Άρθρα/Νομολογία/Δημοσιεύσεις

ΣτΕ 203/2024 Η Δίκη του Ν.Ο.Κ.

Αίτηση ακύρωσης οικοδομικής άδειας. Ο Δήμος Αλίμου, εντός του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή, με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, ανεξάρτητα αν η Υ.ΔΟΜ. αποτελεί υπηρεσία του, εφόσον η οικοδομική άδεια εκδόθηκε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies του Τ.Ε.Ε. Αντίθετη μειοψηφία. Καθ` ου διάδικος λογίζεται η οικεία Υ.ΔΟΜ. Τα πολεοδομικά διατάγματα που θεσπίζουν ειδικούς όρους δόμησης για κάθε περιοχή δεν καταργήθηκαν με τον ΓΟΚ 1985 και τον Ν.Ο.Κ. Τα άρθρα 10 παρ. 1 περ. α` (αύξηση σ.δ. έναντι μείωσης κάλυψης), 15 παρ. 8 (προσαύξηση ύψους λόγω φυτεμένου δώματος και μείωσης κάλυψης), 19 παρ. 2 περ. α`.ii (χώρος κύριας χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 203/2023 Κύρωση Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης – τακτοποίηση οικοπέδων

Με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης προβάλλεται ότι κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι αιτούντες δεν προσκλήθηκαν ποτέ να παραστούν κατά την εκδίκαση των τεσσάρων (4) ενστάσεών τους κατά της πράξης εφαρμογής και να προβούν σε απόδειξη των ισχυρισμών μας και ανταπόδειξη κατά της πράξης εφαρμογής. Όπως, όμως, προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5, 6 του ν. 1337/1983, σχετικά με την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 , στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 9 παρ. 1...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολομ.176/2023 Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο)

ΣτΕ Ολομ. 176/2023 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας Για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α. Δωδεκανήσου. Με την εν λόγω οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη η ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Λυγγίνου της νήσου Πάτμου. Ειδικότερα, με την...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 832/2022 Αυθαίρετη δόμηση και άδεια εγκατάστασης οικίσκου

ΣτΕ 832/2022 Τμ.Ε - Πλήρες κείμενο Πρόεδρος: Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα Εισηγήτρια: Α. Σπανού, Πάρεδρος Δικηγόροι: Παναγιώτης Βρεττάκος Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 29/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, με την οποία απορρίφθηκε η από 22.11.2010 αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσας ανώνυμης εταιρείας κατά της από 23.9.2010 απόφασης της Επιτροπής Εξετάσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της (τέως) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, Με την απόφαση αυτή είχε γίνει εν μέρει δεκτή ένσταση της ανωτέρω κατά της από 17.2.2009 έκθεσης αυτοψίας της ίδιας Υπηρεσίας, με την οποία οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις -οικίσκοι (ΙSOBOX) που είχαν τοποθετηθεί εντός ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκαλούσας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 164/2022 Παράνομο το ΓΠΣ Πάρου κατά το μέρος της πρόβλεψης επέκτασης οικισμών

Περίληψη – Η ανάγκη δημιουργίας νέων οικισμών με την επέκταση υφισταμένων και την ένταξη σε σχέδιο νέων δεν τεκμηριώνεται νομίμως, από την άποψη της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, των αναμενόμενων πληθυσμιακών μεγεθών και της φέρουσας ικανότητας της νήσου. Κατ’ αρχάς, δεν αναλύεται στη μελέτη η σημασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Πάρου, η οποία από το έτος 1975 είναι κηρυγμένη «ολόκληρη» ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρήζουσα κρατικής προστασίας διότι «άπαντα τα εν τη νήσω τοπία είναι εξαιρέτου φυσικού κάλλους», αποτελεί σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο και περιλαμβάνει «αξιόλογα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα ενδιαφέροντα την...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΠατρ 104/2019 Παρεμπίπτων έλεγχος Πολεοδομίας σε εμπράγματα δικαιώματα

ΔΕφΠατρ 104/2019 Πρόεδρος: Δ. Καπαρός. Εισηγητής: Ανδ.Σταυρόπουλος, Εφέτης. Δικηγόροι: Ηλ. Στεφανόπουλος, Αικ. Τσερέ, Νικ. Αναγνωστόπουλος. Εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπράγματων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής αδείας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. 1. Με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 564/2021 Παράνομη ανοικοδόμηση παρανόμως τακτοποιηθέντος κτίσματος σε προστατευόμενη παραλία

– Με την κρινόμενη έφεση η εκκαλούσα εταιρεία προβάλλει ότι η κρίση της εκκαλούμενης αποφάσεως, με την οποία η ασκηθείσα από αυτήν αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, είναι πλημμελής και αντίθετη προς την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία ο όμορος ιδιοκτήτης ακινήτου έχει εξ ορισμού έννομο συμφέρον να προσβάλει διοικητικές πράξεις με τις οποίες επιχειρείται η οικοδομική ή άλλη αξιοποίηση όμορου ακινήτου, επικαλούμενος τη βλάβη που επέρχεται στο περιβάλλον της περιοχής, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη που προσέφυγε προηγουμένως στη Διοίκηση καταγγέλλοντας την επιβλαβή για το περιβάλλον, κατά τους ισχυρισμούς του,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 286/2021 Παράνομη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

– Βασικό στοιχείο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο συνιστά το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, αποτελεί ο καθορισμός των χρήσεων γης εντός της εκτάσεως, την οποία το σχέδιο αυτό οργανώνει πολεοδομικώς, οι σχετικές δε διατάξεις δεν χρήζουν περαιτέρω εξειδικεύσεως και, συνεπώς, είναι δεσμευτικές από της ενάρξεως της ισχύος του ΓΠΣ. Εν όψει τούτων, εφ’ όσον δηλαδή από της θέσεως σε ισχύ του ΓΠΣ επιτρέπονται στην συγκεκριμένη περιοχή, την οποίαν αφορά, μόνον οι χρήσεις γης που αυτό προβλέπει, οι μεν χρήσεις γης που θα οριστούν στο επόμενο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, κατά την έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης ή κατά...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Προέγκριση Οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών μετά την ισχύ του ν. 4759/2020

Η νέα εγκύκλιος (ΔΑΟΚΑ/72311/2992/28.7.2021)του ΥΠΕΝ προς τις ΔΙΠΕΧΩΣΧ, με εντολή κοινοποίησης προς όλες τις ΥΔΟΜ και εμπλεκόμενες υπηρεσίες της χώρας αποσαφηνίζει ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία αποκλειστικά και μόνον έξι συγκεκριμένα δικαιολογητικά, (τα οποία η απόφαση του ΥΠΕΝ αναφέρει αναλυτικά) και υπογραμμίζει ότι: -«… πέραν των προαναφερομένων δικαιολογητικών, δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του». -«…δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων φορέων, υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων για τη λήψη της βεβαίωσης όρων δόμησης της...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΑθην 208/2020

Η έλλειψη οικοδομικής άδειας συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό οποιασδήποτε κατασκευής, ως αυθαίρετης. Η εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής, με την έκδοση οικοδομικής άδειας, δεν ανατρέχει στον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, αλλά ισχύει για το μέλλον, ως εκ τούτου δε η, εν τω μεταξύ, εκδοθείσα πράξη επιβολής προστίμου δεν καθίσταται επιγενομένως παράνομη. Εφόσον τα ένδικα πρόστιμα επιβλήθηκαν, κατά δέσμια αρμοδιότητα, με μόνη τη συνδρομή της αντικειμενικής προϋπόθεσης του νόμου, δηλαδή της, κατόπιν αίτησης του αιτούντος, νομιμοποίησης των αυθαιρέτων με την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, δεν ήταν επιβεβλημένη η τήρηση της διαδικασίας ακρόασης του αιτούντος.Ζήτημα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΑθην 207/2020 Αυθαίρετο εντός δάσους. Τακτοποίηση. Απόφαση κατεδάφισης

Η διαπίστωση της ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών εντός εκτάσεων, οι οποίες φέρουν τον χαρακτήρα δασών ή έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, επιβάλλει στη Διοίκηση, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να κηρύξει κατεδαφιστέα αυτά τα κτίσματα και τις κατασκευές. Η διαδικασία κατεδάφισης εφαρμόζεται αδιακρίτως, τόσο σε ιδιωτικές, όσο και σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Η οριστική υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των επίδικων αυθαίρετων κατασκευών δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης, διότι η δίκη αυτή δεν αφορά τη νομιμότητα πράξης εκδοθείσας κατά τη διαδικασία του ν. 4178/2013, αλλά την κατεδάφιση κατασκευών που έχουν ανεγερθεί αυθαιρέτως και κατά παράβαση της δασικής νομοθεσίας σε δασική έκταση. 3. Κατά την...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΕφετΠειρ 90/2020 Παράθυρο στο όριο οικοπέδου. Οπές εξαερισμού.

Αριθμός Απόφασης 90/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πραγματικές Δουλείες. Δουλεία παραθύρου. Η σύσταση πραγματικής δουλείας δύναται να πραγματοποιηθεί και με έκτακτη χρησικτησία, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί χρησικτησίας ακινήτων. Ο δικαιούχος δικαιώματος πραγματικής δουλείας δύναται να αμυνθεί κατά της προσβολής του ζητώντας την αναγνώριση αυτού, την άρση της προσβολής του και την παράλειψη της στο μέλλον. Απαγόρευση συστάσεως δουλειών και κατάργηση υφισταμένων, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις. Ανοίγματα επί τοίχων που βρίσκονται επί των ορίων όμορων ακινήτων. Τα ανοίγματα αυτά, που απαγορεύονται από την πολεοδομική νομοθεσία, δεν κλείνονται με πράξη της διοίκησης αλλά διά δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσας στα πλαίσια δίκης μεταξύ των...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΕφετΛαρ 95/2016 Διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο, πλησίου όμορου ακινήτου. Σωλήνες ομβρίων. Τέντες εκτεινόμενες

Γειτονικό Δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο 95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω και πλησίον όμορου, δεν συνιστά επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία αλλά απορρέει από την κυριότητα. Κατά τον ΓΟΚ/1973, επί τοίχων ανεγειρόμενων σε επαφή με το κοινό όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται διάνοιξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2235/2020 Νόμιμη Ανάκλησης Οικοδομικής Άδειας για κτίσμα 15 χρόνια μετά την έκδοση

Περίληψη – Ο προβαλλόμενος λόγος έφεσης πληροί τις προϋποθέσεις παραδεκτού της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989, δεδομένου ότι, ως προς το τιθέμενο ζήτημα του επιτρεπτού της ανάκλησης οικοδομικής άδειας, που αφορά εργασίες σε διατηρητέο κτήριο, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την έκδοσή της για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν υφίσταται νομολογία του Δικαστηρίου, σε υπόθεση με όμοια ή παρεμφερή νομικά και πραγματικά γεγονότα. Περαιτέρω, ο λόγος αυτός είναι και βάσιμος. Και τούτο διότι η έλλειψη προηγούμενης εγκρίσεως της Ε.Ε.Α.Ε. και, ήδη, Ε.Π.Ε.Α. προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για επεμβάσεις σε διατηρητέο κτήριο στην περιοχή της Πλάκας, συνιστά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1992/2020 Ακύρωση ΥΑ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μεγάλου Περιπατου κ Εμπορικού Τριγώνου Πλάκας στην Αθήνα

Αριθμός 1992/2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Β. Κίντζιου, Χρ. Σιταρά, Σύμβουλοι, Χρ. Μπολόφη, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 7 Ιουλίου 2020 αίτηση: του ………..του ………., κατοίκου Αθηνών (……….), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, κατά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΑθην 4794/2020: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση για τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών

Υπαγωγή ακινήτου, για το οποίο εκκρεμούσε η διαδικασία επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης (αλλαγή χρήσης και ξεμπάζωμα), κατ’ άρθρο 17 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων, από τον ιδιοκτήτη του, στο ν. 3843/2010 (Α΄ 62) για τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης. Εν συνεχεία, ο ιδιοκτήτης υπήγαγε το ακίνητο στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης και του ξεμπαζώματος, με την καταβολή ειδικού ενιαίου προστίμου. Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης μετέφερε τη ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές του που είχαν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄174), οι οποίες και εφαρμόζονται ως προς τις...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυκλιος – Οδηγία ΥΠΕΝ για εκδοση διοικητικων πραξεων σε οικισμούς Πηλίου μετά την 1268/2019 απόφαση ΣτΕ

Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών, αναθεωρήσεων, επισκευών κ.α. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων. Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Οικονόμου, απαντώντας στα ερωτήματα της ΥΔΟΜ Βόλου, έως ότου ρυθμιστεί νομοθετικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1268/2019 παράνομη απόρριψη αιτησης για ανακληση νομ. αποφασεων οριοθετησης οικισμων Πηλίου

Σημαντική απόφαση του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς, με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές. Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. Πηγή: Νόμος & Φύση Προβλέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, καθώς και κατά της ρητής αρνήσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 685/2019 αντισυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες

Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες. Πρόεδρος: Αικ. Σακελλαροπούλου Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης Βασικές σκέψεις Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 34844/11.7.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΑΠ 145), με την οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016 και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο.3. Επειδή, νομίμως (άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, Α΄8) η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΑθην 212/2018 χρησικτησια σε δασος

Απόκτηση κυριότητας με παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Αμφισβήτηση δικαιώματος κυριότητας. Σε περίπτωση διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, απαιτείται, για το ορισμένο αυτής, και ακριβής περιγραφή του επίδικου ακινήτου, δηλαδή, προσδιορισμός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, διότι μόνον έτσι θα μπορέσει ο εναγόμενος να αμυνθεί και το δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις. Οθωμανικά κτήματα. Υπό το καθεστώς του Αστικού Κώδικα δεν είναι δυνατή η απόκτηση κυριότητος σε δημόσιο δάσος με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, καθώς αυτό είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας. ʼσκηση νομής διανοία κυρίου, προκειμένου για απόκτηση κυριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτΑθην 255/2018 πυλωτή, σταθμευση, ιδιοκτητες, τρίτοι

Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 255/2018 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Βασιλική Μπάστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευτυχία Κατσά, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια, Αλεξάνδρα Καζάρα, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Κατσουρού Βασιλική. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου 2017, για να δικάσει την αγωγή: ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, η οποία κατέθεσε προτάσεις διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημήτρη Αβραάμ (A.M. Δ.Σ.Α. 013597) δυνάμει του από 20.04.2017 δικαστικού πληρεξουσίου και δεν...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1308/2018 νόμιμη απόρριψη αιτησης για απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου σε αρχαιολογικό χώρο

-Η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της σιωπηρής αρνήσεως της Διοίκησης να ανακαλέσει τους κανονιστικός θεσπισθέντες με προεδρικό διάταγμα όρους και περιορισμούς δομήσεως και τις χρήσεις γης στην περιοχή, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακίνητα των αιτούντων, ασκείται απαραδέκτως, δεδομένου ότι η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει κανονιστική πράξη με την οποία να τροποποιεί ή ανακαλεί το εν λόγω κανονιστικό καθεστώς δεν συνιστά, κατ’ αρχήν, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως, τούτο δε διότι η εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή όχι κανονιστικής πράξεως και για τον χρόνο εκδόσεώς της ανήκει, στην ανέλεγκτη από τον...

Διαβάστε περισσότερα

Στε 1121/2018 παράαση ισχύος οικοδομικής άδειας μη επιτροπόμενης από επιγενόμενο ΓΠΣ

Οι επιτρεπόμενες με την οικοδομική άδεια εργασίες πρέπει, κατ’ αρχήν, να περατωθούν εντός των χρονικών ορίων της ισχύος της, ήτοι εντός τετραετίας από την έκδοσή της, μετά δε την πάροδο τετραετίας, δεν επιτρέπεται πλέον εκ του νόμου η εκτέλεση των προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια εργασιών, εκτός αν η οικοδομική άδεια αναθεωρηθεί για την παράταση της ισχύος της. Επιτρέπεται, εξάλλου, και παράταση της εν λόγω τετραετίας για τους προβλεπόμενους λόγους με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με τις προϋποθέσεις του νόμου. Δηλαδή, αν, εντός της παραπάνω τετραετίας, διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που δεν...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2470/2018 νομιμος χαρακτηρισμος μονοπατιού ως μνημείου

-Τα ακίνητα μνημεία, που ανάγονται σε περίοδο μεταγενέστερη του 1830, αλλά προγενέστερη των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινίονικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, ο χαρακτηρισμός δε ακινήτου μνημείου είναι δυνατόν να αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού. Κατά τον χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερομένους ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι κρίσιμες διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ1774/2017 ανακληση εκθεσης αυτοψίας αυθαιρετης κατασκευης

Αυθαίρετα. Οι οριστικές αποφάσεις χαρακτηρισμού ή μη κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας ανακαλούνται από το όργανο που τις εξέδωσε για λόγους νομιμότητας. Πότε η πράξη, με την οποία εκδηλώνεται άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει προηγούμενη εκτελεστή πράξη της, έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Η επί της αιτήσεως θεραπείας ή της άτυπης ιεραρχικής προσφυγής εκδιδομένη πράξη έχει εκτελεστό χαρακτήρα εφόσον εκδοθεί ύστερα από νέα έρευνα επί του πραγματικού της υποθέσεως και όχι επί νομικών ζητημάτων, οπότε έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα. Η απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων, που εκδόθηκε επί αιτήσεως θεραπείας της εκκαλούσας κατά προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, χωρίς νέα έρευνα του πραγματικού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ1548/2017 εκθεση αυτοψιας, αθωωτικές αποφάσεις

Πολεοδομία και επιβολή κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές. Ο ιδιοκτήτης κτιρίου που έχει ανεγερθεί με το σύστημα της αντιπαροχής δυνάμει σύμβασης έργου έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως ενστάσεων, κατά το μέρος που απαλλάσσει τον εργολάβο από την καταβολή των προστίμων. Μη νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος. Η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά διότι για το ανωτέρω ζήτημα δεν υφίσταται νομολογία του ΣτΕ. Δεν αποκλείεται η λήψη υπόψη από το δικαστήριο στοιχείων μεταγενέστερων της εκκαλούμενης απόφασης, όπως δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες ανατρέπεται ή κλονίζεται η αιτιολογική βάση της προσβληθείσας πράξης. Ο εκκαλών προσκόμισε πριν...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-5ο συνέδριο-οίκοι ανοχής -2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ-2018 Τα «Κόκκινα Φανάρια». Ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και θεσμικού πλαισίου στις ζώνες αγοραίου έρωτα: οίκοι ανοχής στον Δήμο Βόλου Κατεβάστε την εισήγηση σε pdf Κατεβάστε την παρουσίαση σε pdf ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας email: [email protected] , [email protected] , [email protected] Περίληψη Είναι η πορνεία νόμιμο επάγγελμα, με δικαιώματα ελεύθερης επιλογής και πρόσβασης στο αστικό περιβάλλον; Θα έπρεπε η χωρική βάση της να περιλαμβάνεται στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στον αστικό ιστό; Επιδρά θετικά και σε άλλες χρήσεις που συνολικά θα προσθέτανε στην ανταγωνιστικότητα μιάς...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΡοδ 463/2015 προσωπικότητα, ανεγερση οικοδομής, στέρηση θέας κ φωτισμού

Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωπικότητα. Ποια αγαθά προστατεύονται. Ανέγερση οικοδομής σε παράλιο χώρο. Προσβολή του κοινόχρηστου χαρακτήρα, αποστέρηση των αιτούντων επικαρπωτών όμορου ακινήτου της πρόσβασης στο χώρο αυτό, της θέας προς τη θάλασσα και του φωτισμού από τον ανοικτό και κοινόχρηστο χώρο της παραλίας. Διατάχθηκε απαγόρευση οικοδόμησης και απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών. ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3530/2017 επικινδυνες οικοδομες

ΣτΕ 3530/2017 (Τμ. Ε΄) Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ε. Γκαράνη, Πάρεδρος ΝΣΚ, Ε.-Μ. Μπίμπα Κατά τον έλεγχο των οικοδομών σύμφωνα με τις διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών και κατά την επιλογή των κατάλληλων μέσων αποτροπής του κινδύνου, τα ελεγχόμενα κτήρια πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται και από μορφολογική, αρχιτεκτονική, αισθητική και ιστορική άποψη, η δε σχετική περιγραφή και αξιολόγηση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της αιτιολογίας των σχετικών εκθέσεων. Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν υποχρεούται κατ΄ αρχήν να ανακαλεί ούτε και τις παράνομες πράξεις της. Η άρνηση ανάκλησης έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αν εκδηλωθεί ύστερα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 665/2018 οδοί, καταργηση αγροτικής οδου, χωροταξικος σχεδιασμος

Οδοί. Η κατάργηση υφισταμένου και η δημιουργία νέου οδικού δικτύου συνιστά άσκηση αρμοδιότητας οιονεί πολεοδομικού σχεδιασμού και οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ. Διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την πραγματοποίηση έργων οδοποιίας που αφορούν οδούς εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών και αγροτικές οδούς. Αποκλείεται η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης. Για τη δόμηση ακινήτων εκτός σχεδίου απαιτείται αυτά να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο νομίμως υφιστάμενο, μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η αναγνώριση από τη Διοίκηση κοινοχρήστων χώρων, κειμένων εκτός...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 845/2018 Μη νομιμη καταργηση παλαιας κοινοτικης οδου

Μη νομιμη καταργηση παλαιας κοινοτικης οδου Περίληψη -Οι προσβαλλόμενες πράξεις, κατά το μέρος που προσβάλλονται, έχουν ως συνέπεια την κατάργηση τμήματος οδού, δηλαδή τον αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου πράγματος δυνάμει διατάξεων που εντάσσονται στο δημόσιο δίκαιο. Επομένως, από την προσβολή των πράξεων αυτών γεννάται ακυρωτική διαφορά. Εξάλλου, οι προσβαλλόμενες πράξεις αφορούν την εν μέρει κατάργηση τμήματος του οδικού δικτύου και τη δημιουργία νέου, ήτοι ζήτημα το οποίο συνάπτεται με τη διαρρύθμιση του χώρου στην περιοχή, επηρεάζει την δυνατότητα δόμησης των παρόδιων ακινήτων και συνιστά άσκηση αρμοδιότητας οιονεί πολεοδομικού σχεδιασμού. -Δεν επιτρέπονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχείρισης του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 848/2018 Παρανομη αναγνωριση αγροτικης οδου σε εκτος σχεδιου περιοχη

Παρανομη αναγνωριση αγροτικης οδου σε εκτος σχεδιου περιοχη Τo οδικό δίκτυο ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση, εφόσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς. Αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχείρισης του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντετοπισμένων εκτιμήσεων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν. -Κατά την έννοια των περιοριστικών της δόμησης διατάξεων του από 24.5.1985 π.δ/τος, οι οποίες αποβλέπουν, πρωτίστως, στη διαφύλαξη του...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Γενικός Δ/ντης Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Εγκύκλιος Γενικός Δ/ντης Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» Με αφορμή ερωτήματα ή και διαμαρτυρίες φορέων και ιδιωτών μηχανικών σχετικά με τις εγκρίσεις «άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων» / «αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων» που προβλέπονται στα εδάφια 1.β, 2.ι και 1.β των άρθρων αντιστοίχως 40 και 41 του Ν.4495/2017, όταν κατά το στάδιο υποβολής αιτημάτων χορήγησης οικοδομικών αδειών ή έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας η προσκόμισή τους ορίζεται ως υποχρεωτική από τους κατά περίπτωση ισχύοντες όρους δόμησης ή από άλλες κείμενες διατάξεις, επισημαίνονται...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 568/2018 Δεν επιτρέπεται η ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών επι οικοπέδου σε παραδοσιακό οικισμό του Πηλίου

Η έκδοση οικοδομικής άδειας κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΑΕ αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, κατά την οποία στην τελικώς εκδιδόμενη οικοδομική άδεια ενσωματώνεται και η έγκριση της ΕΠΑΕ, που χάνει την εκτελεστότητά της, ελεγχόμενη πλέον επ’ ευκαιρία προσβολής της οικοδομικής άδειας. Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση, απαραδέκτως προσβάλλεται ευθέως εγκριτική πράξη της ΕΠΑΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια. Ως συμπροσβαλλόμενες, εξάλλου, με την κρινόμενη αίτηση θεωρούνται οι εκδοθείσες, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναθεωρήσεις της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας. Από τις διατάξεις των διαδοχικώς ισχυσάντων διαταγμάτων περί προστασίας των οικισμών του Πηλίου προκύπτει ότι τα νέα κτίρια που ανειγείρονται εντός χαρακτηρισμένου παραδοσιακού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1945/2017 Σχεδιο πόλης, αρμοδιότητα Δημου, προταση τροποποίησης

Σχέδια πόλεων. Ο ΟΤΑ πρώτου βαθμού έχει μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα, δυνάμενος να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου. Αν ακυρωθεί η άρνηση της Διοίκησης να άρει μη συντελεσμένη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ο Δήμος μπορεί μόνον να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στο αρμόδιο όργανο. Η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι πράξεις που αποφαίνονται επί της νομιμότητάς της, δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης ως απαράδεκτη. Αριθμός 1945/2017ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα,...

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΑθην 135/2008 ασφαλιστικά νομής, ζώα, ηχορύπανση

Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Διατάραξη της νομής του αιτούντος επί της οικίας του από τον σκύλο ιδιοκτησίας των καθών που διαμένουν στο ακριβώς απέναντι ακίνητο. Πρόκληση εκτεταμένης ηχορύπανσης από το ζώο αλλά και έντονης δυσοσμίας τον περιορισμό του στο εμπρόσθιο μπαλκόνι της οικίας των καθών. Εριστική συμπεριφορά των τελευταίων έναντι του αιτούντος. Πιθανολόγηση διατάραξης ψυχικής ηρεμίας του αιτούντος αλλά και της οικογένειας του και προσβολής της νομής του από τις ανωτέρω αιτίες. Συνδρομή επείγουσας περίπτωσης λόγω κινδύνου συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων. Δέχεται αίτηση. Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 30/2016 (Γ) δημιουργια κοινοχρηστων χωρων. Ρυμοτομικό Σχέδιο. Τροποποίηση

Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με μετατροπή ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου ΑΠ 30/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016 Πρόεδρος: Ν. Μπιχάκης, Προεδρεύων Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Ι. Φιοράκης, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Π. Νιάδης, Χ. Βελάκης, Γ. Λογοθέτη Νομοθεσία: άρθρα 7 νδ/τος της 17.7-16.8.1923, 1 (§ 1, 5) νδ/τος 690/1948, 28 ν. 1337/1983 Με το άρθρο 7 του από 17-7/16-8-1923 ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων κλπ.» προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης σε σχέδιο πόλεως μεγάλων ιδιοκτησιών με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών, η δε έγκριση του σχεδίου στις περιπτώσεις αυτές συναρτάται με την επιβολή στους ιδιοκτήτες ορισμένων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 33/2016 Τμ. Γ΄ Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκ. σχέδιο πόλεως – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων

Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων Πρόεδρος: Ν. Μπιχάκης, Προεδρεύων Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Ε. Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Α. Ανδρεάδης, Γ. Ζερβός Νομοθεσία: άρθρα 28 ν. 1337/1983, 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ Επειδή κατά το άρθρο 28 του ν. 1337/1983 «ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως, που έχουν σχηματισθεί με οποιονδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων και βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμμία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί καταργούνται με το...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1870/2016 (Ε) εκθεση αυθαιρετου, νομικη φυση

Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών. Νομοθετικό πλαίσιο για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004 (5.3.2004) και για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μετά την 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004. Νομική φύση εκθέσεως αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής. Χρονολογία διοικητικών πράξεων Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Χ. Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Α. Παπακωνσταντίνου Νομοθεσία: άρθρα 22 (§§ 1, 3) ν. 1577/1985 (Α΄ 210) (ΓΟΚ/1985 = άρθρα 329 § 1 και 381 § 1 ΚΒΠΝ - πδ/γμα της 14.7-27.7.1999, Δ΄ 580, όπως αντικ. από άρθρο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 787/2016 (E) Αυθαίρετη κατασκευση σε κοινοχρηστο χωρο

Πολεοδομική λειτουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Επιτρεπόμενες κατασκευές εντός αυτών. Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Η έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού κτισμάτων και κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση και δεν επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια ούτε νοείται εν προκειμένω καταχρηστική άσκηση δικαιώματος της Διοικήσεως Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδρος ΣτΕ Νομοθεσία: άρθρα 242, 246 (§ 2), 382 πδ/τος της 14-27.7.1999 (ΚΒΠΝ - Δ΄ 580 = άρθρα 2 ν. 1577/1985, ΓΟΚ/1985 - Α΄ 210 και 19 ν. 1577/1985), υα 52716/20.11.2001 (Β΄ 1663, όπως τροπ. με...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4483/2017 καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

Άρθρο 67 Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις 1. Η παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α`2) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Ο δήμος υποχρεούται να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των οφειλών της παραγράφου αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ετών που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ποσό της κάθε δόσης επιβαρύνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1392/2016 εκθεση αυτοψίας αυθαρετου – προηγουμενη ακρόαση

Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη πραγματοπαγούς, μάλιστα, χαρακτήρα, η οποία αναφέρεται αποκλειστικώς και μόνον στην αυθαίρετη κατασκευή και όχι στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή της. Η κατ αυτής ασκηθείσα ένσταση συνιστά ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989 και ως εκ τούτου, η έκθεση ενσωματωθείσα στη μεταγενεστέρως εκδοθείσα απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων, απώλεσε κατ αυτόν τον τρόπο την εκτελεστότητά της. Η άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητας στον διοικούμενο, τον οποίον αφορά η δυσμενής διοικητική πράξη να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενώπιον...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 87/2015 κριση Διοικησης με βαση προσφατα στοιχεια

-Εφόσον η δημοσιοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού αφίσταται κατά πολύ του χρόνου της έκδοσής της, η ολοκλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των διατυπώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τη δημοσιότητα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν κινεί την προθεσμία των δύο μηνών για την άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς απαιτείται, λόγω του διαδραμόντος χρόνου, η διαπίστωση από τον αρμόδιο δασάρχη της μορφής και του χαρακτήρα της έκτασης κατά τον χρόνο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, οι αντιρρήσεις παραδεκτώς ασκούνται, από την άποψη της προθεσμίας, εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω διατυπώσεων. -Ο λόγος ακυρώσεως, κατά...

Διαβάστε περισσότερα

Στε 3965/2015 οικόπεδο πρόσωπο σε οδό – αναγνωριση

Ένα γήπεδο θεωρείται ότι έχει πρόσωπο σε οδό που το καθιστά οικοδομήσιμο, όταν η οδός υφίσταται νομίμως και είναι ήδη διανοιγμένη, κατά τέτοιο, μάλιστα, τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμη και να εξασφαλίζει πράγματι επικοινωνία με το γήπεδο. Δεν επιτρέπεται να εξαρτάται η δομησιμότητα ενός γηπέδου από την παρεμπίπτουσα κρίση ενός διοικητικού οργάνου ως προς την ύπαρξη κοινόχρηστης οδού. Ενόψει του μη εντοπισμένου χαρακτήρα της πολεοδομικού περιεχομένου αρμοδιότητας αναγνώρισης δημοτικής ή κοινοτικής οδού, αυτή πρέπει να ασκείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Δεν προκύπτει αν η επίμαχη οδός έχει το χαρακτήρα δημοτικής ή κοινοτικής οδού και δεν είναι νόμιμη η προσβαλλόμενη...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 56/2017 Παράνομες πράξεις κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης οικισμών

-Η οριοθέτηση οικισμού με πληθυσμό έως 2000 κατοίκους αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία τον υπάγει στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής των προαναφερθεισών ρυθμίσεων του άρθρου 5 του π.δ. από 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181), ως προς την αρτιότητα, το ποσοστό κάλυψης, το συντελεστή δόμησης, το σύστημα δόμησης και το μέγιστο ύψος των κτηρίων. Επομένως, βάσει των κριθέντων με την απόφαση 3661/2005 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η οριοθέτηση των εν λόγω οικισμών πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα, αδιαφόρως αν περιλαμβάνει ή όχι και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης. Η αναδημοσίευση των διαγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα κείμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΠΣ Βόλου και Συντελεστές Δόμησης – Απάντηση σε Δημοτική Αρχή

Στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου της 23.1.2017 ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έδωσε την εξής απάντηση
Αποποιείται κάθε ευθύνης για τα προβλήματα που προκαλεί το νέο Γ.Π.Σ. Βόλου η δημοτική αρχή
σε σχετική ερώτηση εξι δημοτικών συμβούλων, για το ζήτημα που προέκυψε με τους συντελεστές δόμησης, μετά την  έγκριση του ΓΠΣ Βόλου από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η δική μου απάντηση φιλοξενείται, μεταξύ άλλων και εδώ :
«Η αλήθεια που κρύβουν για το ΓΠΣ και τους συντελεστές δόμησης»
“Φάρσα οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής του Βόλου για τους συντελεστές δόμησης-Έμεινε άπραγος ο Σταυρίδης”
 

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτΠατρ 583/2015 Ανοίγματα σε τοίχο. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Προσβολή Προσωπικότητας

Διάνοιξη ανοίγματος σε εξωτερικό τοίχο οικοδομής κείμενης σε επαφή με γειτονικό ακίνητο. Κτιριοδομικός κανονισμός. Έννοια ανοιγμάτων. Προσβολή προσωπικότητας. ʼσκηση αγωγής με αίτημα το κλείσιμο του ανοίγματος (παραθύρου) από τον εναγόμενο. Κατά τόπο αρμοδιότητα του δικάζοντος δικαστηρίου με βάση τη γενική δωσιδικία του εναγομένου και όχι την αποκλειστική δωσιδικία του ακινήτου, καθώς η ένδικη αγωγή αφορούσε την κατά τις πολεοδομικές διατάξεις ενοχική αξίωση του κυρίου του ακινήτου που έχει κοινό όριο με το κτίσμα στον τοίχο του οποίου έγιναν παράνομα ανοίγματα να απαιτήσει το κλείσιμο των ανοιγμάτων αυτών και όχι την εμπράγματη αρνητική αγωγή. Δέχεται την αγωγή. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης...

Διαβάστε περισσότερα

Συνηγορος του Πολίτη και κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή σειρά αναφορών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατέγραψε τα κυριότερα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αναφορικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας από πολεοδομικής απόψεως, τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των συστημάτων και απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Βλ. το σύνολο του εγγράφου εδώ : http://www.synigoros.gr/resources/20170116-eggrafo-stp.pdf

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 797/2015 αναιτιολογητος χαρακτηρισμός κτισματος ως επικινδυνα ετοιμορροπου

Η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης παρίσταται ανεπαρκής δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία του φακέλου, τα οποία να δικαιολογούν τη λήψη του ακραίου μέτρου της κατεδάφισης του επίμαχου κτιρίου, στην δε προσκομισθείσα από τους ήδη αιτούντες στο Δικαστήριο τεχνική έκθεση ιδιώτη πολιτικού μηχανικού περιγράφεται η εν γένει καλή στατική συμπεριφορά του επίμαχου κτιρίου και η αντοχή του στο χρόνο, βεβαιώνεται δε ότι είναι απολύτως επισκευάσιμο. Εξάλλου, ενόψει της ομοφωνίας της Επιτροπής σχετικά με το χαρακτηρισμό του επίμαχου κτίσματος δε δόθηκε η δυνατότητα, τόσο στον αρχικό ιδιοκτήτη του κτιρίου όσο και στους κληρονόμους του, να ασκήσουν ένσταση κατά της προσβαλλόμενης πράξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1857/2016 Νόμιμη Οικοδομική Aδεια για μεζονέτες και πισίνα σε ακάλυπτο οικοπέδου

-Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, το οποίο, μάλιστα, συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αυτή εξαρχής και είναι τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης της άδειας που πρόκειται να εκδοθεί, αποτελεί δε, ως εκ τούτου, αντικείμενο πλήρους και διεξοδικού ελέγχου εκ μέρους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, καθώς και νέου ελέγχου πριν υπογρααφεί η οικοδομική άδεια. Η πιστότητα του υποβαλλομένου με την αίτηση τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο, κατά κανόνα, συνδέεται άρρηκτα με εμπράγματα δικαιώματα επί του γηπέδου του ενδιαφερομένου για την ανέγερση της οικοδομής ή τρίτων, καθώς...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1867/2016 Χαρακτηρισμός ISOBOX και Στεγάστρων ως αυθαιρέτων

Ως τεχνικό έργο για την κατασκευή του οποίου απαιτείται οικοδομική άδεια νοούνται και τα κτίσματα από κόντρα πλακέ ή λαμαρίνα, η κολώνα στήριξης καλωδίων, και η υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου, διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν έχουν θεμελίωση, είναι πακτωμένα στο έδαφος και δεδομένου του όγκου, του βάρους και των υλικών τους προσιδιάζουν προς την έννοια της κατασκευής που βρίσκεται σε ακινησία. Στις δομικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται άδεια περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί χώροι αποθήκευσης υλικών ή αποδυτηρίων και ενδιαίτησης ατόμων, ανεξάρτητα αν είναι πακτωμένοι στο έδαφος ή μπορεί να μετακινηθούν καθώς και κάθε άλλη εγκατάσταση όπως αντλίες ή δεξαμενές καυσίμων. Η...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 273/2016 Χαρακτηρισμος οδου απο οργανα Ο.Τ.Α

Ο χαρακτηρισμός οδού ως κοινοτικής και η αναγνώριση της κοινοχρηστίας επί αυτής δεν ανατίθεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα των οργάνων των οικείων Ο.Τ.Α, με την πρόβλεψη ειδικής διοικητικής διαδικασίας, αλλά συνιστά πραγματικό ζήτημα, η οριστική επίλυση του οποίου, σε περίπτωση εγέρσεως σχετικής αμφισβήτησης, ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Η υπό κρίση αίτηση στρεφόμενη κατά μη εκτελεστών πράξεων, είναι απορριπτέα στο σύνολο της ως απαράδεκτη. Πρόεδρος: Χρ. Ράμμος Εισηγητής: Χρ. Λιάκουρας Δικηγόροι: Β. Παπαναγιώτου, Δημ. Τσεραβίνη Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της 5724/15.6.2007 απόφασης του Δημάρχου Βασιλικών,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 574/2016 Κτίριο επικινδύνως ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο

Νομίμως ο Δήμος Ελασσόνας κατέθεσε ένσταση κατά του πρωτοκόλλου του υπαλλήλου του Πολεοδομικού Γραφείου, με το οποίο το επίδικο κτίσμα της αιτούσης δεν εχαρακτηρίσθη ως κοινώς ετοιμόρροπο, εφ’όσον προέβαλε ότι, δια της διατηρήσεως αυτού, τίθεται ζήτημα ασφαλείας των διερχόμενων πολιτών. Ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Ελασσόνας δεν ενομιμοποιείτο στην άσκηση ενστάσεως διότι οι «ενδιαφερόμενοι» κατά το ως άνω άρθρο, δυνάμενοι να ασκήσουν την ένσταση αυτήν, νοούνται μόνον ο θιγόμενος ιδιοκτήτης, οι ένοικοι ή οι γείτονες του κτιρίου για το οποίο γεννάται ζήτημα ασφαλείας όχι όμως και τρίτοι μη έχοντες άμεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 787/2016 Αυθαιρετες κατασκευες δημου σε κοινοχρηστο χωρο πρασινου

Η πολεοδομική λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρων τεχνητώς δημιουργηθέντος υποκατάστατου φυσικού περιβάλλοντος, συνίσταται προεχόντως στην αναψυχή των επισκεπτών τους, συνεπεία της κατά την προσωρινή παραμονή τους επαφής τους με το περιβάλλον αυτό. Εντός αυτών, συνεπώς, επιτρέπονται μόνο κατασκευές απαραίτητες για την επιτέλεση της ανωτέρω λειτουργίας τους, δηλαδή οι μη κτιριακές, οι διευκολύνουσες την επαφή με το φυσικό περιβάλλον, οι δε κτιριακές όλως κατ’εξαίρεση και σε ελάχιστο ποσοστό της εκτάσεώς τους. Τούτο δε παρέπεται ότι κατασκευές, κτιριακές ή μη, εντός κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, οι οποίες δεν προορίζονται για την επιτέλεση της κατά των ανωτέρω πολεοδομικής λειτουργίας, είναι αυθαίρετες και κατεδαφιστέες. Στην...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 936/2016 αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού

Αυθαίρετα κτίσματα, αναγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός του αιγιαλού ή της παραλίας ή εντός της θάλασσας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων, με τα οποία επιβάλλεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που ανεγείρονται εντός του αιγιαλού ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής τους και του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης είναι πράξη πραγματοπαγής και, συνεπώς, η έκδοσή του δεν προϋποθέτει υπαιτιότητα εκείνων που έχουν ανεγείρει τα κατεδαφιστέα κτίσματα. -Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αιτούντες κλήθηκαν να κατεδαφίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των πρωτοκόλλων κατά τα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1352/2016 Σταθμός βάσης για κεραία κινητής τηλεφωνίας

Από μόνη τη διατύπωση από τον αιτούντα Δήμο αρνητικής γνώμης αναφορικώς με την έγκριση της σχετικής μελέτης για την επίμαχη κεραία και την ανάρτηση της προσβαλλόμενης πράξης στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης της απόφασης εκ μέρους του αιτούντος Δήμου σε χρόνο που να καθιστά την κρινόμενη αίτηση εκπρόθεσμη, ενόψει και του χρόνου που μεσολάβησε ως την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης καθώς και του γεγονότος ότι δεν έλαβαν χώρα εργασίες για την τοποθέτηση της επίμαχης κεραίας μέχρι την άσκηση της αιτήσεως. -Η εξέταση, εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής, για την επιλογή της θέσης ορισμένης εγκατάστασης κατά το στάδιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 207/2016 παράνομη εν μέρει αναθεώρηση επέκταση του ΓΠΣ Μυτιλήνης

– Η επίδικη ρύθμιση, όπως τελικώς, σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου, εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση στα επιμέρους προσβαλλόμενα κεφάλαια αυτής, είναι πλημμελής, διότι απέκλινε από τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ, χωρίς η απόκλιση αυτή να δικαιολογείται ειδικώς, στηριζόμενη σε συγκεκριμένα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά ή αναπτυξιακά κριτήρια, παρά μόνο με την αόριστη επίκληση της προστασίας της τοπικής οικονομίας και των γενικών αναπτυξιακών στόχων της περιοχής. ʼλλωστε, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη συγκεκριμένων πολεοδομικών ή άλλων λόγων, ένεκα των οποίων κατέστη επιβεβλημένη η μεταβολή του αρχικού σχεδιασμού ως προς τις παρεκκλίσεις, το...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 369/2016 παράνομη κύρωση μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την παραλία Καλυβίων

Κατ'αντίθεση προς τα οριζόμενα στο προαναφερθέν διάταγμα εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με το οποίο άρτια είναι μόνο τα οικόπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600, 00 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο δέκα μέτρα, με την προσβαλλόμενη πράξη εφαρμογής δημιουργούνται, πρωτογενώς, κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα, δυνάμει διατάξεων που είναι αντισυνταγματικές, η επίδικη πράξη εφαρμογής δεν είναι νόμιμη και για το λόγο αυτό, που προβάλλεται παραδεκτώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση. Πηγή : Νόμος και Φύση 2. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ζητείται, η εξαφάνιση της 1461/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος κατά της 9121/1482/31.5.2005 αποφάσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1353/2016 καθορισμός οριογραμμής παλαιού αιγιαλού

Η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, ως προς την διαπίστωση της υπάρξεως παλαιού αιγιαλού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ερείδεται αποκλειστικώς στην δημιουργηθείσα αμφιβολία ως προς την πραγματική έκταση των υφισταμένων, για την επίμαχη περιοχή, αρχικών συμβολαίων, χωρίς περαιτέρω έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εκτάσεως, κλονίζεται, πάντως, από τις διαπιστώσεις τεχνικής εκθέσεως των υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία, κατόπιν ελέγχου των υφιστάμενων και προσαχθέντων για την περιοχή τίτλων και εφαρμογής αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τίτλοι αυτοί, οι οποίοι ανάγονται στο έτος 1880 (για τα 80 παλαιά στρέμματα) και στο έτος 1889 (για...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1354/2016 Περιβαλλοντικό πρόστιμο λόγω ρύπανσης του Ασωπού

Η κύρωση η οποία επιβάλλεται για τη ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων οργάνων είναι ενιαία, έστω και εάν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν με τον έλεγχο είναι περισσότερες. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα για την επιβολή του προστίμου κρίνεται από το συνολικό ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχεται το πρόστιμο και όχι από τα ποσά που επιμετρώνται στις επιμέρους παραβάσεις. Συνεπώς, αρμοδίως επιβλήθηκε το πρόστιμο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. -Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1392/2016 Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών ξενοδοχείου

Όταν βάσει της συγκεκριμένης ειδικής νομοθεσίας που διέπει την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης προβλέπονται, πέραν της αρχικής προηγουμένης ακροάσεως, και ένα ή περισσότερα στάδια ενδικοφανούς διαδικασίας ενώπιον ανωτέρων οργάνων η μη τήρηση του προβλεπόμενου τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της αρχικής πράξης καλύπτεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει την ή τις ενδικοφανείς προσφυγές και προβάλει τους κρίσιμους, κατ’ αυτόν, ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της αρχικής πράξεως. Στην περίπτωση, μάλιστα αυτή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως εκτελεστή διοικητική πράξη η τελικώς εκδιδομένη, μετά την άσκηση από τον ενδιαφερόμενο της ή των ενδικοφανών προσφυγών, διότι ως οριστική...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1418/2016 Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου ενόψει έκδοσης οικοδομικής άδειας

Εφόσον εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδομική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εμπραγμάτων εν γένει δικαιωμάτων που επηρεάζουν τη δόμηση του ακινήτου, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδομικής άδειας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει παρεμπιπτόντως το ζήτημα αυτό, του οποίου, πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Αναλόγως δε του πορίσματος της παρεμπίπτουσας αυτής έρευνας, η πολεοδομική υπηρεσία οφείλει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδώσει την άδεια ή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1437/2016 Αυθαίρετη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Η χορήγηση της πολεοδομικής εγκρίσεως προϋποθέτει αφ’ ενός την χορήγηση άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από την ΕΕΤΤ και αφ’ ετέρου για την εγκατάσταση κεραίας ακίνητης τηλεφωνίας την έκδοση αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, δεδομένου, άλλωστε, ότι με την πρώτη από τις πράξεις αυτές προσδιορίζεται η θέση στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση της κεραίας, ενώ με τη δεύτερη ορίζονται, κατ’ εκτίμηση και αξιολόγηση της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της περιβαλλοντικής εκθέσεως, οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση της κεραίας, οι όροι δε αυτοί ενδέχεται να αφορούν ή να επηρεάζουν, πλην άλλων, το είδος και την...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1419/2016 Απόρριψη Αίτησης για επανακαθορισμό ορίων παλαιού αιγιαλού

Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Α. Σκούφαλος Εφ’ όσον ζητείται από ενδιαφερόμενο ο επανακαθορισμός αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας, που έχουν καθορισθεί κατά το παρελθόν εσφαλμένως, κατά την άποψή του, η Διοίκηση οφείλει να επιλαμβάνεται του αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει συγκεκριμένα κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη σφάλματος κατά τον αρχικό καθορισμό. Η κρίση της Διοίκησης για τη διαμόρφωση παλαιού αιγιαλού και για τον χρόνο δημιουργίας του πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε ενδείξεις τεκμηριωμένες επιστημονικά ή σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρουμένων, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, των μαρτυρικών καταθέσεων. Εάν η νέα χερσαία ζώνη έχει δημιουργηθεί, στο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 720/2015 σχέδια πόλεων, αιτηση ακυρωσης, προθεσμία γνώσης

Σχέδια πόλεων. Αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις γενικού περιεχομένου κατά το μέρος που ορίζουν τους οικοδομήσιμους, τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης και έναρξη αυτής. Αν η τροποποίηση εντοπισμένη, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη του θιγόμενου ακινήτου ή από την εκ μέρους του γνώση αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της πρότασης του οικείου ΟΤΑ για εντοπισμένη ρυμοτομική τροποποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη καλύπτεται μόνο με την υποβολή ενστάσεως από αυτόν. Αν, μετά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, επέλθουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, απαιτείται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων. Πότε η Διοίκηση απαλλάσσεται από...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3231/2014 διακοπή συνδεσης σε αυθαίρετο ανεξαρτητως δυνατότητας νομιμόποιησης

Εφ΄ όσον ένα κτίσμα έχει κριθεί αυθαίρετο και κατεδαφιστέο και δεν έχει νομιμοποιηθεί ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις οικείες διατάξεις, η πολεοδομική αρχή υποχρεούται να διακόψει άνευ ετέρου τυχόν γενομένη σύνδεσή του με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, δεν ασκεί δε επιρροή το ζήτημα, αν το συγκεκριμένο κτίσμα μπορούσε να νομιμοποιηθεί ή να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή αν αντιθέτως αποκλείεται η νομιμοποίησή του. Κατ΄ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 1512/1985, εφ΄ όσον είναι τεχνικώς ανέφικτο ή δυσχερές να διακοπεί η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μόνον του αυθαιρέτου τμήματος οικοδομής για λόγους σχετικούς με τον τρόπο κατασκευής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 975/2015 Περιβαλλοντικη ευθύνη. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Προστασία περιβάλλοντος. Η παράλειψη της Διοικήσεως προς λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας υποκειμένη σε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Ε.Υ.Ε.Π. αν διαπιστώσει περιβαλλοντική ζημία, κατά το π.δ. 148/2009. Υποχρέωση ενημέρωσης εντός ευλόγου χρόνου του αιτούντος σχετικά με την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης του άρθρου 13, άλλως στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Μέτρα αποκαταστάσεως περιβαλλοντικής ζημίας που λαμβάνει η αρμόδια αρχή. Η ΕΥΕΠ δεν απάντησε επί της αίτησης και συντρέχει παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Δεν απαιτείτο συσχέτιση της περιβαλλοντικής ζημίας με συγκεκριμένο φορέα. Η δυσχέρεια εντοπισμού των υπευθύνων ρυπάνσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 2152/2015 ανάπλαση ιστορικού κέντρου Αθηνά

2152/2015 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Προστασία περιβάλλοντος και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Αίτηση ακύρωση της 170784/2014 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και επέκταση του τραμ με συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου». Οι αιτούντες ασκούν την αίτηση ακυρώσεως με έννομο συμφέρον. Αντίθετη μειοψηφία. Με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης το Κοινωφελές Ίδρυμα που χρηματοδότησε και δώρισε στο Δημόσιο τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος μελέτες. Η προσβαλλόμενη ΕΠΟ, εκδοθείσα βάσει του προϊσχύσαντος Ρ.Σ.Α. (ν. 1515/1985),...

Διαβάστε περισσότερα

AΠ 683/2015 (ποιν) οικοι ανοχης, περιορισμοί, εννοια σχολείου

Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και περιορισμοί στην εγκατάστασή τους. Νόμος 2734/1999. Απαγόρευση γειτνίασης οίκων ανοχής με σχολεία. Εννοια σχολείων. Στην έννοια των σχολείων περιλαμβάνονται τα κάθε είδους σχολεία, δηλαδή και εκείνα στα οποία διδάσκεται μουσική ή χορός, έστω κι αν δεν ονομάζονται ρητώς "σχολεία", αλλά φέρουν άλλα ονόματα (π.χ. ωδείο, σχολή χορού, χορευτικό εργαστήρι κλπ.). Καταδίκη για το ως άνω αδίκημα. Ποινική ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ιδιοκτήτριας εταιρείας (Α.Ε. με αντικείμενο επενδύσεις ακινήτων), ο οποίος εκμίσθωσε το ακίνητο σε μία εκ των κατηγορουμένων για να το χρησιμοποιήσει ως οίκο ανοχής. Υπαρξη εξωραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου (χορευτικό εργαστήρι) σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3944/2015, Τμ. Ε΄ Αιγιαλοί, παραχώρηση σε ΟΤΑ

Η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων, κατ’ αρχήν, ήπιων και συμβατών με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων, πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση. Ενόψει της σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, η έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εκ μέρους των ΟΤΑ ως παραχωρησιούχων, χορηγείται κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων. Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι: Αλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 11/2015 χρησικτησία επί δημοσίου κτήματος

Εκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋποθέσεις. Αδιατάρακτη νομή μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003. Η κοινοποίηση από το Ελληνικό Δημόσιο της απόφασηςτης Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων περί καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, συνιστά διατάραξη της νομής. Ο ασκών επί τριάντα χρόνια νομή καλόπιστα δεν αποκτά κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία αν του κοινοποιήθηκε τέτοια απόφαση λίγο πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3127/2003.   Αριθμός 11/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ A` ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της Α` Σύνθεσης: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαο Λεοντή, Βιολέττα Κυτέα και Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρους του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Χριστόφορο Κοσμίδη, Αντώνιο Ζευγώλη, Γεώργιο Σακκά, Μαρία Γαλάνη...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε περιοχές αμιγής κατοικίας

Εγκύκλιος 50666/23.11.2015 Προς Δ/σεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμών (ΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (για ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής αρμοδιότητας τους) ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις  αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας Το ακριβές κείμενο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=GEviL32nGyg%3d&tabid=777&language=el-GR     Σε συνέχεια περιπτώσεων που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσία μας σχετικά με την αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ) για τη χορήγηση αδειών ΚΥΕ, όπως διαμορφώθηκε με το νέο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα όπως ισχύει (άρθρο 75 ΙΙ παρ. 13 του Ν. 3463/2006 Α ́114), και συγκεκριμένα αναφορικά  με  περιπτώσεις  που  αφορούν  σε  αποφάσεις  Δ.Σ.  για  βεβαίωση ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 100/2015 Τμ. Ε΄ Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος

Ανάρτηση Διαφημηστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας.     Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου (Αντιπρόεδρος ΣτΕ) Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας (Πάρεδρος ΣτΕ) Δικηγόροι: Ν. Παπαχρήστος, Κ. Χριστοπούλου (Πάρεδρος ΝΣΚ), B. Ευθυμιάδου Οι ένδικες πινακίδες επί διατηρητέων προσόψεων κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, δηλώνουν μεν την ονομασία του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος, αποσκοπούν όμως στην προώθηση σε ευρύ κύκλο προσώπων του μηνύματος για τη θέση του μεγάρου αυτού ως εμπορικού, επαγγελματικού κ.λπ. κέντρου, που στεγάζει διάφορες εμπορικές και συναφείς χρήσεις, επομένως εμπίπτουν στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης του άρθρου 2 παρ. 9 ν. 2833/2000. Η κρίση αυτή της...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος Δ/ση Προστασίας Δασών προς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 130150/5234/1.10.2015

Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο εδώ : https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/01/130150_5234.pdf  

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3037/2015 Τμ. Ε΄ Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικού λειτουργού σε Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΑ). Ο αναθεωρητικός συνταγματικός νομοθέτης απαγορεύει πλέον, από 1.1.2002, την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους. Εξαίρεση από τη γενική αυτή απαγόρευση, η οποία όμως είναι για τον λόγο αυτό στενά ερμηνευτέα, προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος, προκειμένου για τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συμβούλια ή επιτροπές πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα. Οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/1979 δεν συνιστούν συμβούλια ή επιτροπές ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά τους, όπως...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυκλιος για την αυτοδικαιη αρση απαλλοτριωσης χωρίς δικαστική απόφαση

Με την υπ’αρ. 41896/12.10.2015 εγκύκλιο της Γεν.Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ενέργειας (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης) ορίζονται οι τρεις προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης από τη διοίκηση χωρίς την προσκόμιση σχετικής δικαστiκής απόφασης.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ Γ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδ. Σχεδ/σμού & Τράπεζας Γης Τμήμα Πολεοδ/κών Μελετών & Ρυθμίσεων Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες: Μάρα Παπαθανασίου Τηλ.: 213-15.15.386 Fax: 210-64.52.606 E-mail: [email protected] Web: www.ypeka.gr Αθήνα, 12 - 10 - 2015 Αρ. Πρ.: 4 1 8 9 6 Προς: Δήμος Πάτρας- Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μαιζώνος 108,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 258/2014 Απαγόρευση κατασκευής ράμπας μικρών σκαφών σε εκτός σχεδίου περιοχές

Κατασκευή ράμπας πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα επιτρέπεται μόνο σε οικισμούς και μάλιστα μόνο μίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου οικισμού. Δεν δύναται να εγκριθεί κατασκευή ράμπας πρόσβασης στη θάλασσα σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες δεν εμπίπτουν εντός ορίων οικισμών είτε προϋφισταμένων του 1923 είτε μεταγενεστέρων, με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, οι οποίοι έχουν νομίμως οριοθετηθεί.   Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Σ. Γασπαρινάτος, Θ. Στριλάκος, ΠάρεδροςΝΣΚΝ. Λυμπούσης 2. Επειδή με την απόφ. …/28.5.1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε κατ επίκληση του άρθ. 6 παρ. 22 Ν 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως...

Διαβάστε περισσότερα

ΓνμδΝΣΚ 144/2014 Νομοθετικό καθεστώς που διέπει την πράξη χαρακτηρισμού ακινήτων ως διατηρητέων

ΓνμδΝΣΚ 144/2014 Νομοθετικό καθεστώς που διέπει την πράξη χαρακτηρισμού ακινήτων ως διατηρητέων   Πρόεδρος: Α. Φυτράκης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγητής: Β. Δούσκα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Η υπό κρίση απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέων των περιγραφομένων σε αυτήν επτά ακινήτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ, διέπεται στο σύνολό της από την ισχύουσα κατά τον χρόνο αυτόν νομοθεσία (Ν 4067/2012), εφ΄ όσον δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, που να ορίζουν άλλως, ήτοι η διαδικασία δημοσιότητας της αιτιολογικής εκθέσεως είναι αυτή, που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθ. 6 Ν 4067/2012, η μη τήρηση των οποίων και η τυχόν τήρηση της διαδικασίας του άρθ. 4 παρ. 2α του...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 266/2014 Ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων – Τροποποίηση σχεδίου πόλεως – Έννοια ευλόγου χρόνου

Από το άρθ. 11 ΚΑΑΑ δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Και αυτές όμως οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, εφ΄ όσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεσή τους επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο υπερβαίνει τα εύλογα όρια, αποτελούν νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο προς τη συνταγματική προστασία της. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στις περιπτώσεις ρυμοτομικού βάρους, το οποίο συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός ακινήτου ως χώρου κοινωφελών χρήσεων, ανακύπτει υποχρέωση της Διοικήσεως να τροποποιήσει το σχέδιο με σκοπό την άρση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 714/2014 Καθορισμός οριογραμμής – Αρμοδιότητα

Θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον κατά δέσμια αρμοδιότητα καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού ως φυσικού φαινομένου, ήτοι της μεγίστης συνήθους αναβάσεως των κυμάτων σε δεδομένη χερσαία ζώνη, με την έκδοση σχετικής πράξεως, διαπιστωτικής της υφισταμένης πραγματικής καταστάσεως. Η διαπίστωση αυτή δύναται να γίνει με οιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως η αυτοψία των μελών του αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Για τη δημιουργία παραλίας πρέπει να διαπιστώνεται από τη Διοίκηση, κατά τρόπο σαφή και αιτιολογημένο, η ανάγκη δημιουργίας ζώνης παραλίας για τους σκοπούς του νόμου και ιδίως για την ευχερή και άνετη πρόσβαση στον αιγιαλό και στη θάλασσα, εν όψει της φύσεως της συνεχομένης προς τον...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 591/2014 Χαρακτηρισμός κτηρίου ως διατηρητέου μνημείου

Τα μνημεία, ως μαρτυρίες του ανθρωπίνου βίου αποτελούν αναγκαίο παράγοντα για τη διαμόρφωση και διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των συλλογικών ταυτοτήτων και για τη διασφάλιση χάριν των επερχομένων γενεών της ιστορικής συνεχείας και παραδόσεως, συμβάλλουν δε στην ποιότητα ζωής και συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομίας, η προστασία της οποίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ευθύνη και δικαίωμα καθ΄ ενός. Ακίνητα μνημεία αναγόμενα στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της ιδιαιτέρας σημασίας τους, η οποία μπορεί να είναι αρχιτεκτονική ή ιστορική. Η νομιμότητα διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ελέγχεται από τον ακυρωτικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 596/2014 ΕΠΟ σταθμού κινητής τηλεφωνίας – αιτιολογία

Δεν αιτιολογείται νομίμως πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικό αιτιολογικό έρεισμα της οποίας είναι η σημαντική απόσταση του σταθμού από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, χωρίς δηλ. να συνεκτιμώνται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής ή πράξη, με την οποία απορρίπτεται αίτημα εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων κατ΄ επίκληση αποκλειστικά της μικρής αποστάσεως του σταθμού από κτήρια της κατηγορίας αυτής.   Πρόεδρος: Χ. Ράμμος, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Ρ. Γιαννουλάτου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Συκαράς, Δ. Κατωπόδης, Πάρεδρος ΝΣΚ 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της …/2005 (αριθ. πρωτ. …/27.4.2005) αποφάσεως του Νομάρχου Πειραιώς, με την οποίαν απερρίφθη αίτηση της αιτούσης εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 717/2014 Εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές ειδ. προστασίας

Για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται λήψη αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έγκριση των απαραίτητων για την τοποθέτηση των κεραιών δομικών κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, η οποία ισοδυναμεί με οικοδομική άδεια. Οι προϋποθέσεις έγκρισης των εν λόγω δομικών κατασκευών διαφοροποιούνται για περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, ειδικά δε για κατασκευές σε περιοχές ειδικής προστασίας, εντός ή εκτός σχεδίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών ή και της ΕΠΑΕ. Διαφορές από αρνητική γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ παραμένουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.   Πρόεδρος: Ν. Ρόζος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 414/2014 Αναδάσωση – Διαρκεια Δίκης – Ικανοποίηση

Με τις διατάξεις των άρθ. 53 έως 58 Ν 4055/2012 θεσμοθετήθηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο της αιτήσεως είναι η δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων με την επιδίκαση ευλόγου χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω προσβολής του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης. Εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση επιδίκασης υπέρ της αιτούσας χρηματικού ποσού ως δίκαιης ικανοποίησης για την ηθική βλάβη, που υπέστη λόγω υπερβάσεως της εύλογης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 587/2014 Δαση, αιτιολογία αποφάσεων Δασάρχη, Επιτροπή, Αυτοψία

Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα εκτάσεως ως δάσους ή δασικής πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητας και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Κρίσιμη για τη συγκρότηση της έννοιας του δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως (δενδρώδους ή θαμνώδους), η οποία προσδίδει στην έκταση την ιδιαίτερή της ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος. Η ενότητα αυτή δύναται να συνάγεται από τα χαρακτηριστικά της άγριας ξυλώδους βλαστήσεως, τα οποία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 720/2014 Αντισυντ/τα διατάξεων άρθ. 3 Ν 998/1979

Το άρθ. 14 Ν 998/1979 θεσπίζει ειδική ενδικοφανή διαδικασία για τον χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής ή μη, με σκοπό την επίλυση του σχετικού ζητήματος κατά τρόπο δεσμευτικό για τη Διοίκηση και τους ενδιαφερομένους ιδιώτες. Οι σχετικές κρίσεις των οργάνων, που ασκούν την αρμοδιότητά τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αυτής, πρέπει να είναι προσηκόντως αιτιολογημένες από πλευράς ιδίως μορφολογίας του εδάφους, είδους, συνθέσεως, πυκνότητος και ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να προκύπτει και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Η ύπαρξη κτισμάτων, για τα οποία δεν προκύπτει αν έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχή, δεν μεταβάλλει τον...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 711/2014 Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδος σε προστατευόμενη περιοχή

Μέχρι την κατάρτιση του κοινοτικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000, οι ενταχθέντες στον εθνικό κατάλογο τόποι απολαύουν προστασίας, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανοποιητικής διατήρησής τους, έως ότου συνταχθεί ο κατάλογος τόπων κοινοτικής σημασίας και τύχουν προστασίας βάσει των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και πάντως απαγορεύεται ν΄ ασκούνται στους τόπους αυτούς δραστηριότητες συνεπαγόμενες υποβάθμισή τους. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τόπων αυτών, ικανά να διαφυλάξουν το ουσιώδες οικολογικό ενδιαφέρον τους, δεν μπορούν δε να επιτρέπουν παρεμβάσεις, που δύνανται να ελαττώσουν σημαντικά την έκταση του τόπου ή να προκαλέσουν εξαφάνιση ειδών προτεραιότητος, που απαντούν σε αυτόν....

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2888/2014 Προστασία προτύπου δόμησης παραδοσιακών οικισμών Πηλίου

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δε προστασία τους περιλαμβάνει την καταγραφή, αξιολόγηση και οριοθέτησή τους με προεδρικό διάταγμα, τον χαρακτηρισμό τους και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως σε αυτούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάδειξή τους χωρίς ν΄ αλλοιώνεται ή να υποβαθμίζεται ο χαρακτήρας τους και δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι εκείνους που ίσχυαν προηγουμένως. Η προστασία αυτή εκτείνεται και στην περιμετρική ζώνη των οικισμών, η οποία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους. Η διάταξη του άρθ. 24 παρ. 2 Συντ. απευθύνει στον κοινό και κανονιστικό νομοθέτη επιταγές να ρυθμίσει...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2738/2014 Ισχύς ρυθμίσεων ΓΠΣ – Σφράγιση παρανόμων χρήσεων καταστήματος

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η οποία διατυπώνεται μετά από εκτίμηση των οικιστικών αναγκών και των προβλεπομένων επιπτώσεων των πολεοδομικών ρυθμίσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, περιλαμβάνει δε γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις, που συνιστούν στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό με μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και ρυθμίσεις και κατ΄ εξαίρεση ειδικές ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις του ΓΠΣ είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία συνιστά το δεύτερο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού. Η διαδικασία επιβολής σφράγισης παρανόμων χρήσεων είναι αυτοτελής και λειτουργεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως σχετικής οικοδομικής αδείας ή αδείας λειτουργίας, κατά τις διατάξεις που διέπουν την...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2790/2014 Χαρακτηρισμός οδών ως δημοτικών ή κοινοτικών – Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού

Από τις ισχύουσες διατάξεις θεσπίζεται ειδική διαδικασία για την ανακήρυξη και τον καθορισμό εθνικών και επαρχιακών οδών, δεν προβλέπεται όμως διαδικασία χαρακτηρισμού οδών ως δημοτικών ή κοινοτικών. Τυχόν εκδιδομένη από δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού δημοτικής ή κοινοτικής οδού δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού δεν έχει καμία νομική συνέπεια, ούτε δεσμεύει τα διοικητικά όργανα, που είναι αρμόδια να εκδώσουν διοικητική πράξη συναρτωμένη με τον χαρακτήρα της οδού ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των ακινήτων, από τα οποία διέρχεται η οδός, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες αυτοί μπορούν, προσφεύγοντας στα πολιτικά δικαστήρια, να ζητήσουν την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων τους. Η ιδιότητα δηλαδή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 456/2014 Εκ των υστέρων περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών – Προσαρμογή στα όρια ασφαλούς εκθέσεως

Η ρύθμιση της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006, δυνάμει της οποίας παρέχεται δυνατότητα εκ των υστέρων περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του σταθμών, καταλαμβάνει όσους σταθμούς είχαν αδειοδοτηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων έως την έκδοση της ΚΥΑ 15393/2002/5.8.2002, ουδόλως σκοπείται δε με τη ρύθμιση αυτή νομιμοποίηση σταθμών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί παρανόμως και για τους οποίους δεν είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, αλλά μόνον η δυνατότητα να καλυφθεί η έλλειψη αυτή για τους σταθμούς εκείνους, που είχαν εγκατασταθεί υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, κατά το οποίο δεν...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2437/2014 ΕΠΟ σταθμών κινητής τηλεφωνίας – Αποστάσεις από κτήρια ευπαθών ομάδων

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εγκαταστάσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας, συντρέχει νόμιμη υποχρέωση προηγουμένης εκτιμήσεως των επιπτώσεών της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η εν λόγω εκτίμηση χωρεί κατά τη διαδικασία του Ν 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει και των κατ΄ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων. Κατά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμών κινητής τηλεφωνίας εξετάζεται και το ζήτημα της αποστάσεώς τους από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, το ζήτημα όμως αυτό δεν εξετάζεται μεμονωμένα, δηλ. ως αποκλειστικός γνώμονας για το επιτρεπτό ή μη της λειτουργίας του σταθμού στη θέση, για την οποία πρόκειται, εφ΄ όσον ο νόμος δεν ορίζει ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση των σταθμών από...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3099/2014 Οριστική διακοπή λειτουργίας βιομηχανικής μονάδος – Κριτήριο επιβολής κυρώσεως

Το μέτρο της οριστικής διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεως ή δραστηριότητας, η οποία προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται, όταν το ηπιότερο μέτρο της προσωρινής διακοπής κρίνεται ατελέσφορο, επειδή η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή επειδή άλλα μέτρα -πλην της οριστικής διακοπής- θεωρούνται ως μη αποτελεσματικά. Πηγή : Περιβάλλον και Δίκαιο, 2014/3   Πρόεδρος: Χ. Ράμμος, Προεδρεύων Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Ό. Παπαδοπούλου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ι. Δρόσος 2. Επειδή με την κρινομένη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της …/30.4.2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, με την οποία διατάσσεται, κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 30 Ν 1650/1986 (βλ. κατωτ.), η οριστική διακοπή της λειτουργίας της...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2937/2014 Διαδικασία χαρακτηρισμού – Κριτήριο δασικής βλάστησης – Ιδιοκτησία

Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητος και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Κρίσιμη για τη συγκρότηση της έννοιας του δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως (δενδρώδους ή θαμνώδους), η οποία προσδίδει στην έκταση την ιδιαίτερή της ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος. Η ενότητα αυτή δύναται να συνάγεται από τα χαρακτηριστικά της άγριας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου – Ιδιοκτησία – Αρμοδιότητα – Σύνταγμα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να κρατήσει και να δικάσει κατ΄ ουσίαν υπόθεση, η οποία κατ΄ άρθ. 1 Ν 702/1977 υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου, όταν για την υπόθεση αυτή επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αποφάσεως του διοικητικού Εφετείου. Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητος και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου....

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2323/2012 Ακύρωση παράλειψης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Απόδειξη ιδιοκτησίας

Η κατ΄ άρθρο 11 ΚΑΑΑ διοικητική διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων άρσης απαλλοτριώσεως επί ακινήτου κινείται από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Ο αιτούμενος την άρση απαλλοτριώσεως λόγω παρόδου απράκτων των χρονικών ορίων συντελέσεώς της, πρέπει με αίτησή του προς τη Διοίκηση να υποβάλλει και τα στοιχεία, που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επίκαιρα, να τείνουν δηλ. στην απόδειξη της κυριότητος κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Σε περίπτωση μη επαρκούς αποδείξεως ή αμφισβήτησης της κυριότητας του αιτούντος, η Διοίκηση οφείλει να εκφέρει παρεμπίπτουσα επί του ζητήματος κρίση, ελεγκτή από το τυχόν επιλαμβανόμενο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο οφείλει να...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1420/2014 Αναγνώριση οδού προυφισταμένης του 1923

Σχέδια πόλεων. Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, κατά το άρθρο 20 του Ν.Δ. της 17-7-1923. Έναρξη της προθεσμίας άσκησης αίτησης ακύρωσης από τη γνώση ή την κοινοποίηση της αποφάσεως και όχι από τη δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. Δεν είναι νοητή η αναγνώριση ως κοινοχρήστου χώρου εδαφικής λωρίδας μη προβλεπόμενης στο ρυμοτομικό σχέδιο, έστω και αν προηγουμένως είχε αφεθεί με ιδιωτική βούληση σε κοινή χρήση, εκτός όσων δημιουργήθηκαν εντός σχεδίου πόλεως πριν από την 16.1.1924. Αρμοδίως η πράξη αναγνώρισης εκδίδεται από το νομάρχη εφόσον πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση και αφορά σε οδό απέχουσα 650 μέτρα από την ακτή και μη ευρισκόμενη...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3165/2014 χρήσεις γης – διαγνωστικά κέντρα

 Σχέδια πόλεων και επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Η λειτουργία διαγνωστικών κέντρων, στα οποία δεν υπηρετεί αυξημένος αριθμός ιατρών και νοσηλευτών για την εκτέλεση μη απλών ιατρικών πράξεων και δεν διαμένουν νοσηλευόμενοι, με συνέπεια πολύ μικρότερη οικιστική επιβάρυνση της περιοχής, επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων πλην εκείνων του χονδρεμπορίου και των ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, δηλαδή στις περιοχές στις οποίες επιτρέπονται κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. Αντίθετη μειοψηφία. Νόμιμες οι ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου π.δ/τος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.   3165/2014 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3165/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2153/2015 (Ολ) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για αναπλαση άλσους Ν. Φιλαδελφείας

ΣτΕ 2153/2015 (Ολ) Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για την ανάπλαση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας   Αριθμός 2153/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2015, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Χρ. Ράμμος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Μ. – Ε. Κωνσταντινίδου, Α. – Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Ιω. Γράβαρης, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Αντ. Ντέμσιας, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Π. Χαμάκος, Ηλ. Μάζος, Χρ. Ντουχάνης, Σύμβουλοι, Κ. Κονιδιτσιώτου, Ρ. Γιαννουλάτου, Γ. Ζιάμος, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Α. Καλογεροπούλου, και Π. Χαμάκος, καθώς και ο Πάρεδρος Γ. Ζιάμος, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 1252/2009 Πυλωτή – θέσεις στάθμευσης

Πυλωτή – Θέσεις στάθμευσης Κοινόχρηστες όσες θέσεις σταθμεύσεως δεν έχουν παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας. Δεν δικαιούνται οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας να απαγορεύουν την ελεύθερη σύγχρηση των θέσεων αυτών σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας με τον ισχυρισμό ότι αυτός δεν αγόρασε θέση σταθμεύσεως.   Αριθμός Απόφασης 1252/2009 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ερωτόκριτο Καλούδη, Πρόεδρο Εφετών, Ηλέκτρα Παλούκη, Ελένη Γρηγορίου-Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Μαγδαληνή Ρομποτή. Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 23.9.2008, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ε. Κ. του Π., κατοίκου Χαλανδρίου, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Δημήτρης Αβραάμ. ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ. 1) Κ.Γ. του...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1442/2015 [Νόμιμη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση κατά παρέκκλιση άρτιου οικοπέδου

Νόμιμη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση κατά παρέκκλιση άρτιου οικοπέδου   ΣτΕ 1442/2015 Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: Μ.- Ελ. Κωνσταντινίδου Δικηγόροι: Ιω. Γιαννακόπουλος, Δ. Γιατράς, Θ. Σαρρής, Αποκλείεται η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν μεν το προβλεπόμενο ελάχιστο εμβαδόν ή μήκος προσώπου ή βάθους, συμπληρώνεται όμως το ελλείπον τμήμα αν συνυπολογιστεί το τμήμα εδάφους, το οποίο καταλαμβάνεται από υφιστάμενο μεσότοιχο ή στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί μεσότοιχος. Η ρύθμιση δεν αντιβαίνει στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Συντάγματος, διότι δεν εισάγεται εξαίρεση από τις οριζόμενες στο οικείο πολεοδομικό σχέδιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση αρτιότητες ώστε να ανατρέπεται ή να αποδυναμώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1483/2015 Νόμιμη έκθεση αυτοψίας λόγω αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

Νόμιμη έκθεση αυτοψίας λόγω αυθαίρετης αλλαγής χρήσης   ΣτΕ 1483/2015 Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: ‘Ολ. Παπαδοπούλου Για τον χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά νόμο προστίμων με έκθεση αυτοψίας, αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέσθηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση εκδοθείσης αδείας χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση ότι πρόκειται για κατασκευή με την οποία παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Τα ανωτέρω ισχύουν, κατ’ αρχήν, και όταν η κατασκευή εκτελέσθηκε με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση. Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά δεν παραβιάζονται οι...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1858/2015 συνταγματικότητα ν. 4178/2013

Συνταγματικός ο ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εκτός εκείνων που ανεγέρθηκαν με άδεια ακυρωθείσα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση   ΣτΕ Ολ. 1858/2015 Πρόεδρος: Σωτ. Ρίζος Εισηγητής: Κ. Κουσούλης Δικηγόροι: Π. Θεοδωρόπουλος, Αθ. Αλεφάντη, Β. Δούσκα, Αν. Παπαπετρόπουλος, Απ. Παπακωνσταντίνου Οι διατάξεις του ν. 4178/2013, κατά το μέρος τους, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις αδειών που ακυρώθηκαν με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση είναι ανίσχυρες, διότι έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών (άρθρο 26 του Συντάγματος), το δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος) και την υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων (άρθρο 95 παρ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4763/2014 Παράνομη άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει ΥΑ εγκριτική πολεοδομικής μελέτης

ΣτΕ 4763/2014 Παράνομη άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει ΥΑ εγκριτική πολεοδομικής μελέτης   Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου Δικηγόροι: Β. Παπαδημητρίου, Π. Αθανασούλης, Εμμ. Τατάκης Εφόσον η υπουργική απόφαση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης τμήματος πολεοδομικής ενότητας  του Δήμου Αμαρουσίου εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των ανίσχυρων διατάξεων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις 3661-3/2005 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου και η αιτούσα, με πρόδηλο έννομο συμφέρον ως κυρία ακινήτου που θίγεται από τις αναρμοδίως εγκριθείσες πολεοδομικές ρυθμίσεις, υπέβαλε, εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων αίτημα για ανακλήσεω της Υ.Α. και διακοπής της διαδικασίας κυρώσεως της συναφούς πράξης εφαρμογής, η Διοίκηση είχε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚ: Ο νέος κύριος ιδιοκτησίας δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος

Απόφαση του Ευρωπαίκού Δικαστηρίου, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του ιταλικού ΣτΕ   Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ιταλική νομοθεσία που απαλλάσσει τους νέους ιδιοκτήτες από έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ιταλική νομοθεσία ,βάσει της οποίας ο νέος κύριος μολυσμένης ιδιοκτησίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Οι περιβαλλοντικές αρχές της Τοσκάνης κάλεσαν τους νέους ιδιοκτήτες γηπέδων στα οποία είχε διαπιστωθεί σοβαρή μόλυνση από εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα να πληρώσουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, παρότι...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογράφων για Ν. 4315/2014

Εγκύκλιος  3/13-1-2015 Συντονιστική Επιτροπή Συμβοαλιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Αριθμ. Πρωτ. 11   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 269/24-12-2014, επέρχονται μεταξύ των άλλων, τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας (οικοπεδικών εκτάσεων) κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής, τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γη , τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των εισφορών σε χρήμα καθώς επίσης τη διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης. Επισημαίνουμε ως ιδιαίτερου συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος τις παρακάτω διατάξεις: - Την παράγραφο 6α του άρθρου 9 του ν.1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2059/2014

Προσφυγή ουσίας χωρεί κατά πράξης Λιμενάρχη για καταλογισμό δαπανών αποκατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης     ΣτΕ 2059/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Β. Βασιλειάδης Δικηγόροι: Ευ. Τσουρούλης, Ν. Μουκαζής Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά πράξης Λιμενάρχη, με την οποία κατα­λογίσθηκε εις βάρος του πρώτου αιτούντος και των συνυπευθύνων με αυτόν, ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνες του Δη­μοσίου για την εξουδετέρωση της ρύπανσης που προκλήθηκε στις 30 Αυ­γούστου 2000 στην θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, αποτελεί προσφυγή ουσίας και πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς. Βασικές σκέψεις 1. Επειδή, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, τιτλοφορούμενο ως ανα­κοπή, εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν της 482/2002 παραπεμπτικής απόφασης του...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2129/2014

Μη νόμιμη μερική ανάκληση πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Θήβας ΣτΕ 2129/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη Δικηγόροι: Μ. Χαϊνταρλής, Γ. Λασπονίκος, Ιω. Κτιστάκις Οι περιοχές που εντάχθη­καν στο σχέδιο με τα από 21.11.1979 και 31.12.1982 π.δ. υπήχθη­σαν στο καθε­στώς εισφοράς σε γη του ν. 1337/1983, αυτές όμως δεν συμπίπτουν με τις πε­ριοχές προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικι­σμών, οι οποίες εντά­χθηκαν στο σχέδιο με το από 19.3.1984 π.δ., και οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς εισφοράς σε γη του παραπάνω ν. 1337/1983. Συνε­πώς, μη νομίμως έγινε δεκτό με την απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας και επικυ­ρώθηκε με την εκκαλούμενη...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2257/2014

Απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως κατά εγκυκλίου σχετικής με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ΣτΕ 2257/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Όλ. Παπαδοπούλου Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος, Κ. Βαρδακαστάνης Η προσβαλλόμενη πράξη δεν αφίσταται των ορισμών του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και των κριθέντων σχετικώς από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, δεν θεσπίζει δηλαδή «παρανόμως, νέους αντικείμενους προς το Σύνταγμα, κανόνες δικαίου», όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος. Επομένως αποτελεί πράγματι ερμηνευτική εγκύκλιο, που ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, παρέχοντας οδηγίες για την εφαρμογή τους, και όχι «ψευδερμηνευτική» κανονιστική πράξη. Κατά συνέπεια, η πράξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 39/2013 Αναστολή εκτέλεσης πράξης εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως πράξεων περί μερικής εκκένωσης πολυκατοικίας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων. Ο χαρακτηρισμός κτιρίου ως επικίνδυνου και η επιβολή μέτρων για την άρση του κινδύνου δεν συνδέεται απαραιτήτως με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο κτίριο και την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας. Η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στην αιτούσα δυσανάλογη και μη επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ακυρώσεως. Ναι μεν το μέτρο της εκκένωσης επικίνδυνης από στατική άποψη οικοδομής συναρτάται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του κοινού από τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτίσματος, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2259/2014 αιγιαλός και αυθαίρετα

2259/2014 ΣΤΕ Αιγιαλός. Αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως του μονίμου ή μη χαρακτήρα τους και του χρόνου ανέγερσής τους. Αρκεί ο καθορισμός ζώνης παραλίας για να χαρακτηρισθεί κτίσμα ως αυθαίρετο  και κατεδαφιστέο, μη απαιτουμένης της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ζώνης  αυτής. Πότε μία κατασκευή χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξης  κατεδάφισης. Πότε είναι ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας και πότε η πολεοδομική υπηρεσία. Αντίθετη μειοψηφία. Αν και η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης υπάγεται στην  αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, το ΣτΕ κρατά και εκδικάζει την υπόθεση σε...

Διαβάστε περισσότερα

Ο “Σήφης” στο εδώλιο

Στο Ρέθυμνο εκδικάστηκαν σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από εννέα Ρεθυμνιώτες με στόχο να διεκδικήσουν την παραμονή του κροκόδειλου “Σήφη” στο φράγμα Ποταμών, στο Αμάρι Ρεθύμνου. Επιχείρημα των Ρεθυμνιωτών είναι αρχικώς πως ο Σήφης έχει πλέον εγκλιματιστεί στο νέο του περιβάλλον, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να μην υπολογιστεί πως ο κροκόδειλος αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης τουριστών χωρίς να αποκλείεται και η τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν. Ένας εκ των “9” ανδρών, εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αφού στάθηκε εμπόδιο στην επιχείρηση εγκλωβισμού του κροκόδειλου, καθώς “ειδοποίησε” το ερπετό με κόρνες και μουσική. Ο ίδιος ζήτησε να σταματήσει κάθε διαδικασία αιχμαλωσίας του ερπετού,...

Διαβάστε περισσότερα

Νέο βαρύ πρόστιμο στην Ελλάδα για λύματα και χωματερές

Στο ευρωεδώλιο για δεύτερη φορά παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν. Κι αυτό διότι εν έτει 2014 η χώρα μας δεν διαθέτει τις στοιχειώδεις υποδομές μιας ευνομούμενης πολιτείας, όπως αποχετεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο τμήμα της Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής σήμερα ταλαιπωρείται, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στα Σπάτα, το οποίο θα εξυπηρετεί περιοχές της Ραφήνας, των Γλυκών Νερών, του Πικερμίου, της Λούτσας, της Παιανίας, των Σπάτων, της Πεντέλης και της Νέας Μάκρης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από υπομονή έξι και πλέον χρόνων, αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα για άλλη μια φορά στο...

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό

1. Εισαγωγικά Τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση αποπειράται να μεταβάλλει ουσιωδώς όλο το νομοθετικό πλέγμα βασικών νομοθετημάτων που προστατεύουν το περιβάλλον, χάριν της πολυπόθητης ανάπτυξης. Ειδικότερα έχουν παρουσιαστεί νομοθετήματα για τα δάση, για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις χρήσεις γης, για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και πλέον για τον αιγιαλό και την παραλία. Προφανώς όλα συνδέονται μεταξύ τους και εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από πολίτες και φορείς. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι το νομοσχέδιο δεν προωθείται από το Υπουργείο για θέματα περιβάλλοντος, αλλά από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι χαρακτηριστική ένδειξη το πώς αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη χώρα το περιβάλλον. 2. Τι...

Διαβάστε περισσότερα

N. 4269 / 2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» ΦΕΚ Α΄ 142 / 28.06.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρθρο 1 Βασικές έννοιες Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Σύστημα χωρικού σχεδιασμού: το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων και σχεδίων που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10 του παρόντος νόμου, όπως αυτά διαρθρώνονται συστηματικά και ιεραρχούνται σε επίπεδα με βάση τη γεωγραφική κλίμακα στην οποία αναφέρονται, την αποστολή και το περιεχόμενό τους. β) Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός: ο σχεδιασμός με τον οποίο τίθενται, με βάση την ανάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 911/2013 Ρύπανση περιβάλλοντος.

Εκ προθέσεως υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη Προέδρου Δ.Σ. και Αντιπροέδρου Δ.Σ. Α.Ε. Απαιτείται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ρυπάνσεως ή υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Δεν αρκεί η μη συμμόρφωση σε εγκριθείσες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Δεν αναφέρονται τα ανώτατα επίπεδα ρυπάνσεως, η παραβίαση των οποίων συνιστά ρύπανση. Δεν προσδιορίζονται τα επίπεδα των προκληθέντων ρύπων, από τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Δεν αναφέρεται ποια διάταξη νόμου καθορίζει τα ανώτατα όρια ρύπων, η μέθοδος μετρήσεώς τους κλπ. Για τα επικίνδυνα απόβλητα δεν αναφέρονται οι οριακές τιμές περιεκτικότητας επικινδύνων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 387/2014 Παράνομη ΑΕΠΟ για κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε νησίδα στον Παγασητικό Κόλπο – Αλατάς

ΣτΕ 387/2014   ΣτΕ 387/2014 Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Το επίμαχο έργο, περιλαμβάνει τρεις τουριστικές εγκαταστάσεις με τη μορφή τουριστικών χωριών που θα συνδυάζουν την ανάπτυξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων, επαύλεων και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών με τα  αναγκαία δίκτυα υποδομών. Πρόκειται για  σύνθετο έργο, οι εγκαταστάσεις και υποδομές του οποίου έχουν, κατά κοινή πείρα, ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της με την ανάπτυξη έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που συνιστούν  εκτεταμένη επέμβαση σε  αυτοτελή νησίδα εκτάσεως 550,000 τμ, η οποία προορίζεται για γεωργική χρήση και της οποίας η συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Το ΣτΕ απαγόρευσε Προσωρινή Διαταγή ΣτΕ για απαγόρευση κυνηγιού

Το ΣτΕ απαγόρευσε προσωρινά το κυνήγι σε όλα τη χώρα και για όλα τα θηράματα   Με προσωρινή διαταγή της προέδρου το Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Αγγελικής Θεοφιλοπούλου απαγορεύθηκε προσωρινά πανελλαδικά το κυνήγι για όλα τα είδη των θηραμάτων. Αναλυτικότερα, η κ. Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την από 19.7.2013 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014. Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η Ζωοφιλική - Οικολογική Ένωση Ελλάδος και ζητεί να ανασταλεί και να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση. πηγή : tanea.gr Η Ένωση υποστηρίζει στην αίτησή της ότι η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 48/2013 ρύπανση περιβάλλοντος – αδρανή υλικά – οπτική ρύπανση

Ρύπανση περιβάλλοντος. Υποβάθμιση περιβάλλοντος από πρόθεση κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου Ο.Ε. Πραγματικά περιστατικά. Εναπόθεση αδρανών υλικών σε ακάλυπτο χώρο επιχείρησης, η οποία επέφερε σημαντική αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, η οποία και είναι κατοικημένη, ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ύψους και τοπικής παραδοσιακής αισθητικής. Οπτική ρύπανση. (δημοσίευση περ. ΝΟΜΟΣ)   Ρύπανση περιβάλλοντος. Υποβάθμιση περιβάλλοντος από πρόθεση κατ΄ εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου Ο.Ε. Πραγματικά περιστατικά. Εναπόθεση αδρανών υλικών σε ακάλυπτο χώρο επιχείρησης, η οποία επέφερε σημαντική αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, η οποία και είναι κατοικημένη, ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ύψους και τοπικής παραδοσιακής αισθητικής. Οπτική ρύπανση. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Εκθεση...

Διαβάστε περισσότερα

26.6.2013 Προσωρινή διαταγή απαγόρευση εργασιών σε ρέμα στις Σκουριές Χαλκιδικής

Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.   ΜΠρΧαλκιδικής (ΠροσΔιατ) 26.6.2013 Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (άρθρο 691 παρ.2 ΚΠΔ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Αποτελούμενο από την κ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΠΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ . Αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που είπαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, από την εξέταση της...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματη Περιβαλλοντικη Αδειοδοτηση εργων χερσαιων κ εναεριων υποδομων

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, η ΚΥΑ για την αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για σειρά έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους...

Διαβάστε περισσότερα

Στη δικαιοσύνη ο νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τη «συνταγματική» του αντοχή θα δοκιμάσει μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα. Ενας εκ των πολιτών που προσέφυγαν ζητώντας -και, όπως όλα δείχνουν, πετυχαίνοντας- την ακύρωση του ν.4014/11 για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει προσφυγή και ενάντια στο ν.4178/13. Η κατάθεση αίτησης και στην Επιτροπή Αναστολών, με σκοπό το «πάγωμα» της ρύθμισης, θα δώσει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο την ευκαιρία να δείξει τις διαθέσεις του απέναντι στο νέο πλαίσιο, το οποίο δημιουργήθηκε για να παρακαμφθούν τα προβλήματα συνταγματικότητας του προηγουμένου.   Στη δικαιοσύνη ο νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων Τη «συνταγματική» του αντοχή θα δοκιμάσει μέσα στο...

Διαβάστε περισσότερα

Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων

Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων Μόνο τα πρώτα πέντε λεπτά κατατέθηκαν 170 φάκελοι   Με 4.300 υπαγωγές εγκαινιάστηκε ο νόμος νομιμοποίησης αυθαιρέτων Μόνο τα πρώτα πέντε λεπτά κατατέθηκαν 170 φάκελοι Πήρε …φωτιά το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) το οποίο υποδέχεται τις δηλώσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον νέο νόμο 4178/2013.  Μόνο το πρώτο εικοσιτετράωρο κατατέθηκαν 4.300 φάκελοι. Μάλιστα, μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά που λειτούργησε το σύστημα (λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας), δέχθηκε 170 φακέλους. Όπως εκτιμούν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με δεδομένο ότι το σύστημα ήταν κλειστό εδώ και...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Αδικήματα – Αθώοι Αντιδήμαρχοι για μη συντήρηση βιολογικού

Αθώοι κρίθηκαν οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας του Δήμου Πεύκων, Θεσσαλονίκης, από το Β΄Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι δύο αντιδήμαρχοι είχαν κατηγορηθεί για διάπραξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα, ότι δε μερίμνησαν και δεν ενήργησαν επαρκώς όσον αφορά τη συντήρηση τοπικού βιολογικού σταθμού και τη διαχείριση των αποβλήτων, με συνέπεια τη μόλυνση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διακινδύνευση της υγείας των κατοίκων. Το Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ 15811/2013 απόφασή του , αθώωσε τους κατηγορούμενους, κρίνοντας ότι προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τέθηκαν, προκλήθηκαν από ανυπαίτιες καθυστερήσεις, κατά τη διεκπεραίωση και παράδοση των σχετικών βελτιωτικών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΣκυδρ 135/2011 Ασφαλιστικά, Ράντισμα φυτοφάρμακα

135/2011 ΕΙΡ ΣΚΥΔΡ Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Περιορισμοί κυριότητας. Ράντισμα με φυτοφάρμακα. Αναθυμιάσεις και δηλητηριώδη φυτοφάρμακα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του αιτούντος και της οικογένειάς του. Υποχρεώνει τον καθ’ ού να παύσει το ράντισμα με αυτόματο βυτίο και τον υποχρεώνει να ραντίζει χειροκίνητα, με απειλή χρηματικής ποινής 200,00 €υρώ και προσωπικής κράτησης 10 ημερών για κάθε παράβαση της απόφασης. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Ράνιας Λεκάκη, δικηγόρου Εδεσσας.   ΑΡΙΘΜΟΣ 135/2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ταρσή Γαλάτου, η οποία ορίσθηκε με πράξη της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Έδεσσας, παρουσία και της Γραμματέως Χρυσάνθης Πάντου. Συνεδρίασε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4846/2012 Νόμιμο π.δ. για την έγκριση ΖΟΕ στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και η ένταξη τμήματός της στις καθοριζόμενες ζώνες πρασίνου

ΣτΕ 4846/2012 * Πρόεδρος: Ν. Ρόζος Εισηγητής: Όλ. Παπαδοπούλου Δικηγόροι: Ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών προστασίας των χερσαίων, υδάτινων ή μικτού χαρακτήρα περιοχών και στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου που βρίσκονται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, καθώς και ο καθορισμός ειδικών χρήσεων γης, κατώτατου ορίου κατάτμησης και άλλων όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων στη δόμηση και τις  λοιπές δραστηριότητες για την προστασία των περιοχών αυτών, γίνεται χωρίς σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης. Εφόσον το κείμενο του διατάγματος, το οποίο παραπέμπει στα αντίστοιχα διαγράμματα που συνδημοσιεύθηκαν στην ΕτΚ, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους προτείνοντες υπουργούς, αβασίμως προβάλλεται ότι το επίδικο διάταγμα είναι ακυρωτέο διότι τα ανωτέρω διαγράμματα υπογράφονται μόνον από...

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρετες κατασκευες κατεδαφιστεες, μετα της 31-1-1983

Εμμένει στη θέση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικών περιοχών με ημερομηνία ανέγερσης μετά τις 31-01-1983 είναι κατεδαφιστέες το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο.   Εμμένει στη θέση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικών περιοχών με ημερομηνία ανέγερσης μετά τις 31-01-1983 είναι κατεδαφιστέες το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο. Το κράτος μπορεί νόμιμα να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις περιορίζοντας σημαντικά τη δόμηση, γιατί η μακρόχρονη ανοχή του δεν σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση να διατηρηθεί η πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αλλά ούτε ότι επιβάλλεται να διαιωνιστούν τυχόν ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκτός σχεδίου ακίνητα. Σύμφωνα...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόφωρο για περιβαλλοντικά εγκλήματα

Συντονισμένες προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαδικασία του αυτοφώρου προκειμένου για περιβαλλοντικά εγκλήματα ζήτησε η Αντεισαγγελία του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, ο Αντεισαγγελέας κ.Δ.Δασούλας, με τρεις σχετικές εγκυκλίους του, εφιστά την προσοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της επικράτειας αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία, εν όψει και των κινδύνων της θερινής περιόδου και ζητά πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες. Ειδικότερα, στην πρώτη εγκύκλιο ο κ.Δασούλας, τονίζει τη σημασία του περιβάλλοντος για την ποιότητα ζωής και την εθνική οικονομία, υπενθυμίζοντας τη συνταγματική πρόβλεψη προστασίας των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας του, ανάγκη που καθιστά επιτακτική...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΚατερ 239/2020 (εκουσία) Άρνηση Υποθ/κειου για μεταγραφή συμβολαίου

Η προϊσταμένη του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, έχουσα την αρμοδιότητα να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για τη μεταγραφή του επίδικου συμβολαίου, μη σύννομα αρνήθηκε την καταχώριση αυτού στα οικεία βιβλία μεταγραφών του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, επικαλούμενη ότι πρόκειται για μη σύννομη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1192 και 1193 ΑΚ προκύπτει ότι στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου μεταγράφονται οι περιοριστικά αναφερόμενες στο πρώτο από αυτά πράξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του β.δ. 53/1963 περί εκτέλεσης του άρθρου 10 του ν. δ. 4201/1961, σε περίπτωση υλικής ή τοπικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΘεσ 18/2020 Οριζόντια ιδιοκτησία. Αίτημα παράλειψης κοινοχρήστου χώρου ως θέσης στάθμευσης

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ΄ορόφους», ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 54 ΕισΝΑΚ) προκύπτει, ότι επί οριζόντιου ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως, μεν, χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου, παρεπομένως, δε, αναγκαστική συγκυριότητα κατά ανάλογη μερίδα επί των μερών του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στις παραπάνω διατάξεις το έδαφος, οι αυλές κ.λπ. καθώς και κάθε άλλο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΕφετΠειρ 90/2020 Παράθυρο στο όριο οικοπέδου. Οπές εξαερισμού.

Αριθμός Απόφασης 90/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πραγματικές Δουλείες. Δουλεία παραθύρου. Η σύσταση πραγματικής δουλείας δύναται να πραγματοποιηθεί και με έκτακτη χρησικτησία, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί χρησικτησίας ακινήτων. Ο δικαιούχος δικαιώματος πραγματικής δουλείας δύναται να αμυνθεί κατά της προσβολής του ζητώντας την αναγνώριση αυτού, την άρση της προσβολής του και την παράλειψη της στο μέλλον. Απαγόρευση συστάσεως δουλειών και κατάργηση υφισταμένων, κατά τις πολεοδομικές διατάξεις. Ανοίγματα επί τοίχων που βρίσκονται επί των ορίων όμορων ακινήτων. Τα ανοίγματα αυτά, που απαγορεύονται από την πολεοδομική νομοθεσία, δεν κλείνονται με πράξη της διοίκησης αλλά διά δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσας στα πλαίσια δίκης μεταξύ των...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΕφετΛαρ 95/2016 Διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο, πλησίου όμορου ακινήτου. Σωλήνες ομβρίων. Τέντες εκτεινόμενες

Γειτονικό Δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο 95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω και πλησίον όμορου, δεν συνιστά επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία αλλά απορρέει από την κυριότητα. Κατά τον ΓΟΚ/1973, επί τοίχων ανεγειρόμενων σε επαφή με το κοινό όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται διάνοιξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΔΑ Παπαχελά & Amazon SA κατά Ελλάδας της 3.12.2020: Η τριετής παράνομη κατάληψη ξενοδοχείου & η αδράνεια του Κράτους προσβάλλουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

Η προσφυγή κατατέθηκε από την Αλίκη-Μαρία Παπαχελά (Ελληνίδα υπήκοο που γεννήθηκε το 1961 και κατοικεί στην Αθήνα) και από ανώνυμη εταιρεία, της οποίας η κα Παπαχελά είναι η μόνη μέτοχος. Τον Απρίλιο του 2016 η κα Παπαχελά διαπίστωσε ότι μια ομάδα ανθρώπων στα πλαίσια εκδήλωσης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες κατέλαβαν το ξενοδοχείο της, το οποίο ήταν άδειο από τον Μάρτιο του 2010, στο κέντρο της Αθήνας. Η προσφεύγουσα ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι αξιωματικοί που ήταν παρόντες απλώς παρατηρούσαν τις κινήσεις των καταληψιών. Η κα Παπαχελά υπέβαλε επανειλημμένα καταγγελίες εναντίον διαφορετικών προσώπων. Ο δικηγόρος των προσφευγουσών υπέβαλε στη συνέχεια αναφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 336/2019 (Γ’ τμ) Χρησικτησία. Φράκτης και φύτευση δέντρων.

Έκτακτη χρησικτησία. Πράξεις νομής συνιστούν οι εμφανείς υλικές πράξεις, που δηλώνουν τη βούληση του νομέα να εξουσιάζει το ακίνητο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό του πράγματος. Τέτοια πράξη νομής θεωρείται η τοποθέτηση φράχτη και η φύτευση δένδρων. Πράγματα ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Η επίδικη εδαφική λωρίδα δεν κατέστη πράγμα εκτός συναλλαγής, λόγω μη συντέλεσης της διαδικασίας απαλλοτρίωσής της από το Δήμο. Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045 και 1051 ΑΚ προκύπτει ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νομή αυτού με καθολική ή ειδική...

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 9397/1995 Υποχρέωση διατήρησης διηρημένης ιδιοκτησίας σε κατάσταση που να μην προκαλεί βλάβη σε άλλες ιδιοκτησιες

Οροφοκτησία. Ο ιδιοκτήτης διαιρεμένης ιδιοκτησίας υποχρεούται να διατηρεί αυτή σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλεί βλάβη στις άλλες ιδιοκτησίες ή τα κοινά πράγματα. Κατά το άρθρο 6 § 1 ν. 3741/29 ο ιδιοκτήτης κάθε ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί με δική του δαπάνη το πάτωμα στο οποίο βαίνει, τας ανηκούσας ιδιαιτέρως σε κάθε ιδιοκτησία θύρας, τους θολούς, τα δωμάτια και τις οροφές των δωματίων αυτού. Η διάταξη αυτή αναφέρει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα υπαγόμενα στην διαιρετή ιδιοκτησία επί μέρους πράγματα και τα κύρια εκ τούτων, τα περικλείοντα και αποτελούντα την διαιρετή ιδιοκτησία (βλ. Ζέπο, Η κατ’ όροφον...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΠειρ 559/2019 Αποκλεισμός κοινόχρηστης ταράτσας, αποθήκης, θερμοσίφωνα.

Έφεση που ασκείται κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, λειτουργεί ως υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, που μπορούσε να προβάλει πρωτοδίκως. Η απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, δεν αποτελεί σφάλμα δεκτικό έφεσης, διότι η αναβολή απόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου. Η εναγόμενη με τις ενέργειές της απέκλεισε την ενάγουσα πλήρως από το δικαίωμα χρήσης της κοινόχρηστης ταράτσας, του κοινόχρηστου ηλιακού θερμοσίφωνα, της κοινόχρηστης αποθήκης και έχει παράνομα στερήσει το δικαίωμά της σε χρήση του λέβητα πετρελαίου, ενώ από την πλημμελή μόνωση του δαπέδου του εξώστη της οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 442/2019 Τακτοποίηση αυθαιρέτων και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ακάλυπτου χώρου και χώρου στάθμευσης

ΑΠ 442/2019 (Δ΄ τμήμα) Σύνθεση: Ε. Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Ε. Καλού, Σ. Ντάντου, Χ. Βρυνιώτης, Γ. Χοϊμές, Αρεοπαγίτες Δικηγόροι: Α. Κοτζιάς-Σοφαντζής, Β. Μυταρέλλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ισχυρισμός ότι τα αυθαίρετα κτίσματα έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4178/2013, προκειμένου να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, αλυσιτελώς προβάλλεται σε δίκη οροφοκτησίας, διότι η διαδικασία τακτοποίησής τους δεν νομιμοποιεί τη χωρίς δικαίωμα αποκλειστική χρήση τμήματος του ακάλυπτου χώρου και το κλείσιμο των ανοικτών χώρων στάθμευσης, η οποία εξακολουθεί να είναι αντισυμβατική και ειδικότερα αντίθετη στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας· το κύρος των σχετικών συμφωνιών μεταξύ των συνιδιοκτητών της οικοδομής, καθώς και τα απορρέοντα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΑθην (ασφ) 590/2019 αίτηση διακοπής λειτουργίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας.

Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ηλία Ξηροτύρη , Πρόεδρο Πρωτοδικών , που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005 . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18-1-2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΑθ 1423/2018 ηχορυπανση. προσβολη προσωπικότητας.

Ηχορύπανση – Προσβολή προσωπικότητας. Προσβολή μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος με την εκπομπή ρύπων (ηχορύπανση). Ο κύριος ακινήτου δεν έχει υποχρέωση να ανέχεται εκπομπές θορύβου από άλλο γειτονικό ακίνητο, εφόσον παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του και δεν προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής. Η προστασία στην περίπτωση αυτή χωρεί, είτε με τακτική αγωγή περί διατάραξης κυριότητας κατά το άρθρο 1108 ΑΚ (αρνητική αγωγή) ή περί διατάραξης νομής κατά το άρθρο 989 ΑΚ, είτε με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Εν προκειμένω, πιθανολογείται ότι οι θόρυβοι που προκαλούνται από τη...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΑθην 664/2019 κεραία κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας

Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 664/2019 ΤΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΡοδ 333/2013 προσωπικότητα, αναθυμιάσεις ελαια, ρύποι

Προσωπικότητα, ασφαλιστικά μέτρα. Περιεχόμενο του δικαιώματος. Εκπομπή από γειτονικό κατάστημα αποπνικτικών αναθυμιάσεων από έλαια προκαλώντας στους αιτούντες προβλήματα υγείας. Οι καθ’ ων πιθανολογείται ότι προσβάλλουν την προσωπικότητα των αιτούντων στις ειδικότερες εκφάνσεις της υγείας τους αλλά και του δικαιώματος να απολαμβάνουν ένα ήρεμο περιβάλλον χωρίς ρύπους. Σταθμίζοντας το δικαίωμα των αιτούντων αυτό της υγείας με το δικαίωμα των καθ’ ων της ελευθερίας να πράττουν στο ιδιωτικό τους χώρο, υπερέχει το πρώτο. ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΗρακλ951/2017 προσβολη προσωπικότητας από λειτουργια αθλητικού κεντρου κ αναψυκτηριου

Ασφαλιστικά μέτρα. Προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα των αιτούντων από τη λειτουργία όμορου σε σχέση με τις κατοικίες τους, αθλητικού κέντρου ποδοσφαίρου 8x8 και αναψυκτηρίου και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Από τη λειτουργία της επιχείρησης του καθ’ου οι αιτούντες δε μπορούσαν να αναπαυθούν καθημερινά στις οικίες τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας λόγω του παραγόμενου θορύβου, ενώ τις βραδινές ώρες οχλούνταν και από το δυνατό εκπεμπόμενο από τους προβολείς φως, ώστε με τον τρόπο αυτό να βλάπτεται η ψυχική ηρεμία τους. Μολονότι η επιχείρηση του καθ’ου λειτουργούσε εντός του νομίμου ωραρίου που προβλέπεται για τις συναφείς...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 69/2017 Υπαγωγη κ/χ πρασίνου σε δασική νομοθεσία

Σχετικά με το ερώτημα εάν οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλης δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή ”άλση”, ως ”κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως ”αστικό πράσινο”, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα, αντιμετωπίζονται ως “πάρκα” ή ”άλση” και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας γνωμοδοτήθηκε ότι Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή ”άλση”, ως ”κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως ”αστικό πράσινο” ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν “εν τοις πράγμασι” τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή φέρουν βλάστηση που μπορεί να δικαιολογήσει την εισαγωγή ρυμοτομικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό τους...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτE 1690/2020 Νόμιμη η απαγόρευση εγκατάστασης αιολικού πάρκου σε περιοχή εντεταγμένη στο δίκτυο Natura στη Σκύρο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Νοεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, καθώς και των αρχαιοτέρων της Συμβούλων, που είχαν κώλυμα, Μ. Σωτηροπούλου, Ρ. Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Δ. Βασιλειάδης, Μ. - Ελ. Παπαδημήτρη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Δ. Λαγός. Για να δικάσει την από 23 Μαρτίου 2018 αίτηση: των: 1. Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «... Ε.Π.Ε.», 2. Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «... Ε.Π.Ε.» και 3. Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «... Α.Ε.», που εδρεύουν στο Χαλάνδρι Αττικής (...), οι οποίες παρέστησαν με τον...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΑθην 681/2020 Νομιμότητα Περιβαλλοντικού Προστίμου αρ. 30 Ν. 1650/1986

Περίληψη Επιβολή περιβαλλοντικού προστίμου λόγω παράβασης της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) που διείπε τη λειτουργία της προσφεύγουσας εταιρείας. Η πάροδος 38 μηνών από την ακρόαση της προσφεύγουσας μέχρι την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου δεν υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, ενόψει της πολυπλοκότητας της υπόθεσης· άλλωστε για τον προσδιορισμό των ακραίων ευλόγων ορίων του άρθρου 6 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, συνεκτιμάται ότι με την τήρηση της διαδικασίας ακροάσεως το ελεγχόμενο πρόσωπο γνωρίζει ότι η υπόθεσή του βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης και, συνεπώς, δεν υφίσταται, καταρχήν, κίνδυνος αιφνιδιασμού του από τη λήψη του εις βάρος του...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΑθην 11274/2019 Υποβάθμιση περιβάλλοντος συνιστά κ η παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Πρόστιμο.

Προστασία περιβάλλοντος. Περίπτωση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνιστά και η παράβαση των περιβαλλοντικών όρων, επί τη βάση των οποίων έχει επιτραπεί η άσκηση μιας δραστηριότητας. Δεν απαιτείται, στην αιτιολογία της πράξης επιβολής προστίμου, να γίνεται αναφορά της πιθανολόγησης πρόκλησης ρύπανσης, ούτε και απαρίθμηση των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Επιβολή προστίμου λόγω πλημμελούς διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τυροκομείου. Απορρίπτει προσφυγή. Αριθμός Απόφασης:11274/2019 ΓΑΚ: …../2016 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 29ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Φεβρουαρίου 2019, με δικαστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1365/2021 Δασικοι Χάρτες – Λαμβάνονται υπόψη αρχεία ΟΠΕΚΕΠΕ

1365/2021 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) ( 804791) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δάση και αίτηση ακύρωσης των υα ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 και ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/2020 για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020. Εκτάσεις που εξαιρούνται από την δασική νομοθεσία. Η σύνταξη του Δασολογίου προϋποθέτει την προηγούμενη κατάρτιση εγκύρων δασικών χαρτών. Είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη η χρονική προτεραιότητα της κατάρτισης των δασικών χαρτών έναντι του Κτηματολογίου, χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών αυτών. Η εφαρμογή των περιγραμμάτων των διοικητικών πράξεων που αφιέρωσαν ορισμένες εκτάσεις σε μη δασική χρήση, μάλιστα δε σε χρόνο πρότερο της θέσεως σε ισχύ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1364/2021 Δασικοί χάρτες – Αεροφωτογραφίες – Χάρτες ΟΠΕΚΕΠ – αγροτικές εκτάσεις

1365/2021 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) ( 804791) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δάση και αίτηση ακύρωσης των υα ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 και ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/2020 για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020. Εκτάσεις που εξαιρούνται από την δασική νομοθεσία. Η σύνταξη του Δασολογίου προϋποθέτει την προηγούμενη κατάρτιση εγκύρων δασικών χαρτών. Είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη η χρονική προτεραιότητα της κατάρτισης των δασικών χαρτών έναντι του Κτηματολογίου, χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών αυτών. Η εφαρμογή των περιγραμμάτων των διοικητικών πράξεων που αφιέρωσαν ορισμένες εκτάσεις σε μη δασική χρήση, μάλιστα δε σε χρόνο πρότερο της θέσεως σε ισχύ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 769/2022 Μη νόμιμη ΑΕΠΟ έγκρισης εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων πλησίον σε υγρότοπο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Ιανουαρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Θ. Αραβάνης, Ρ. Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Δ. Πυργάκης, Θ. Κανελλοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Γ. Σιμάτη. Για να δικάσει την από 20 Απριλίου 2012 αίτηση: των: 1. ... ..., κατοίκου Μανταμάδου Δ. Λέσβου, 2. σωματείου με την επωνυμία «...», που εδρεύει στον Μανταμάδο Ν. Λέσβου, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Πλάτωνα Νιάδη (Α.Μ. ...), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, 3. σωματείου με την επωνυμία «...», που εδρεύει στον Μανταμάδο Ν. Λέσβου, το οποίο παρέστη με τον ίδιο ως άνω...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1998/2021 Δασικοί χάρτες. Απόφαση ΕΠΕΑ. Πλημμελής αιτιολογία. Στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμώνται

Αριθμός 1998/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Ιανουαρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Ι. Μαντζουράνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Μ. Σωτηροπούλου, Αγγ. Μίντζια, Σύμβουλοι, Μ.-Ε. Παπαδημήτρη, Δ. Πυργάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ε. Οικονόμου. Για να δικάσει την από 8 Νοεμβρίου 2013 αίτηση: των: 1. ..., 2. ..., οι οποίες δεν παρέστησαν, αλλά η δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση και τρίτη αιτούσα νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και 3. ..., η οποία παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. ..., Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) με δήλωση που κατέθεσε, σύμφωνα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2371/2022 ακύρωση απόφασης Συντονιστή κύρωση δασικών χαρτών – όρια οικισμών

ΣτΕ 2371/2022 Ακυρώθηκε εν μέρει απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία κυρωθήκαν δασικοί χάρτες. Συμπεριλήφθηκε τμήμα ακινήτου ως δασικό (ΔΔ), το οποίο εμπίπτει εντός ορίων οικσιμού. Αναγνωρίστηκε ότι αναφορικά με το συγκεκριμένο ακίνητο η προβαλλόμενη έχει ελλιπή αιτιολογία Αριθμός 2371/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: Παναγιώτης Ευστρατίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Χρήστος Ντουχάνης, Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Χρήστος Παπανικολάου, Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δημητρία Τετράδη, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 4 Απριλίου 2018 αίτηση: της A.K. του…………….., κατοίκου ……………………., η...

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή και Κλιματική Δικαιοσύνη

Εισήγηση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θεμις «Το δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος» με θέμα «Κλιματική Αλλαγή – Κλιματική Δικαιοσύνη», στο Βόλο 10 και 11 Μαρτίου 2023. Ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης σε pdf διαθέσιμο εδώ: Κλιματική αλλαγή και δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 725/2023 (E’ Τμήμα) Δεν συνιστούν δασικές εκτάσεις οι φρυγανώδεις εκτάσεις

ΣτΕ 725/2023 (E' Τμήμα) Δεν συνιστούν δασικές εκτάσεις οι φρυγανώδεις εκτάσεις ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Φεβρουαρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Παναγιώτα Καρλή, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και της αναπληρώτριάς της Αντιπροέδρου, που είχαν κώλυμα, Χρήστος Ντουχάνης, Μαρία Σωτηροπούλου, Σύμβουλοι, Μαρία - Ελένη Παπαδημήτρη, Ελένη Μουργιά, Πάρεδροι. Γραμματέας η Γεωργία Σιμάτη. Για να δικάσει την από 27 Σεπτεμβρίου 2019 αίτηση: του Θ… Τ… του Ν…, κατοίκου Αιγίου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Νικόπουλο (Α.Μ. …), που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1111/2023 Απαγόρευση διακίνησης RDF με πλοία εντός Παγασητικού Κόλπου

Β.Κ. Αριθμός 1111/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Αικατερίνη Χριστοφορίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Χρήστος Ντουχάνης, Ρωξάνη Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Χρήστος Παπανικολάου, Μαρία-Ελένη Παπαδημήτρη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δημητρία Τετράδη, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 2 Μαΐου 2017 αίτηση: των: 1. αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», που εδρεύει στο Βόλο (Λευκάδος 46), η οποία δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και 2. σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ», που εδρεύει στο Βόλο (Ανθίμου Γαζή 216...

