ΣτΕ 551/2019 απαγόρευση καπνισματος σε κλειστους χωρους καταστηματων

Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους) Lawspot.gr (Α) Η Σύμβαση Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, που υιοθετήθηκε από την 56η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 21 Μαΐου 2003, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005, αποκτήσασα αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3420/2005, δεν επεβλήθη, ως το μόνο πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της κατανάλωσης του καπνού και της έκθεσης σε...

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10173/1990, παράνομη στάθμευση, κλήση, βεβαίωση, παραγραφη

Παράνομη στάθμευση. Πρόστιμα. Αρμοδιότητα ΔΔ για εκδίκαση ανακοπής κατά πράξεως βεβαιώσεως προστίμου (διοικ.ποινή). Ευθύνη του κατόχου εν απουσία του οδηγού. Εννοια κατόχου. Περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια εταιρεία επιβατηγών ΙΧ αυτοκι- νήτων. - Βεβαίωση εσόδων ΟΤΑ. Παραγραφή 5/ετής από τη λήξη του οικονομ. έτους (αποσβ. προθεσμία). - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, κατάχρηση δικαιώματος: Σύνταγμα άρθρο 25 παρ. 3, ΑΚ άρθρο 281. Δεν αφορούν στις σχέσεις δημοσίου δικαίου όπως είναι η σχέση φορολογούμενου και κράτους ή ο.τ.α. Δεν θεμελιώνεται λόγος ακύρωσης διοικητικής πράξης. Μον. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 10173/90 Δικαστής: ΓΕΩΡΓ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Δικηγόροι: Μαρία Μικεδάκη, Στ. Ματαράση Με την κρινόμενη ανακοπή, η ανακόπτουσα ανώνυμη εταιρία, που έχει σκοπό την εκμίσθωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 87/2015 κριση Διοικησης με βαση προσφατα στοιχεια

-Εφόσον η δημοσιοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού αφίσταται κατά πολύ του χρόνου της έκδοσής της, η ολοκλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των διατυπώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τη δημοσιότητα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν κινεί την προθεσμία των δύο μηνών για την άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς απαιτείται, λόγω του διαδραμόντος χρόνου, η διαπίστωση από τον αρμόδιο δασάρχη της μορφής και του χαρακτήρα της έκτασης κατά τον χρόνο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, οι αντιρρήσεις παραδεκτώς ασκούνται, από την άποψη της προθεσμίας, εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω διατυπώσεων. -Ο λόγος ακυρώσεως, κατά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1738/2017 πενταετης παραγραφή Δημοσίου

1738/2017 ΣΤΕ Φορολογία εισοδήματος. Πενταετής η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση του ένδικου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος. Αόριστος ο ισχυρισμός του Δημοσίου να καθορίσει το Δικαστήριο μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της εκδοθησομένης απόφασης,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 423/2016 παραλειψη καταχωρησης μισθωτου- προστιμο – προηγούμενη ακρόαση

ΙΚΑ και επιβολή προστίμου για τη μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών στο ειδικό βιβλίο. Η οικεία ΠΕΠΑΕ εκδίδεται και το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του υπόχρεου εργοδότη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεν απαιτείται η τήρηση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εργοδότη. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά υπό την ισχύ του ν. 3772/2009, διότι υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του ΣτΕ. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 2475/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών). Αριθμός 423/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2014, με...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 2150/2015 κρατησεις αμοιβων μελων ΔΕΠ για εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες

ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αίτηση ακύρωσης της κυα Φ.35/10506/1Β/2002 καθ’ ο μέρος ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον οικείο ειδικό λογαριασμό των κρατήσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα κατά το άρθρο 2 του ν. 2530/1997. Οι επίμαχες επιβαρύνσεις δεν έχουν φορολογικό χαρακτήρα και δεν παραβιάζεται η παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 δεν αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Η επιβολή της επίδικης παρακράτησης δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 711/2017 διευθυντες, σχολικες μοναδες

Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Απαράδεκτα προσβάλλονται οι σχετικές εγκύκλιοι, που στερούνται εκτελεστότητας. Κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 παρ.1, 103 παρ. 7 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του κρινόμενου από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 865/2016 διαδικασια επιλογης διευθυντων σχολικων μοναδων

Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης της υα Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015, κατά το μέρος που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Απαραδέκτως προσβάλλονται οι εγκύκλιοι που δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων θεσπίζεται με το ν.4327/2015 η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 5 του ανωτέρω νόμου, είναι παράνομη. Απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής...

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδειο 124/2017 αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων δεσμευση

Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το ότι μία υπάλληλος ΝΠΔΔ δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν ποινικά κολάσιμες πράξεις, που έχουν την ίδια αντικειμενική υπόσταση με τις αποδοθείσες σ’ αυτήν με την καταλογιστική απόφαση παράνομες πράξεις, οι οποίες αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης του ελλείμματος στη διαχείριση του ΝΠΔΔ Πηγή : www.lawspot.gr Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το...

Διαβάστε περισσότερα

YA153394/919/2017 καθορισμός διόρθωσης προδηλων σφαλμάτων σε δασικούς χάρτες

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. Αναλυτικά με την απόφαση ορίζονται τα εξής: Α. Καθορίζεται πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη οποιαδήποτε προφανής τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά, παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο, απεικόνιση εμφανώς...

Διαβάστε περισσότερα