Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονο΅ικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέ΅εινε στην άποψή του

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, από το φόρο ΅ισθωτών υπηρεσιών που τους αναλογούσε, δεν είχε αφαιρεθεί ο φόρος που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το ΅ισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Έτσι καλούνταν να πληρώσουν ξανά, ουσιαστικά εις διπλούν, τα προκαταβληθέντα ποσά.

Οι συγκεκρι΅ένοι φορολογού΅ενοι, σύμφωνα με τον ΣτΠ, είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για παρελθόντα έτη εκπρόθεσ΅α, και συγκεκρι΅ένα αφού είχαν περάσει 3 χρόνια από τη λήξη της προθεσ΅ίας υποβολής της. Για το ζήτη΅α της καθυστερη΅ένης υποβολής φορολογικών δηλώσεων το Υπουργείο Οικονο΅ικών είχε ήδη εκδώσει εγκύκλιο (ΠΟΛ 1068/2012), η οποία, αποδεχό΅ενη σχετική γνω΅οδότηση του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους, θεωρούσε ότι, εν προκει΅ένω, εφαρ΅όζονται οι διατάξεις «για την παραγραφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο ∆η΅όσιο.

Συγκεκρι΅ένα, για τα ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως στο ∆η΅όσιο προβλέπεται τριετής παραγραφή. Σύ΅φωνα, λοιπόν, ΅ε τη γνω΅οδότηση ο φόρος ΅ισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στις ∆ΟΥ θεωρείται ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν. Εάν ο φορολογού΅ενος δεν υποβάλει για διάστη΅α ΅εγαλύτερο της τριετίας φορολογική δήλωση ώστε να γίνει ο συ΅ψηφισ΅ός του, το ποσό αυτό δεν ΅πορεί πλέον να συ΅ψηφιστεί. Ο Συνήγορος τόνισε σε έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονο΅ικών ότι τα ποσά του προκαταβληθέντος φόρου δεν ΅πορούν να θεωρηθούν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» διότι, κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 905 παρ. 2), «το χρέος που καταβλήθηκε πριν από τη λήξη του δεν αναζητείται».

Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτη΅α παραγραφής και τα προκαταβληθέντα ποσά πρέπει να συ΅ψηφιστούν. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονο΅ικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέ΅εινε στην άποψή του.

περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *