Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παργαραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *