Legal News

Tριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 6816/2021 Αστική Ευθύνη Περιφέρειας και Ελ. Δημοσίου – Παραλείψεις – Πλημμύρα

ΤρΔΠρΑθ 6816/2021 Αστική ευθύνη δημοσίου - Θάνατος κατά τη διάρκειας πλημμύρας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -. Δεκτή αγωγή με την οποία ζητούνται ποσά ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προκλήθηκε στους ενάγοντες από τον θάνατο του υιού και εγγονού τους, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλημμύρας, από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων, ήτοι της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου. Μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας. Αν τα εν λόγω έργα είχαν λάβει χώρα θα είχαν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αποφευχθεί οι ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες της πλημμύρας....

Continue reading

ΔκοΕφετΑθην 3484/2021 Αστική Ευθύνη Δημοσίου για προληπτική προσαγωγή πολίτη πριν από διαδήλωση

Με την υπό κρίση έφεση, ο εκκαλών ζητά παραδεκτώς την εξαφάνιση της 13346/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η από 12.12.2011 αγωγή του, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, κατ' εφαρμογή των άρθρων 105 Εισ.Ν.Α.Κ. και 57, 932 Α.Κ. ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, εξαιτίας της παράνομης, όπως υποστηρίζει, προσαγωγής και κράτησής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, για χρονικό διάστημα άνω των τριών ωρών στις 6.5.2010. Ειδικότερα,...

Continue reading

ΔκοΕφετΘεσ 204/2021 Ευθυνη ΟΤΑ. Κλάδεμα δέντρων. Πτώση κλαδιού. Αποζημίωση. Θανάσιμος τραυματισμός.

Ευθύνη Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝ ΑΚ από παράνομες πράξεις των οργάνων τους. Προϋποθέσεις ευθύνης. Ευθύνη και από υλικές πράξεις εφόσον συνάπτονται με την λειτουργία της υπηρεσίας ιδίως όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις βάσει ειδικής νομοθεσίας, κοινής πείρας και αρχών καλής πίστης. Ψυχική οδύνη συνεπεία θανατώσεως προσώπου. Ευθύνη ΟΤΑ για συντήρηση επίβλεψη και χρήση των χώρων που έχουν φυτεύει δένδρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστάμενοι στην άρνηση της βάσης της αγωγής, προβάλλονται παραδεκτώς με τις απόψεις και όχι το πρώτον με το υπόμνημα. Ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης...

Continue reading

ΤριμΔκοΠρωτΠειρ 126/2010 Αγωγή Αποζημίωσης – ΓΟΚ – Υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου

Εγινε δεκτό ότι, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.Δ. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού», η υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου (συμπαγούς ή κιγκλιδωτού) υψηλότερου του 1 μέτρου αφορά όχι μόνον τις περιπτώσεις δωματίων, εξωστών κλιμάκων και δαπέδων υποκείμενων αλλά και υποκείμενων της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε δεκτή αγωγή αποζημίωσης κατά Νοσοκομείου, που άσκησε ιδιώτης για τον τραυματισμό του από πτώση σε φωταγωγό του Νοσοκομείου, με το σκεπτικό ότι το ύψος του κιγκλιδώματος, ανερχόμενο σε 70 εκατοστά του μέτρου, υπολειπόταν του νομίμου και ότι η παράλειψη κατασκευής του κιγκλιδώματος στο προσήκον ύψος...

Continue reading

ΣτΕ 2387/2020 Σύμφωνος με το Σύνταγμα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για νήπια που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Κίντζιου, Ο. Παπαδοπούλου, Χρ. Σιταρά, Σύμβουλοι, Ουρ. Νικολαράκου, Κ. Σκούρα, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: των: 1. Π. Α. του Π. και 2. Δ. Δ. – Α. του Ι., κατοίκων ... (...), ατομικά και ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους Α. Α. του Π., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Παναγιώτη Λογγινίδη (Α.Μ. ... Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισαν...

Continue reading

Εγκύκλιος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου – πολιτών

Εγκύκλιο με θέμα «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ιδίως με την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας και της τηλεργασίας του προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα, αλλά και λόγω της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης να διεκπεραιώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις τις υποθέσεις τους και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα, εξ αποστάσεως και κάνοντας χρήση ΤΠΕ, κρίνεται καθόλα αναγκαίο...

Continue reading

Γνωμοδότησης Εισαγγελίας ΑΠ 4/2020 Επιτρέπεται η χρήση παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας

Ηχογραφημένη συνομιλία εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης) Πηγή : www.lawspot.gr Επί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβάλατε με το με αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 154567 ΕΞ 2020 ΕΜΠ 12-10-2020 έγγραφο σας, αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη ως αποδεικτικού μέσου ηχογραφημένης συνομιλίας εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης), στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας, παραθέτουμε τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη...

Continue reading

ΣτΕ 551/2019 απαγόρευση καπνισματος σε κλειστους χωρους καταστηματων

Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους) Lawspot.gr (Α) Η Σύμβαση Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, που υιοθετήθηκε από την 56η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 21 Μαΐου 2003, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005, αποκτήσασα αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3420/2005, δεν επεβλήθη, ως το μόνο πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της κατανάλωσης του καπνού και της έκθεσης σε...

Continue reading

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10173/1990, παράνομη στάθμευση, κλήση, βεβαίωση, παραγραφη

Παράνομη στάθμευση. Πρόστιμα. Αρμοδιότητα ΔΔ για εκδίκαση ανακοπής κατά πράξεως βεβαιώσεως προστίμου (διοικ.ποινή). Ευθύνη του κατόχου εν απουσία του οδηγού. Εννοια κατόχου. Περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια εταιρεία επιβατηγών ΙΧ αυτοκι- νήτων. - Βεβαίωση εσόδων ΟΤΑ. Παραγραφή 5/ετής από τη λήξη του οικονομ. έτους (αποσβ. προθεσμία). - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, κατάχρηση δικαιώματος: Σύνταγμα άρθρο 25 παρ. 3, ΑΚ άρθρο 281. Δεν αφορούν στις σχέσεις δημοσίου δικαίου όπως είναι η σχέση φορολογούμενου και κράτους ή ο.τ.α. Δεν θεμελιώνεται λόγος ακύρωσης διοικητικής πράξης. Μον. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 10173/90 Δικαστής: ΓΕΩΡΓ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Δικηγόροι: Μαρία Μικεδάκη, Στ. Ματαράση Με την κρινόμενη ανακοπή, η ανακόπτουσα ανώνυμη εταιρία, που έχει σκοπό την εκμίσθωση...

