Boutique law office
Το επίπεδο νομικής γνώσης των στελεχών του γραφείου, η άριστη επιστημονική κατάρτιση, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η δικαστική εμπειρία και η αδιάκοπη ενασχόληση με τους εξειδικευμένους κλάδους δικαίου εγγυώνται την ασφαλή, άμεση και πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Tο γραφείο μας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις με εχεμύθεια, ασφάλεια και σεβασμό στον πελάτη αλλά και στο δικηγορικό λειτούργημα. Με γνώμονα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Eλληνική επικράτεια.

Νίκος Μόσχος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ο Nίκος Μόσχος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης και από το 2001 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, οπότε και ασκεί μάχιμη δικηγορία. Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια στις διαπραγματεύσεις.

Είναι κάτοχος τριών Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης και ειδικότερα Ποινικού Δικαίου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Δημοσίου Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου κατά την περίοδο 2011-2014 και υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεων Ενστάσεων Αυθαιρέτων.

Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Μαγνησίας και Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Β, μέλος της επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αθλουμένων Δικηγόρων Βόλου. Έχει εκπαιδευτεί ως DPO σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Μιλάει Αγγλικά.

Μαρία-Ελένη Μπάδα
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Η Μαρία Ελένη Μπάδα είναι απόφοιτη της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-στημίου Θράκης κι από τον Νοέμβριο του 2019 είναι ασκούμενη Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου. Έχει παρακολουθήσει σεμιναριακά μαθήματα Διαμεσολάβησης κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017, καθώς και συμμετείχε σε διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «το Εργατικό Δίκαιο». Έχει διατελέσει μέλος της ELSA Κομοτηνής για την εξοικείωση με νομικά αντικείμενα και νομικά Συστήματα άλλων χωρών.

Έχει διακριθεί στον 3ο και 4ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ευκλείδης» κατά το διάστημα 2009-2010, καθώς έχει και άριστη γνώση του Microsoft Office.

Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και επαρκώς την Ρωσική γλώσσα.

Χάρις Καροτσάκη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Η Χάρις Καροτσάκη είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι από το 2005 μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και μάχιμη δικηγόρος. Από το 2014 είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στις διαπραγματεύσεις ως κάτοχος του «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» – Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2016 διετέλεσε νομική σύμβουλος στο Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου με ενεργή συμμετοχή στη Μελέτη Β΄ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθν. Κτηματολογίου στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (Σύμβαση ΚΤ4-02) και από το 2017 διετέλεσε νομική σύμβουλος στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ανατολικού Πηλίου για τη Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθν. Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, Τσαγκαράδας, Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλεών, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σύμβαση ΚΤ1-17).

Από το 2017 με την ιδιότητα της διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας είναι ορισθείσα Συντονίστρια, εγγεγραμμένη στο μητρώο της Ελληνικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ν. 4469/2017 – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων).

Από το 2017 είναι συνεργάτης και η έδρα του γραφείου της συνιστά επίσημο σημείο επίλυσης διάφορών του κέντρου Διαμεσολάβησης – ADRpoint, του πρώτου ιδιωτικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών στην Ελλάδα και του πρώτου ιδιωτικού Κέντρου Διαπραγματεύσεων, Διαμεσολάβησης και Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος πιστωτικού ιδρύματος από το 2005 έως και το 2015.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών και μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου για τη διαμεσολάβηση. Η δικηγόρος γνωρίζει άριστα την Αγγλική και πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα.