ΣτΕ 203/2024 Η Δίκη του Ν.Ο.Κ.

Αίτηση ακύρωσης οικοδομικής άδειας. Ο Δήμος Αλίμου, εντός του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, ανεξάρτητα αν η Υ.ΔΟΜ. αποτελεί υπηρεσία του, εφόσον η οικοδομική άδεια εκδόθηκε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies του Τ.Ε.Ε. Αντίθετη μειοψηφία. Καθ` ου διάδικος λογίζεται η οικεία Υ.ΔΟΜ. Τα πολεοδομικά διατάγματα που θεσπίζουν ειδικούς όρους δόμησης για κάθε περιοχή δεν καταργήθηκαν με τον ΓΟΚ 1985 και τον Ν.Ο.Κ. Τα άρθρα 10 παρ. 1 περ. α` (αύξηση σ.δ. έναντι μείωσης κάλυψης), 15 παρ. 8 (προσαύξηση ύψους λόγω φυτεμένου δώματος και μείωσης κάλυψης), 19 παρ. 2 περ. α`.ii (χώρος κύριας χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΕΡΤ για την απόφαση προσωρινής διαταγής διακοπής κοπής δέντρων στον Κραυσίδωνα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου

Συνέντευξη στην ΕΡΤ για την απόφαση προσωρινής διαταγής διακοπής κοπής δέντρων στον Κραυσίδωνα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της απόφασης του ΣτΕ για την πόλη

Η απόφαση1111/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) αποτελεί πραγματικά σημαντικό σταθμό για την πόλη του Βόλου και την προστασία του περιβάλλοντος. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση ακύρωσης της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας και ακύρωσε την 9999/24.2.2018 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και την με αρ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35842/2058/29.4.2021 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής ως προς τους όρους που αφορούν τον τετραπλασιασμό οριακής τιμής εκπομπής TOC και την διακίνηση του RDF με πλοία προς τις λιμενικής εγκαταστάσεις. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική γιατί : 1. Απαγορεύει ουσιαστικά την διακίνηση του RDF μέσω καραβιών. Στο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1111/2023 Απαγόρευση διακίνησης RDF με πλοία εντός Παγασητικού Κόλπου

Β.Κ. Αριθμός 1111/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Αικατερίνη Χριστοφορίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Χρήστος Ντουχάνης, Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Χρήστος Παπανικολάου, Μαρία-Ελένη Παπαδημήτρη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δημητρία Τετράδη, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 2 Μαΐου 2017 αίτηση: των: 1. αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», που εδρεύει στο Βόλο (Λευκάδος 46), η οποία δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και 2. σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ», που εδρεύει στο Βόλο (Ανθίμου Γαζή 216...

Διαβάστε περισσότερα

Tριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 6816/2021 Αστική Ευθύνη Περιφέρειας και Ελ. Δημοσίου – Παραλείψεις – Πλημμύρα

ΤρΔΠρΑθ 6816/2021 Αστική ευθύνη δημοσίου - Θάνατος κατά τη διάρκειας πλημμύρας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -. Δεκτή αγωγή με την οποία ζητούνται ποσά ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προκλήθηκε στους ενάγοντες από τον θάνατο του υιού και εγγονού τους, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλημμύρας, από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων, ήτοι της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου. Μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας. Αν τα εν λόγω έργα είχαν λάβει χώρα θα είχαν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αποφευχθεί οι ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες της πλημμύρας....

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 725/2023 (E’ Τμήμα) Δεν συνιστούν δασικές εκτάσεις οι φρυγανώδεις εκτάσεις

ΣτΕ 725/2023 (E' Τμήμα) Δεν συνιστούν δασικές εκτάσεις οι φρυγανώδεις εκτάσεις ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Φεβρουαρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Παναγιώτα Καρλή, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και της αναπληρώτριάς της Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Χρήστος Ντουχάνης, Μαρία Σωτηροπούλου, Σύμβουλοι, Μαρία - Ελένη Παπαδημήτρη, Ελένη Μουργιά, Πάρεδροι. Γραμματέας η Γεωργία Σιμάτη. Για να δικάσει την από 27 Σεπτεμβρίου 2019 αίτηση: του Θ… Τ… του Ν…, κατοίκου Αιγίου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Νικόπουλο (Α.Μ. …), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 203/2023 Κύρωση Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης – τακτοποίηση οικοπέδων

Με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης προβάλλεται ότι κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι αιτούντες δεν προσκλήθηκαν ποτέ να παραστούν κατά την εκδίκαση των τεσσάρων (4) ενστάσεών τους κατά της πράξης εφαρμογής και να προβούν σε απόδειξη των ισχυρισμών μας και ανταπόδειξη κατά της πράξης εφαρμογής. Όπως, όμως, προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5, 6 του ν. 1337/1983, σχετικά με την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 , στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 9 παρ. 1...

Διαβάστε περισσότερα