Continue reading

ΣτΕ 87/2015 κριση Διοικησης με βαση προσφατα στοιχεια

-Εφόσον η δημοσιοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού αφίσταται κατά πολύ του χρόνου της έκδοσής της, η ολοκλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των διατυπώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τη δημοσιότητα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν κινεί την προθεσμία των δύο μηνών για την άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς απαιτείται, λόγω του διαδραμόντος χρόνου, η διαπίστωση από τον αρμόδιο δασάρχη της μορφής και του χαρακτήρα της έκτασης κατά τον χρόνο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, οι αντιρρήσεις παραδεκτώς ασκούνται, από την άποψη της προθεσμίας, εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω διατυπώσεων. -Ο λόγος ακυρώσεως, κατά...

Continue reading

ΣτΕ 1738/2017 πενταετης παραγραφή Δημοσίου

1738/2017 ΣΤΕ Φορολογία εισοδήματος. Πενταετής η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση του ένδικου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος. Αόριστος ο ισχυρισμός του Δημοσίου να καθορίσει το Δικαστήριο μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της εκδοθησομένης απόφασης,...

Continue reading

ΣτΕ 423/2016 παραλειψη καταχωρησης μισθωτου- προστιμο – προηγούμενη ακρόαση

ΙΚΑ και επιβολή προστίμου για τη μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών στο ειδικό βιβλίο. Η οικεία ΠΕΠΑΕ εκδίδεται και το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του υπόχρεου εργοδότη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεν απαιτείται η τήρηση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εργοδότη. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά υπό την ισχύ του ν. 3772/2009, διότι υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του ΣτΕ. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 2475/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών). Αριθμός 423/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2014, με...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 2150/2015 κρατησεις αμοιβων μελων ΔΕΠ για εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες

ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αίτηση ακύρωσης της κυα Φ.35/10506/1Β/2002 καθ’ ο μέρος ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον οικείο ειδικό λογαριασμό των κρατήσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα κατά το άρθρο 2 του ν. 2530/1997. Οι επίμαχες επιβαρύνσεις δεν έχουν φορολογικό χαρακτήρα και δεν παραβιάζεται η παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 δεν αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Η επιβολή της επίδικης παρακράτησης δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 711/2017 διευθυντες, σχολικες μοναδες

Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Απαράδεκτα προσβάλλονται οι σχετικές εγκύκλιοι, που στερούνται εκτελεστότητας. Κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 παρ.1, 103 παρ. 7 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του κρινόμενου από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται...

Continue reading

ΣτΕ 865/2016 διαδικασια επιλογης διευθυντων σχολικων μοναδων

Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης της υα Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015, κατά το μέρος που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Απαραδέκτως προσβάλλονται οι εγκύκλιοι που δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων θεσπίζεται με το ν.4327/2015 η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 5 του ανωτέρω νόμου, είναι παράνομη. Απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής...

Continue reading

Ελεγκτικό Συνέδειο 124/2017 αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων δεσμευση

Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το ότι μία υπάλληλος ΝΠΔΔ δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν ποινικά κολάσιμες πράξεις, που έχουν την ίδια αντικειμενική υπόσταση με τις αποδοθείσες σ’ αυτήν με την καταλογιστική απόφαση παράνομες πράξεις, οι οποίες αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης του ελλείμματος στη διαχείριση του ΝΠΔΔ Πηγή : www.lawspot.gr Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το...

Continue reading

YA153394/919/2017 καθορισμός διόρθωσης προδηλων σφαλμάτων σε δασικούς χάρτες

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. Αναλυτικά με την απόφαση ορίζονται τα εξής: Α. Καθορίζεται πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη οποιαδήποτε προφανής τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά, παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο, απεικόνιση εμφανώς...

Continue reading

Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσεις

Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσει. Αναδημοσίευση άρθρο κας Τράτσα Μάχης από www.tovima.gr Με μια ασυνήθιστη διαδικασία, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε διάφορες περιοχές ανά τη χώρα. Ουσιαστικά προχωρά σε ανάκληση της κήρυξης γεωργικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, παράλληλα με τη διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται ότι θα επιλύσει ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των χαρτών, δηλαδή της ενσωμάτωσης στις αναδασωτέες εκτάσεις των πυρόπληκτων περιοχών, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκ των οποίων πολλές επιδοτούμενες, οι οποίες δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, ούτε...

Continue reading

N. 4462/2017 οι τελευταίες τροποποιήσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4462 Άρθρο δεύτερο Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182) 1.α. Η παρ 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2...

Continue reading

Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών – Η. Παπαστερίου, Ομ.Καθ. Νομικής ΑΠΘ

Αναρτήσεις δασικών χαρτών Δημήτριος Η. Παπαστερίου Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δημήτριος Η. Παπαστερίου Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. Προδιάθεση ΙΙ. Εννοιολογική προσέγγιση ΙΙΙ. Σε σχέση με τη σύνταξη του Δασικού Χάρτη IV. Ειδικότερα, η ανάρτηση v. Απόφαση αναρτήσεως - Ειδικός διαδικτυακός τόπος αναρτήσεως vi. Ανακοίνωση της αναρτήσεως vii. Έννομες συνέπειες viii. Πρόσφατη εξέλιξη 1: Μια Εγκύκλιος ix. Πρόσφατη εξέλιξη 2: Η θέση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας x. ʼλλη πρόσφατη εξέλιξη 3: «Προετοιμασία» για νέα νομοθετική ρύθμιση Πηγή : dslar Προδιάθεση Ένα από τα εξελισσόμενα ζητήματα στο πεδίο του δασικού φαινομένου είναι αυτό της αναρτήσεως των δασικών χαρτών. Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη κίνηση, που δηλώνει, καθώς εξελίσσεται, μια μορφή «αφύπνισης»...

Continue reading

ΣτΕ 805/2016 Κτηματογράφηση και κατάρτιση δασικών χαρτών

Τα δημόσια δάση αποτελούν δημόσια αγαθά και ανήκουν στη δημόσια κτήση είτε ως ιδιόχρηστα, όταν εξυπηρετούν τη δασολογική έρευνα και διδασκαλία, είτε ως κοινόχρηστα, όταν είναι ελεύθερη η χρήση τους από το κοινό. Η πράξη με την οποία κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση περισσότερες περιοχές της χώρας, αποτελεί σώρευση ατομικών διοικητικών πράξεων, η προσβολή της οποίας γεννά ακυρωτική διαφορά, δεδομένου ότι δεν ενέχει αμφισβήτηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αλλά αμφισβήτηση συμφωνίας της με τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας. Στην ευχέρεια του κοινού νομοθέτη ανήκει ο τρόπος οργανώσεως της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών, από την οποία εξαρτάται η σύνταξη του...

Continue reading

Στε 1441/2016 Διανοιξη δημοτικής δασικής οδού

-Η προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν αιτιολογείται νομίμως. Ειδικότερα, υπό την εκδοχή ότι αφορά την διάνοιξη «δασικής οδού» σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 998/1979, η αιτιολογία είναι πλημμελής διότι η κατασκευή του επίμαχου δρόμου δεν υπαγορεύεται από κάποιον από τους λόγους που κατά την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού επιτρέπουν την κατασκευή δασικής οδού, όπως η προστασία και εκμετάλλευση του δάσους, η πρόσβαση προς «υφιστάμενες» τεχνικές εγκαταστάσεις, ή αισθητικά τοπία, η εκτέλεση και συντήρηση δασικών έργων και η μεταφορά δασικών προϊόντων, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση τριών παρακείμενων ιδιοκτησιών και της μέλλουσας να ανεγερθεί στη μία από αυτές τουριστικής...

Continue reading

ΣτΕ 1439/2016 εγκαταστάσεις ξενοδοχείου σε δασική έκταση

-Προϋπόθεση για την νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της , να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου εν όψει και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως, δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος ανεγεθέντος βάσει σχετικής οικοδομικής αδείας η οποία δεν έχει ανακληθεί η ακυρωθεί. Το μέτρο της κατεδαφίσεως επιβάλλεται από την δασική αρχή μόνον μετά την ανάκληση ή σε ακύρωση της οικοδομικής άδειας. -Εν όψει...

Continue reading

ΔκοΕφεΑθην κτισματα σε δασικη έκταση από Ι.Μ.

-Δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος που έχει ανεγερθεί με βάση σχετική οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί. Εφόσον, επομένως, διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων αυτών, το μέτρο της κατεδάφισης μπορεί να επιβληθεί από τη δασική αρχή μόνο μετά την ανάκληση ή ακύρωση της οικοδομικής άδειας. -Η συναγωγή τεκμηρίου ομολογίας της πραγματικής βάσης των ισχυρισμών του αιτούντος στην περίπτωση που έχει αναβληθεί η υπόθεση λόγω μη αποστολής των στοιχείων του φακέλου από τη Διοίκηση, εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, μη κωλυομένου να εκδώσει νέα προδικαστική απόφαση. -Εφόσον η Διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από...

Continue reading

Ομιλία σε Ημερίδα

Ομιλία στην Επιστημονική Ημερίδα «Δασικοί Χάρτες και Προοπτικές» «Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» Ομιλία στην Επιστημονική Ημερίδα «Δασικοί Χάρτες και Προοπτικές» «Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» Νικόλαος Μόσχος Δικηγόρος Μ Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου. Δ.Π.Θ.- Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ. –Πολεοδομίας, Χξιας, Π.Θ. Yπ. Δρ. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ. -------------------------------------------------------------- 1. Σκοπός της παρούσας είναι να παρουσιαστούν βασικές πτυχές της νομολογίας, κυρίως στην εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της δασικής νομοθεσίας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει «εργαλείο», από όποιον ενδιαφέρεται και νομίζει ότι μπορεί να ισχυροποιήσει τις αντιρρήσεις του, ενώπιον της Επιτροπής. Δοθέντος και του επιμορφωτικού – ενημερωτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, δεν γίνεται ιστορική επισκόπηση της νομολογίας, ούτε κριτική προσέγγισή...

Continue reading

Ημερίδα

Hμερίδα με θέμα «Δασικοί Χάρτες, προβλήματα και προοπτικές», συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας και ο Σύλλογος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Μαγνησίας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στις 6 το απόγευμα στο χώρο του αμφιθεάτρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την Οργανωτική Επιτροπή, της εκδήλωσης αποτελούν οι κ.κ. Βασίλειος Μπακαλιάνος, Γενικός Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Νάνσυ Καπούλα, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας, Όλγα...

Continue reading

Καθορισμός Τελών για Αντιρρήσεις

ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Continue reading

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικών Χαρτών Μαγνησίας

Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι, με την αριθ. 325/20498/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της Περιφερεια­κής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182/Α’), όπως ισχύει. Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση...

Continue reading

Παρουσία Δικαστικού Λειτουργού σε ελεγχο σε κατοικια φορολουμενου

Εγκυκλιος ΠΟΛ 1165/17.11.2016 του ΥΠΟΙΚ. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την πραγματοποίηση του ελέγχου απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄- Δ΄ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛ.1165 Καρ. Ταχ. Κ ώδικας: Κ. Σερβίας 8 Τηλέφ Τηλέφωνο : 2103375063 -2103375307 Fax 2103375847 e-mail : [email protected] ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν.4410/2016(ΦΕΚ 141 Α΄/3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013...

Continue reading

Διοικ.Εφ.Θεσσαλονίκης 2632/2015 Αστικη ευθυνη δημοσίου – στηθαια σε πεζοδρόμια

Αστική ευθύνη του Δημόσιου λόγω παράλειψης τοποθέτησης προστατευτικών στηθαίων σε οδό εντός πόλεως - Ολική αναπηρία μαθητή, ο οποίος βρισκόταν στο πεζοδρόμιο όταν έπεσε πάνω του με σφοδρότητα όχημα, που εκινείτο με υψηλή ταχύτητα και εκτράπηκε της πορείας του. Δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται. Η δικανική πεποίθηση για το ζήτημα της ανάγκης λήψης βελτιωμένης διατροφής, τη...

Continue reading

ΔκοΠρωτΑγριν 354/2014 Ευλογη Διάρκεια Δίκης – Κριτήρια

Η δοθείσα αυτεπαγγέλτως αναβολή συζήτησης της υπόθεσης λόγω αποχής των δικαστών δεν επιβράδυνε σημαντικά τη διαδικασία, ενόψει του συνολικού χρόνου εκδίκασης της υπόθεσης, του χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ της κατάθεσης της αγωγής των αιτούντων και του προσδιορισμού αρχικής δικασίμου για τη συζήτηση αυτής σε σχέση με το χρόνο που μεσολάβησε στη συνέχεια από τη συζήτηση της υπόθεσης έως τη δημοσίευση της απόφασης από το Δικαστήριο. Επομένως ο μη υπολογισμός του χρονικού διαστήματος της αναβολής δεν επηρεάζει πραγματικά το ύψος της αποζημίωσης που ήθελε τυχόν επιδικασθεί. Οι όποιες εσωτερικής φύσεως δυσλειτουργίες του δικαστικού μηχανισμού απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης δεν παρέχουν επαρκές...

Continue reading

ΔκοΕφετΑθην 15/2015 Δημοσια Νοσοκομεια – Υποχρέωση Ενημέρωσης

Η από τα αρμόδια όργανα των δημοσίων νοσοκομείων μη ενημέρωση του ασθενούς ή η πλημμελής ενημέρωσή του για την κατάσταση της υγείας του και την ανάγκη θεραπείας του συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας, η οποία δύναται να στοιχειοθετήσει ευθύνη αυτών προς αποζημίωσή του, κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, εφ’ όσον υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παραλείψεως και της βλάβης που προκλήθηκε στην υγεία του ασθενούς ή του θανάτου του. Πρόεδρος: Μ. Μπάζμπα, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγητής: Ι. Μαρκάκης, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι: Στ. Σταρόγιαννης, Αντ. Οικονόμου 1. Με τις κρινόμενες αντίθετες εφέσεις, συνεκδικαζόμενες λόγω συνάφειας κατ’ άρθρα 125 και 122...

Continue reading

Γνωμ ΝΣΚ 293/2015 κυρώσεις για παραβιαση ν. 2121/93

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους, στο ερώτημα της επιβολής κυρώσεων και από ποιο όργανο στην παραβίαση διατάξεων προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ν. 2121/93 Πηγή : http://www.legalnews24.gr/2016/04/blog-post_66.html Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης : https://drive.google.com/file/d/0By2xFFX5wmpcZXhZOHFINXlFdEE/view Στο ερώτημα εάν παραβάσεις των διατάξεων περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ν.2121/1993, κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά δε εκτέλεση μουσικής δημιουργών, που αντιπροσωπεύονται από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση αδείας και οι οποίες δύνανται να επιφέρουν την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας μουσικής ή/και της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος ή την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, μπορούν κατά νόμο να διαπιστώνονται από μόνα τα...

Continue reading

ΔκοΠρωτΛαρ 153/2016 πρόστιμο μη αναγραφης σε πινακα προσωπικού

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας. Ακύρωση προστίμου Επιθεωρητών εργασίας για μη αναγραφή σε πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Αριθμός απόφασης 153/2016 Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Μαΐου 2015, με δικαστή τον Στυλιανό Παπαδόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη Χρυσάνθη Κατσίουλα, δικαστική υπάλληλο, Γ ι α να δικάσει την προσφυγή με αριθμό κατάθεσης ….., Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…» , που εδρεύει στη Λάρισα (..) και εκπροσωπείται από τον διαχειριστή αυτής …., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Λάρισας Χρήστου Τσιαμπαλή, Κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται στην προκείμενη περίπτωση , κατ΄ άρθρο 326 παρ. 4...

Continue reading

ΑΠ 90/2015 (ποιν) στοιχεία εγκλήματος φοροδιαφυγής

Φοροδιαφυγή κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση. Ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρηματιστηριακής εταιρείας. Στοιχεία του εγκλήματος. Υπερχειλής δόλος (προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος). Ποινική ευθύνη Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και Αντιπροέδρου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Δόλος. Δεν αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του αναιρεσείοντα Αντιπροέδρου ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν ανακριβείς, καθώς και ο σκοπός αυτού επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος αποφυγής πληρωμής φόρου εισοδήματος. Ποινική ευθύνη Αντιπροέδρου. Δεν διευκρινίζεται αν αναπλήρωνε, κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος τον Πρόεδρο του ΔΣ, γιατί εκπροσωπούσε αυτός την εταιρεία, ανά του προβλεπομένου ΔΣ, καθώς και αν του είχε ανατεθεί η αρμοδιότητα υποβολής...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 166/2016 φορολογια απαλλοτριωτέων

Φορολογία κληρονομιάς για ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα χωρίς να έχει καταβληθεί ακόμα η αποζημίωση. Αντισυνταγματική η διάταξη που όριζε ως κρίσιμο χρόνο υποβολής δήλωσης & καταβολής φόρου τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς Αριθμός 166/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2015, με την εξής σύνθεση: Νικ. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε κώλυμα, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, ʼ. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Χρ....

Continue reading

ΑΠ Ολ 4/2015 διετης παραγραφη αξιωσεων αποδοχων υπαλληλων δημοσίου

Δημόσιοι υπάλληλοι. Αξιώσεις υπαλλήλων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά του δημοσίου που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανομία των οργάνων του δημοσίου ή σε αδικαιολόγητο πλουτισμό, υπόκειται σε διετή παραγραφή, με χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής τη γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης (το τέλος κάθε μήνα) και όχι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 251/2006 απόφαση Αρείου Πάγου και αναιρεί την υπ΄αριθ. 3013/2003 Εφετείου Αθηνών. Αριθμός 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ Α’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της Α’ Σύνθεσης: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρόεδρο...

Continue reading

Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιο με νέα εγκύκλιο

Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιομε νέα εγκύκλιο Πηγή και κείμενο εγκυκλίου : http://analuseto.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%9F%CE%9B-1272.pdf ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρ. 25 ν.1882/1990) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου...

Continue reading

ΔκοΕφετΑθην 2829/2014 εμβάσματα εξωτερικό, απόδειξη προελευσης, χρονος

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Αγγελική Μαραγκού - Ζουγανέλη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ιωάννη Σπερελάκη και Στεφανία Γιαννούλη (Εισηγήτρια), Εφέτες Δ.Δ. και γραμματέα τον Ιωάννη Κολιόπουλο, δικαστικό υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Μαρτίου 2015, για να δικάσει την από 30 Οκτωβρίου 2014 (αριθ. καταχ. ΑΒΕΜ 1381/3-11-2014) προσφυγή, του ............................., κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός ..................αρ.2, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Σπύρου Δελλαπόρτα, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης...

Continue reading

ΔκοΕφετΑθην 2885/2015 εμβάσματα εξωτερικο, αποδειξη προέλευσης, χρόνος

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 8ο Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Γεωργία Ζάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρυσάνθη Χριστοδούλου (Εισηγήτρια) και Αντώνιο Τσαμαρδίνο, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Βασιλική Καρακολτσίδου, δικαστική υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 5 Μαρτίου 2015, για να δικάσει την από 24 Νοεμβρίου 2014 (αριθ. καταχ. ΠΡΦ 1513/24.11.2014) προσφυγή, του ......................., κατοίκου Αθηνών (οδός ...............), ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ευαγγελία Μπατσολάκη με δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., κ α τ...

Continue reading

ΔΕφΑθ 3744/2014

Στην περίπτωση που πριν να εκδοθεί καταλογιστική του διαφυγόντος φόρου πράξη, έχει προηγηθεί η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε ο επιτηδευματίας και οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη διαφυγή φόρου που καταλογίζεται, αρκεί για τη νομιμότητα της καταλογιστικής του φόρου πράξης η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης εκ μέρους του επιτηδευματία άπαξ, πριν δηλαδή από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΒΣ. Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι η τήρηση του ενλόγω δικαιώματος δεν προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, ούτε το ότι η καταλογιστική...

Continue reading

ΣτΕ 414/2014 Αναδάσωση – Διαρκεια Δίκης – Ικανοποίηση

Με τις διατάξεις των άρθ. 53 έως 58 Ν 4055/2012 θεσμοθετήθηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο της αιτήσεως είναι η δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων με την επιδίκαση ευλόγου χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω προσβολής του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης. Εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση επιδίκασης υπέρ της αιτούσας χρηματικού ποσού ως δίκαιης ικανοποίησης για την ηθική βλάβη, που υπέστη λόγω...

Continue reading

ΑΠ 890/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κληρονομία. Ποινική ευθύνη οφειλέτη και δη κληρονόμου οφειλέτη. Ασκηση ποινικής δίωξης μετά ένα έτος από την πάροδο της προθεσμίας προς αποποίηση. Ευθύνη κληρονόμου με το ευεργέτημα της απογραφής. Ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας έως το ενεργητικό της. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής. Αποδείχθηκε η ύπαρξη του ενεργητικού της περιουσίας, όσο και το ύψος των μη καταβληθέντων χρεών. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση. Αριθμός 890/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 1741/2015 Λαθρεμπορία – πολλαπλά τέλη – μη εφαρμογή αρχής Νe Bis In Idem

Το πολλαπλό τέλος που προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας δεν συνιστά ποινή του ποινικού δικαίου αλλά έχει χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται από διοικητικά όργανα και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό (διασφάλιση είσπραξης πόρων και ομαλή εφαρμογή κανόνων τελωνειακής διαδικασίας). Εφόσον η κύρωση του πολλαπλού τέλους δεν έχει ποινικό χαρακτήρα δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem που διαλαμβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και στο άρθρο 50 του ΧΘΔΕΕ. Έτσι, ούτε η έναρξη ούτε η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής του πολλαπλού τέλους και της τυχόν ανοιγείσας δίκης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κωλύεται σε περίπτωση που...

Continue reading

ΕΔΔΑ υποθ Καπετάνιος κατα Ελλάδος Αρχή Ne Bis In Idem – τεκμηριο αθωότητας σε διοικητικές διαφορές

ΕΔΔΑ, υπόθ. Καπετάνιος και λοιποί κατά ΕΛΛΑΔΑΣ, Πρώτο Τμήμα (Προσφ. αριθ. 3453/12, 42941/12 και 9028/13) Τα διοικητικά δικαστήρια της ουσίας θεώρησαν, αφού προέβησαν σε εκτίμηση των στοιχείων των φακέλων διαφορετική από εκείνη των ποινικών δικαστηρίων, ότι οι προσφεύγοντες είχαν τελέσει τις ίδιες παραβάσεις λαθρεμπορίας για τις οποίες είχαν προηγουμένως αθωωθεί από τα ποινικά δικαστήρια. Οι σκέψεις αυτές επικυρώθηκαν, στη συνέχεια, σε τελευταίο βαθμό, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεδομένης της ταυτότητας της φύσης των δύο επίμαχων σειρών διαδικασιών, των επίδικων πραγματικών περιστατικών και των συστατικών στοιχείων των εν λόγω παραβάσεων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι το προαναφερόμενο συμπέρασμα των διοικητικών δικαστηρίων παραγνώρισε...

Continue reading

ΣτΕ 379/2014 Συνταξη νεων τιμών μονάδας – καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης σε εργοληπτική επιχείρηση

Άρθρα 200 και 288 ΑΚ. Με τις διατάξεις αυτές αποδίδεται γενική αρχή του δικαίου. Ανάλογη εφαρμογή αυτών και επί συμβάσεων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων. Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται, εάν αυτό δεν επετεύχθη κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, να παρεμβαίνει διορθωτικώς στη σύμβαση, καθορίζοντας ακόμη και κατά παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, την παροχή και την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στις περιπτώσεις, δηλαδή, εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, οι οποίες, αν και δεν συνεπάγονται την εφαρμογή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικος, καθιστούν, εντούτοις, την παροχή που οφείλεται από έναν...

Continue reading

ΣτΕ Ολ 149/2015 οδοντιατρικοί σύλλογοι – ανταγνωνισμός στην αγορά παροχής οδον/κων υπηρεσιων

Προστασία ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΑ εγκύρως εκδόθηκε με υπουργική απόφαση. Οι οδοντίατροι αποτελούν «επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι «ενώσεις επιχειρήσεων» κατά την ίδια διάταξη. Αποφάσεις των οδοντιατρικών συλλόγων περί καθορισμού κατωτάτων ορίων αμοιβών έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό του ανταγωνισμού και αντίκεινται στο άρθρο 1 του ν. 703/1977. Νομίμως η Επιτροπή Ανταγωνισμού επελήφθη εν προκειμένω. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ δεν αποκλείει την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο της δικής της εφαρμογής. Ο καθορισμός των ιατρικών και οδοντιατρικών αμοιβών ανήκει στην κρατική...

Continue reading

ΣτΕΟλ 4003/2014 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας – αντικειμενικές αξίες

Αρχική σελίδα English Προφίλ γραφείου Στελέχη - Βιογραφικά Υπηρεσίες Ενημέρωση Επικοινωνία ΣτΕΟλ 4003/2014 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - αντικειμενικές αξίες Φορολογία ακινήτων. Αίτηση ακύρωσης της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση περί αναπροσαρμογής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982. Πότε η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση καθίσταται δέσμια, ώστε η παράλειψη της Διοίκησης να την ασκήσει δεν είναι νόμιμη. Η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εμπρόθεσμα στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 41...

Continue reading

ΣτΕ 143/2015 φορολογία, τεκμήριο προσδιορισμού κέρδους από πώληση ακινήτων

Φορολογία εισοδήματος. Το τεκμήριο προσδιορισμού του κέρδους εκ της πωλήσεως ακινήτων (διαφορά μεταξύ αξίας πωλήσεως και αξίας αγοράς) είναι μαχητό και πωλητής δύναται να το ανατρέψει, αν αποδείξει το αληθώς εισπραχθέν τίμημα, οπότε δεν οφείλει φόρο για τη διαφορά μεταξύ αυτού και της τυχόν μείζονος αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο πωλήσεως. Δεν δεσμεύονται η φορολογική αρχή και τα δικαστήρια της ουσίας από τον γενόμενο στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων προσδιορισμό - ενδεχομένως βάσει του αντικειμενικού συστήματος - της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος (ζητείτο η αναίρεση της αριθμ. 529/2012 απόφασης...

Continue reading

ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014

ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/31.10.2014), όπως ισχύει. ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014), όπως ισχύει. Κατόπιν προφορικών αιτημάτων των Δ.Ο.Υ. αλλά και φορολογουμένων επί ορισμένων ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις. Α. Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 δεν δύναται να υπαχθούν οφειλές, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε συμφωνία, η οποία έχει επικυρωθεί δικαστικά κατ΄ άρθρα 99 επ. του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), 44 του Ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις,...

Continue reading

ΠΟΛ 1081/2015 Ενδικοφανείς Προσφυγές

ΠΟΛ.1081/6.4.2015 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ Καλλιθέα, 06.04.2015 ΠΟΛ.1081/6.4.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ. : 17671 - Καλλιθέα Τηλ. : 210 9515155, 210 9576882, 210 9576883, 210 9525111 FAX : 210 9531321 Email : [email protected] Καλλιθέα, 06.04.2015 ΠΟΛ 1081/2015 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 (ΦΕΚ B΄ 3250/4.12.2014) Απόφαση της Γενικής...

Continue reading

ΣτΕ (Ολ) 527/2015 αναπληρωτές καθηγητές – ν. 3848/2010

ΣτΕ 527/2015 (Ολομέλεια) Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αριθμός 527/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κων. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζος, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Κ. Μαρίνου, Μ. – Ελ. Παπαδημήτρη, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηρ. Τσακόπουλος και Β. Ραφτοπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Κ. Μαρίνου, μετέχουν...

Continue reading

ΣτΕ 3053/2014 ΙΚΑ Αχρεώστητη καταβολή ασφαλιστικών παροχών

ΙΚΑ. Αχρεώστητη καταβολή περιοδικών ασφαλιστικών παροχών. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ τέτοιων παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους, εκτός αν ο ασφαλισμένος τελούσε, κατά την είσπραξή τους, σε δόλο έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Όταν η αναζήτηση έχει έρεισμα δικαστική απόφαση, εφαρμόζεται αποκλειστικά το άρθρο 40 του α.ν. 1846/1951. Εφόσον η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών προς τον αναιρεσίβλητοσυντάξεων έλαβε χώρα σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, μεταξύ δε της χορήγησης των παροχών και της αναζήτησής τους δεν παρήλθε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη, που προβλέπει αναζήτηση των παροχών και μετά την πάροδο ευλόγου...

Continue reading

Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης

Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονο΅ικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέ΅εινε στην άποψή του Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, από το φόρο ΅ισθωτών υπηρεσιών που τους αναλογούσε, δεν είχε αφαιρεθεί ο φόρος που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το ΅ισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Έτσι καλούνταν να πληρώσουν ξανά, ουσιαστικά εις διπλούν, τα προκαταβληθέντα ποσά. Οι συγκεκρι΅ένοι φορολογού΅ενοι, σύμφωνα με τον ΣτΠ, είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για παρελθόντα έτη εκπρόθεσ΅α, και συγκεκρι΅ένα αφού είχαν...

Continue reading

Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων για τις διοικητικές προσφυγές

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 05.02.2015 Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015 ΑΔΑ : 6ΤΛΜΗ-ΚΕΖ ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Κατόπιν σχετικών προβλημάτων που διαρκώς αναφύονται από την μη κατανόηση των διαδικασιών και διατάξεων αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις με το παρόν, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την ορθή τήρηση της προδικαστικής διαδικασίας, καθώς και την αποφυγή άσκοπων ενεργειών και συνακόλουθα καθυστερήσεων: Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Με τις διατάξεις του...

Continue reading

ΣτΕ 527/2015 αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων Ν. 3848/2010

Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αριθμός 527/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κων. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζος, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Κ. Μαρίνου, Μ. – Ελ. Παπαδημήτρη, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηρ. Τσακόπουλος και Β. Ραφτοπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Κ. Μαρίνου, μετέχουν ως αναπληρωματικά...

Continue reading

Γνωμοδοτηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2014 δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από ΣΔΟΕ

Δυνατότητα επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα 3-7-2014 Αριθ. Πρωτ... 2431 Αριθμ. Γνωμ. 3 Προς Τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα : Περί της δυνατότητας η μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε, μετά την ισχύ του Ν 4223/2013. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 8965/2014 έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ζητείται η γνώμη μας, περί του εάν, μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013, το Σ.Δ.Ο.Ε έχει την αρμοδιότητα, σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλης έκτοσης φοροδιαφυγής, να προβαίνει οε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των υπαιτίων. Επί του ζητήματος αυτού η...

Continue reading

256/2014 ΓΝΜΔ ΝΣΚ

Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α` 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών. (ΜΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ) ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Α` ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Συνεδρίαση της 26-6-2014 ΣΥΝΘΕΣΗ: Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ, κωλυομένου του Προέδρου...

Continue reading

ΔκοΠρωτΗρακλ 222/2014

Η τήρηση της διαδικασίας εθελοντικής συμμόρφωσης του φορολογούμενου της διάταξης του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3610/2007 είναι υποχρεωτική για τις φορολογικές αρχές, οι δε καταλογιστικές πράξεςι που εκδίδονται χωρίς να έχει τηρηθεί αυτή είναι νομικώς πλημμελείς και ακυρωττές ειδικώς μάλιστα στο ΦΠΑ. Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης Θ.Π.Δ.Δ., 2014, σ. 921 επ

Continue reading

ΣτΕ 3316/2014 Ολ – ΣΔΟΕ – Μη επιτρεπτή δεσμευση τραπεζικων λογαριασμών

3316/2014 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Φορολογικές παραβάσεις και επιβολή από τα όργανα του ΣΔΟΕ του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών προϊόντων, στοιχείων και θυρίδων του ελεγχόμενου προσώπου, κατά το άρθρο 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004. Η διάταξη αυτή αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αντίθετη μειοψηφία. Από την αμφισβήτηση της νομιμότητας των σχετικών πράξεων γεννάται ακυρωτική διαφορά, υπαγομένη στην αρμοδιότητα του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. Η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου του ΣΔΟΕ στερείται νομίμου ερείσματος. Παραδεκτά άσκησε παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του...

Continue reading

ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999

Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973. Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Είναι δε άνευ σημασίας, από την άποψη αυτή, ότι η εν λόγω διάταξη, προσλαμβάνοντας, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου...

Continue reading

Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Με την απόφαση καθορίζεται το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης και η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση τους Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Αικατερίνη Σαββαίδου εξέδωσε απόφαση, με την οποία καθορίζεται το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης και η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Ειδικότερα, αρμόδιος για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014 εξής, καθώς και για την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Όσον αφορά στη διαδικασία, η απόφαση ορίζει ότι απαιτείται...

Continue reading

ΣτΕΟλ 4003/2014 φορολογία ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, παράλειψη διοίκησης για αναπροσαρμογή

ΣτΕ.Ολ 4003/2014 Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Υποχρέωση Διοίκησης προς αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανά διετία - Παράνομη παράλειψη Διοίκησης - Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Εξάμηνη προθεσμία προς Διοίκηση να προβεί την αναπροσαρμογή Κρίθηκε ότι η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εντός της ως άνω προθεσμίας στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθ. 41 του ν. 1249/1982. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφʼ...

Continue reading

ΣτΕ 2059/2014

Προσφυγή ουσίας χωρεί κατά πράξης Λιμενάρχη για καταλογισμό δαπανών αποκατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης ΣτΕ 2059/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Β. Βασιλειάδης Δικηγόροι: Ευ. Τσουρούλης, Ν. Μουκαζής Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά πράξης Λιμενάρχη, με την οποία κατα­λογίσθηκε εις βάρος του πρώτου αιτούντος και των συνυπευθύνων με αυτόν, ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνες του Δη­μοσίου για την εξουδετέρωση της ρύπανσης που προκλήθηκε στις 30 Αυ­γούστου 2000 στην θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, αποτελεί προσφυγή ουσίας και πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς. Βασικές σκέψεις 1. Επειδή, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, τιτλοφορούμενο ως ανα­κοπή, εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν της 482/2002 παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού...

Continue reading

ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής δξης αρ 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999

ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999 Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973. Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Είναι δε άνευ σημασίας,...

Continue reading

ΣτΕ 2037/2014 Φορολογικές Υποθέσεις

2037/2014 ΣτΕ: Φορολογικές υποθέσεις. Δεν είναι επιτρεπτή η απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης αν δε βεβαιώνεται στην απόφαση ότι δεν προσκομίσθηκε το ειδικό σημείωμα για την καταβολή του 50% του οφειλόμενου φόρου. Αριθμός 2037/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2014 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Ι. Δημητρακόπουλος, Γ. Φλίγγου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 26 Νοεμβρίου 2013 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "................." (με αρχική επωνυμία «.............»), που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής...........),...

Continue reading

07/2014 ΣτΕ – Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση ΥΑ για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους

307/2014 ΣτΕ - Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση της υπουργικής απόφασης για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριές του έτους. Αριθμός 307/2014 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει). Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2014 με την εξής σύνθεση : Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Δ. Μαρινάκης, Μ. Καραμανώφ, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 21 Ιουλίου 2014 αίτηση: των: 1. Σωματείου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΕΣΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μητροπόλεως 42), 2. Σωματείου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» - (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα...

Continue reading

ΣτΕ 520/2014 Εξαίρεση από ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας

Εξαίρεση από το ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας, του οποίου όμως η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεσθεί και για αυτό εκδόθηκε απόφαση για την αυτοδίκαιη άρση της. ομοια και η 519/2014 Αριθμός 520/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ιω. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Ό. Ζύγουρα, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ....

Continue reading

ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους

ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους Αντισυνταγματικές είναι οι περικοπές στις αποδοχές όλων των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψή της, σύμφωνα με νέες πληροφορίες. ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους Αντισυνταγματικές είναι οι περικοπές στις αποδοχές όλων των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψή της, σύμφωνα με νέες πληροφορίες. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι ένστολοι ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους και χρήζουν ειδικής...

Continue reading

Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες

Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες. Απόφαση 2980/2013 ΣτΕ (Δ τμήμα). Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ΄ αριθμ. 2980/2013 απόφασή του απέρριψε, ως απαράδεκτη, αίτηση τριών πολιτών, μεταξύ αυτών και μιας δικηγόρου (κατά δήλωση της ιδίας), με την οποία ζητούσαν να αφαιρεθούν όλες οι θρησκευτικές εικόνες και τα σύμβολα από τους τοίχους των δικαστικών αιθουσών και να ακυρωθεί η από 12 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, που προβλέπει ύπαρξη εικόνων στις δικαστικές αίθουσες. Ειδικότερα, η απόφαση του ΣτΕ αφού κάνει εκτενή αναφορά στις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων...

Continue reading

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου Αριθμός 354/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Διαδικασία Τακτική ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τα άρθρα 297, 298, 300 και 330 του Α.Κ., συνάγεται ότι, για τη γένεση ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία και, συνακόλουθα, υποχρέωσης του δράστη να αποζημιώσει τον παθόντα, απαιτούνται: α) ζημία...

Continue reading

Ετησια Έκθεση Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

H Ετήσια Έκθεση του Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2012 Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή, για το έτος 2012. Στην ετήσια έκθεση, ο Επιθεωρητής πραγματοποιεί μια επισκόπηση του έργου του, αναφερόμενος στη δραστηριότητά του για το περασμένο έτος, στις οργανωτικές και νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και στην άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, στα πλαίσια του πειθαρχικού ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με την έκθεση , τη μεγαλύτερη θεματική κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης (38%) και ακολουθούν...

Continue reading

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 8/1/2013 Δημητράς (Dimitras) κατά της Ελλάδας για το θρησκευτικό όρκο

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 8/1/2013 Δημητράς (Dimitras) κατά της Ελλάδας για το θρησκευτικό όρκο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (αριθ.3) (Προσφυγές αριθ. 44077/09, 15369/10 και 41345/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 8 Ιανουαρίου 2013 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί να υποστεί τυπικές διορθώσεις. Στην υπόθεση Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας (αριθ.3), Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (πρώτο τμήμα), συνεδριάζοντας σε τμήμα αποτελούμενο από τους: Isabelle Berro-Lefevre, πρόεδρο, Elisabeth Steiner, Nina Vajic, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Λινό-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, Erik Mose, δικαστές, και τον Soren Nielsen, γραμματέα τμήματος. Αφού διασκέφθηκε σε συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2012, Εκδίδει...

Continue reading

ΣτΕΟλ 2512/1997 εν γεννά πειθαρχική ευθύνη για το δικηγόρο η μη συμμόρφωση με απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου για αποχή

Δεν γεννά πειθαρχική ευθύνη για το δικηγόρο η μη συμμόρφωση με απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου για αποχή (ΟλΣτΕ 2512/1997) Αριθμός 2512/1997 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Νοεμβρίου 1996 με την εξής σύνθεση : Β. Μποτόπουλος, Πρόεδρος, Λ. Οικονόμου, Σ. Σαρηβαλάσης, Γ. Δεληγιάννης, Ν. Παπαδημητρίου, Π. Χριστόφορος, Μ. Βροντάκης, Θ. Χατζηπαύλου Φ. Στεργιόπουλος, Γ. Σταυρόπουλος, Σ. Καραλής, Ε. Γαλανού, Γ. Ανεμογιάννης, Π. Ν. Φλώρος, Φ. Αρναούτογλου, Π. Πικραμμένος, Α. Θεοφιλοπούλου, Ν. Σακελλαρίου, Θ. Παπαευαγγέλου, Ε. Δαρζέντας, Δ. Πετρούλιας, Α. Συγγούνα, Ν. Ρόζος, Α. Γκότσης, Α. Ράντος, Δ. Μπριόλας, Ε. Δανδουλάκη, Σύμβουλοι, Ν. Μαρκουλάκης, Ι. Μαντζουράνης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Φρ....

Continue reading

Ε.Δ.Δ.Α. ΥΠΟΘΕΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ: της 27.9.2007 ΠΡΟΣΦΥΓΗ: 35522/04

Τεκμήριο αθωότητας και διοικητικά δικαστήρια. Το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο προσφεύγων έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στα πλαίσια μίας ποινικής δίκης . Εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την οριστική απαλλαγή του κατηγορούμενου και στις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. ΕΔΚΑ 2008/198, ΔΦΟΡΝ 2008/954, ΔΕΕ 2008/883, ΔΕΕ 2008/1031) ΕΣΔΑ και τεκμήριο αθωότητας του άρθρου 6 παρ. 2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή επί οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται με ποινική δίκη και όχι μόνο για τον κατηγορούμενο. Πότε υφίσταται προσβολή της ανωτέρω διάταξης από δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις. Εχει εφαρμογή η διάταξη αυτή και...

Continue reading

Related Projects