ΙΚΑ. Αχρεώστητη καταβολή περιοδικών ασφαλιστικών παροχών. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ τέτοιων παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους, εκτός αν ο ασφαλισμένος τελούσε, κατά την είσπραξή τους, σε δόλο έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Όταν η αναζήτηση έχει έρεισμα δικαστική απόφαση, εφαρμόζεται αποκλειστικά το άρθρο 40 του α.ν. 1846/1951. Εφόσον η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών προς τον αναιρεσίβλητοσυντάξεων έλαβε χώρα σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, μεταξύ δε της χορήγησης των παροχών και της αναζήτησής τους δεν παρήλθε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη, που προβλέπει αναζήτηση των παροχών και μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από τη χορήγησή τους και ανεξαρτήτως της καλής πίστης του λαβόντος και των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων που υφίσταται αυτός. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 4573/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *