-Προϋπόθεση για την νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της [επιβολή ειδικής αποζημιώσεως για τη διατήρηση του αυθαιρέτου και υποχρεωτική κατεδάφιση αυτού], να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου εν όψει και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως, δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος ανεγεθέντος βάσει σχετικής οικοδομικής αδείας η οποία δεν έχει ανακληθεί η ακυρωθεί. Το μέτρο της κατεδαφίσεως επιβάλλεται από την δασική αρχή μόνον μετά την ανάκληση ή σε ακύρωση της οικοδομικής άδειας.

-Εν όψει της εκδόσεως οικοδομικής αδείας, με την οποίαν είχε επιτραπεί η επέκταση των κτιρίων της ξενοδοχειακής μονάδος της εκκαλούσης, της οποίας, άλλωστε, αντιθέτως προς τα κτιθέντα με την εκκαλουμένη, είχε γίνει επίκληση με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ενώ τόσο ο αριθμός όσο και το περιεχόμενο αυτής προέκυπταν από την προσκομισθείσα προαποδεικτικώς προαναφερθείσα τεχνική έκθεση τοπογράφου μηχανικού και δεδομένου ότι δεν προκύπτει ανάκληση ή ακύρωση της αδείας αυτής, κλονίζεται η αιτιολογία της πράξεως κατεδαφίσεως και καθ’ ο μέρος δι’ αυτής εχαρακτηρίσθησαν ως αυθαιρέτως ανεγερθείσες εντός δασικής εκτάσεως «κτιριακές εγκαταστάσεις» του ξενοδοχείου της εκκαλούσης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβληθείσα ενώπιον του δικάσαντος δικαστηρίου πράξη κατεδαφίσεως δεν αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς, η δε περί του αντιθέτου κρίση της εκκαλουμένης παρίσταται μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα.

Πηγή : Νομος και Φύση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *