Boutique law office
Το επίπεδο νομικής γνώσης των στελεχών του γραφείου, η άριστη επιστημονική κατάρτιση, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η δικαστική εμπειρία και η αδιάκοπη ενασχόληση με τους εξειδικευμένους κλάδους δικαίου εγγυώνται την ασφαλή, άμεση και πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Tο γραφείο μας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις με εχεμύθεια, ασφάλεια και σεβασμό στον πελάτη αλλά και στο δικηγορικό λειτούργημα. Με γνώμονα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Eλληνική επικράτεια.

Νίκος Μόσχος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ο Nίκος Μόσχος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης και από το 2001 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, οπότε και ασκεί μάχιμη δικηγορία. Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στις διαπραγματεύσεις.
Είναι κάτοχος τριών (3) Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης και ειδικότερα: (α) Ποινικού Δικαίου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , (β) Δημοσίου Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, (γ) Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου
Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημου Βόλου 2024-2029. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου κατά την περίοδο 2011-2014 και υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεων Ενστάσεων Αυθαιρέτων.
Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Μαγνησίας και Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Χάρις Καροτσάκη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Η Χάρις Καροτσάκη είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι από το 2005 μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και μάχιμη δικηγόρος. Από το 2014 είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στις διαπραγματεύσεις ως κάτοχος του «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» – Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Διετέλεσε νομική σύμβουλος στο Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου με ενεργή συμμετοχή στη Μελέτη Β΄ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθν. Κτηματολογίου στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (Σύμβαση ΚΤ4-02) και από το 2017 διετέλεσε νομική σύμβουλος στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ανατολικού Πηλίου για τη Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθν. Κτηματολογίου (Σύμβαση ΚΤ1-17).  Από το 2017 με είναι ορισθείσα Συντονίστρια, εγγεγραμμένη στο μητρώο της Ελληνικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ν. 4469/2017 – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων). Από το 2017 είναι συνεργάτης και η έδρα του γραφείου της συνιστά επίσημο σημείο επίλυσης διάφορών του κέντρου Διαμεσολάβησης – ADRpoint, του πρώτου ιδιωτικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών στην Ελλάδα και του πρώτου ιδιωτικού Κέντρου Διαπραγματεύσεων, Διαμεσολάβησης και Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος πιστωτικού ιδρύματος από το 2005 έως και το 2015.
Έφη Χαζαρίδη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Η Έφη Χαζαρίδη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τον Οκτώβριο του 2021 είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια (LL.M.) στο διατμηματικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» της Ιατρικής και Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έχει παρακολουθήσει εξάμηνο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα» της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, ενώ έχει συμμετάσχει σε συνέδριο με θέμα «Δίκαιο και Μειονότητες» της ELSA Thessaloniki, καθώς και σε διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής», όπως επίσης και στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος», αμφότερα χορηγούμενα από τη Νομική Βιβλιοθήκη.Μιλά άριστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα, ενώ διαθέτει αναβαθμισμένο πιστοποιητικό MASTER γνώσης χειρισμού Η/Υ (ECDL Profile Certificate).
Θεοδώρα Σεκερτζή

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Η Θεοδώρα Σεκερτζή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και από τον Οκτώβριο του 2022 είναι ασκούμενη Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά προγράμματα μετεκπαίδευσης στην κτηματολογική και οικογενειακή διαμεσολάβηση του ευρωπαϊκού οργανισμού εκπαίδευσης διαμεσολαβητών ADR ODR point – Hellenic Training Hub.
Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια (LL.M.) εμπορικού δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης «Δίκαιο της Επιχείρησης» με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εμπορικό Δίκαιο και Οικονομία», ενώ συμμετείχε στο 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Εμπορικολόγων που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2022 στο Ναύπλιο με θέμα «Όψεις του νέου δικαίου αφερεγγυότητας», καθώς και στο 8ο Σεμινάριο επιχειρηματικότητας με τίτλο «Μορφές δημιουργικών επιχειρήσεων (ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ)».Μιλά άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει αναβαθμισμένο πιστοποιητικό MASTER γνώσης χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office Specialist Expert.