Διαβάστε περισσότερα

Tριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 6816/2021 Αστική Ευθύνη Περιφέρειας και Ελ. Δημοσίου – Παραλείψεις – Πλημμύρα

ΤρΔΠρΑθ 6816/2021 Αστική ευθύνη δημοσίου - Θάνατος κατά τη διάρκειας πλημμύρας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -. Δεκτή αγωγή με την οποία ζητούνται ποσά ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προκλήθηκε στους ενάγοντες από τον θάνατο του υιού και εγγονού τους, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλημμύρας, από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων, ήτοι της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου. Μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας. Αν τα εν λόγω έργα είχαν λάβει χώρα θα είχαν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αποφευχθεί οι ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες της πλημμύρας....

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΑθην 3484/2021 Αστική Ευθύνη Δημοσίου για προληπτική προσαγωγή πολίτη πριν από διαδήλωση

Με την υπό κρίση έφεση, ο εκκαλών ζητά παραδεκτώς την εξαφάνιση της 13346/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η από 12.12.2011 αγωγή του, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, κατ' εφαρμογή των άρθρων 105 Εισ.Ν.Α.Κ. και 57, 932 Α.Κ. ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, εξαιτίας της παράνομης, όπως υποστηρίζει, προσαγωγής και κράτησής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, για χρονικό διάστημα άνω των τριών ωρών στις 6.5.2010. Ειδικότερα,...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΘεσ 204/2021 Ευθυνη ΟΤΑ. Κλάδεμα δέντρων. Πτώση κλαδιού. Αποζημίωση. Θανάσιμος τραυματισμός.

Ευθύνη Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝ ΑΚ από παράνομες πράξεις των οργάνων τους. Προϋποθέσεις ευθύνης. Ευθύνη και από υλικές πράξεις εφόσον συνάπτονται με την λειτουργία της υπηρεσίας ιδίως όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις βάσει ειδικής νομοθεσίας, κοινής πείρας και αρχών καλής πίστης. Ψυχική οδύνη συνεπεία θανατώσεως προσώπου. Ευθύνη ΟΤΑ για συντήρηση επίβλεψη και χρήση των χώρων που έχουν φυτεύει δένδρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστάμενοι στην άρνηση της βάσης της αγωγής, προβάλλονται παραδεκτώς με τις απόψεις και όχι το πρώτον με το υπόμνημα. Ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΔκοΠρωτΠειρ 126/2010 Αγωγή Αποζημίωσης – ΓΟΚ – Υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου

Εγινε δεκτό ότι, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.Δ. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού», η υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου (συμπαγούς ή κιγκλιδωτού) υψηλότερου του 1 μέτρου αφορά όχι μόνον τις περιπτώσεις δωματίων, εξωστών κλιμάκων και δαπέδων υποκείμενων αλλά και υποκείμενων της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε δεκτή αγωγή αποζημίωσης κατά Νοσοκομείου, που άσκησε ιδιώτης για τον τραυματισμό του από πτώση σε φωταγωγό του Νοσοκομείου, με το σκεπτικό ότι το ύψος του κιγκλιδώματος, ανερχόμενο σε 70 εκατοστά του μέτρου, υπολειπόταν του νομίμου και ότι η παράλειψη κατασκευής του κιγκλιδώματος στο προσήκον ύψος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2387/2020 Σύμφωνος με το Σύνταγμα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για νήπια που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Κίντζιου, Ο. Παπαδοπούλου, Χρ. Σιταρά, Σύμβουλοι, Ουρ. Νικολαράκου, Κ. Σκούρα, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: των: 1. Π. Α. του Π. και 2. Δ. Δ. – Α. του Ι., κατοίκων ... (...), ατομικά και ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους Α. Α. του Π., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Παναγιώτη Λογγινίδη (Α.Μ. ... Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισαν...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου – πολιτών

Εγκύκλιο με θέμα «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ιδίως με την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας και της τηλεργασίας του προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα, αλλά και λόγω της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης να διεκπεραιώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις τις υποθέσεις τους και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα, εξ αποστάσεως και κάνοντας χρήση ΤΠΕ, κρίνεται καθόλα αναγκαίο...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότησης Εισαγγελίας ΑΠ 4/2020 Επιτρέπεται η χρήση παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας

Ηχογραφημένη συνομιλία εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης) Πηγή : www.lawspot.gr Επί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβάλατε με το με αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 154567 ΕΞ 2020 ΕΜΠ 12-10-2020 έγγραφο σας, αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη ως αποδεικτικού μέσου ηχογραφημένης συνομιλίας εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης), στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας, παραθέτουμε τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 551/2019 απαγόρευση καπνισματος σε κλειστους χωρους καταστηματων

Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους) Lawspot.gr (Α) Η Σύμβαση Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, που υιοθετήθηκε από την 56η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 21 Μαΐου 2003, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005, αποκτήσασα αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3420/2005, δεν επεβλήθη, ως το μόνο πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της κατανάλωσης του καπνού και της έκθεσης σε...

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10173/1990, παράνομη στάθμευση, κλήση, βεβαίωση, παραγραφη

Παράνομη στάθμευση. Πρόστιμα. Αρμοδιότητα ΔΔ για εκδίκαση ανακοπής κατά πράξεως βεβαιώσεως προστίμου (διοικ.ποινή). Ευθύνη του κατόχου εν απουσία του οδηγού. Εννοια κατόχου. Περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια εταιρεία επιβατηγών ΙΧ αυτοκι- νήτων. - Βεβαίωση εσόδων ΟΤΑ. Παραγραφή 5/ετής από τη λήξη του οικονομ. έτους (αποσβ. προθεσμία). - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, κατάχρηση δικαιώματος: Σύνταγμα άρθρο 25 παρ. 3, ΑΚ άρθρο 281. Δεν αφορούν στις σχέσεις δημοσίου δικαίου όπως είναι η σχέση φορολογούμενου και κράτους ή ο.τ.α. Δεν θεμελιώνεται λόγος ακύρωσης διοικητικής πράξης. Μον. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 10173/90 Δικαστής: ΓΕΩΡΓ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Δικηγόροι: Μαρία Μικεδάκη, Στ. Ματαράση Με την κρινόμενη ανακοπή, η ανακόπτουσα ανώνυμη εταιρία, που έχει σκοπό την εκμίσθωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 87/2015 κριση Διοικησης με βαση προσφατα στοιχεια

-Εφόσον η δημοσιοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού αφίσταται κατά πολύ του χρόνου της έκδοσής της, η ολοκλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των διατυπώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τη δημοσιότητα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν κινεί την προθεσμία των δύο μηνών για την άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισμού, καθώς απαιτείται, λόγω του διαδραμόντος χρόνου, η διαπίστωση από τον αρμόδιο δασάρχη της μορφής και του χαρακτήρα της έκτασης κατά τον χρόνο τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, οι αντιρρήσεις παραδεκτώς ασκούνται, από την άποψη της προθεσμίας, εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω διατυπώσεων. -Ο λόγος ακυρώσεως, κατά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1738/2017 πενταετης παραγραφή Δημοσίου

1738/2017 ΣΤΕ Φορολογία εισοδήματος. Πενταετής η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου. Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω νόμων ημερολογιακού έτους, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και δεν μπορούσαν να στηρίξουν νομίμως την έκδοση του ένδικου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος. Αόριστος ο ισχυρισμός του Δημοσίου να καθορίσει το Δικαστήριο μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της εκδοθησομένης απόφασης,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 423/2016 παραλειψη καταχωρησης μισθωτου- προστιμο – προηγούμενη ακρόαση

ΙΚΑ και επιβολή προστίμου για τη μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών στο ειδικό βιβλίο. Η οικεία ΠΕΠΑΕ εκδίδεται και το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του υπόχρεου εργοδότη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεν απαιτείται η τήρηση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του εργοδότη. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά υπό την ισχύ του ν. 3772/2009, διότι υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του ΣτΕ. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθ. 2475/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών). Αριθμός 423/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Νοεμβρίου 2014, με...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 2150/2015 κρατησεις αμοιβων μελων ΔΕΠ για εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες

ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αίτηση ακύρωσης της κυα Φ.35/10506/1Β/2002 καθ’ ο μέρος ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον οικείο ειδικό λογαριασμό των κρατήσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα κατά το άρθρο 2 του ν. 2530/1997. Οι επίμαχες επιβαρύνσεις δεν έχουν φορολογικό χαρακτήρα και δεν παραβιάζεται η παρ. 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 δεν αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Η επιβολή της επίδικης παρακράτησης δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 711/2017 διευθυντες, σχολικες μοναδες

Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Απαράδεκτα προσβάλλονται οι σχετικές εγκύκλιοι, που στερούνται εκτελεστότητας. Κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 παρ.1, 103 παρ. 7 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του κρινόμενου από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας και χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 4327/2015 που έρχονται...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 865/2016 διαδικασια επιλογης διευθυντων σχολικων μοναδων

Εκπαίδευση. Αίτηση ακύρωσης της υα Φ.361.22/26/79840/Ε3/2015, κατά το μέρος που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Απαραδέκτως προσβάλλονται οι εγκύκλιοι που δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων θεσπίζεται με το ν.4327/2015 η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων βάσει της αποτιμήσεως του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων. Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 5 του ανωτέρω νόμου, είναι παράνομη. Απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως που ανάγονται στο κριτήριο της υπηρεσιακής καταστάσεως, της καθοδηγητικής...

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδειο 124/2017 αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων δεσμευση

Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το ότι μία υπάλληλος ΝΠΔΔ δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν ποινικά κολάσιμες πράξεις, που έχουν την ίδια αντικειμενική υπόσταση με τις αποδοθείσες σ’ αυτήν με την καταλογιστική απόφαση παράνομες πράξεις, οι οποίες αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία πρόκλησης του ελλείμματος στη διαχείριση του ΝΠΔΔ Πηγή : www.lawspot.gr Με την υπ’ αρ. 124/2017 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρώτη σύνθεση), έκρινε ότι δεν μπορεί να αποστεί από την αθωωτική κρίση του ποινικού δικαστηρίου ως προς το...

Διαβάστε περισσότερα

YA153394/919/2017 καθορισμός διόρθωσης προδηλων σφαλμάτων σε δασικούς χάρτες

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. Αναλυτικά με την απόφαση ορίζονται τα εξής: Α. Καθορίζεται πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη οποιαδήποτε προφανής τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά, παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο, απεικόνιση εμφανώς...

Διαβάστε περισσότερα

Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσεις

Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσει. Αναδημοσίευση άρθρο κας Τράτσα Μάχης από www.tovima.gr Με μια ασυνήθιστη διαδικασία, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε διάφορες περιοχές ανά τη χώρα. Ουσιαστικά προχωρά σε ανάκληση της κήρυξης γεωργικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, παράλληλα με τη διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται ότι θα επιλύσει ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των χαρτών, δηλαδή της ενσωμάτωσης στις αναδασωτέες εκτάσεις των πυρόπληκτων περιοχών, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκ των οποίων πολλές επιδοτούμενες, οι οποίες δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, ούτε...

Διαβάστε περισσότερα

N. 4462/2017 οι τελευταίες τροποποιήσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4462 Άρθρο δεύτερο Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182) 1.α. Η παρ 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2...

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών – Η. Παπαστερίου, Ομ.Καθ. Νομικής ΑΠΘ

Αναρτήσεις δασικών χαρτών Δημήτριος Η. Παπαστερίου Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δημήτριος Η. Παπαστερίου Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι. Προδιάθεση ΙΙ. Εννοιολογική προσέγγιση ΙΙΙ. Σε σχέση με τη σύνταξη του Δασικού Χάρτη IV. Ειδικότερα, η ανάρτηση v. Απόφαση αναρτήσεως - Ειδικός διαδικτυακός τόπος αναρτήσεως vi. Ανακοίνωση της αναρτήσεως vii. Έννομες συνέπειες viii. Πρόσφατη εξέλιξη 1: Μια Εγκύκλιος ix. Πρόσφατη εξέλιξη 2: Η θέση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας x. ʼλλη πρόσφατη εξέλιξη 3: «Προετοιμασία» για νέα νομοθετική ρύθμιση Πηγή : dslar Προδιάθεση Ένα από τα εξελισσόμενα ζητήματα στο πεδίο του δασικού φαινομένου είναι αυτό της αναρτήσεως των δασικών χαρτών. Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη κίνηση, που δηλώνει, καθώς εξελίσσεται, μια μορφή «αφύπνισης»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 805/2016 Κτηματογράφηση και κατάρτιση δασικών χαρτών

Τα δημόσια δάση αποτελούν δημόσια αγαθά και ανήκουν στη δημόσια κτήση είτε ως ιδιόχρηστα, όταν εξυπηρετούν τη δασολογική έρευνα και διδασκαλία, είτε ως κοινόχρηστα, όταν είναι ελεύθερη η χρήση τους από το κοινό. Η πράξη με την οποία κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση περισσότερες περιοχές της χώρας, αποτελεί σώρευση ατομικών διοικητικών πράξεων, η προσβολή της οποίας γεννά ακυρωτική διαφορά, δεδομένου ότι δεν ενέχει αμφισβήτηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αλλά αμφισβήτηση συμφωνίας της με τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας. Στην ευχέρεια του κοινού νομοθέτη ανήκει ο τρόπος οργανώσεως της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών, από την οποία εξαρτάται η σύνταξη του...

Διαβάστε περισσότερα

Στε 1441/2016 Διανοιξη δημοτικής δασικής οδού

-Η προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν αιτιολογείται νομίμως. Ειδικότερα, υπό την εκδοχή ότι αφορά την διάνοιξη «δασικής οδού» σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 998/1979, η αιτιολογία είναι πλημμελής διότι η κατασκευή του επίμαχου δρόμου δεν υπαγορεύεται από κάποιον από τους λόγους που κατά την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού επιτρέπουν την κατασκευή δασικής οδού, όπως η προστασία και εκμετάλλευση του δάσους, η πρόσβαση προς «υφιστάμενες» τεχνικές εγκαταστάσεις, ή αισθητικά τοπία, η εκτέλεση και συντήρηση δασικών έργων και η μεταφορά δασικών προϊόντων, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση τριών παρακείμενων ιδιοκτησιών και της μέλλουσας να ανεγερθεί στη μία από αυτές τουριστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1439/2016 εγκαταστάσεις ξενοδοχείου σε δασική έκταση

-Προϋπόθεση για την νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της , να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου εν όψει και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως, δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος ανεγεθέντος βάσει σχετικής οικοδομικής αδείας η οποία δεν έχει ανακληθεί η ακυρωθεί. Το μέτρο της κατεδαφίσεως επιβάλλεται από την δασική αρχή μόνον μετά την ανάκληση ή σε ακύρωση της οικοδομικής άδειας. -Εν όψει...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφεΑθην κτισματα σε δασικη έκταση από Ι.Μ.

-Δεν επιτρέπεται να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος που έχει ανεγερθεί με βάση σχετική οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί. Εφόσον, επομένως, διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων αυτών, το μέτρο της κατεδάφισης μπορεί να επιβληθεί από τη δασική αρχή μόνο μετά την ανάκληση ή ακύρωση της οικοδομικής άδειας. -Η συναγωγή τεκμηρίου ομολογίας της πραγματικής βάσης των ισχυρισμών του αιτούντος στην περίπτωση που έχει αναβληθεί η υπόθεση λόγω μη αποστολής των στοιχείων του φακέλου από τη Διοίκηση, εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, μη κωλυομένου να εκδώσει νέα προδικαστική απόφαση. -Εφόσον η Διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από...

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία σε Ημερίδα

Ομιλία στην Επιστημονική Ημερίδα «Δασικοί Χάρτες και Προοπτικές» «Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» Ομιλία στην Επιστημονική Ημερίδα «Δασικοί Χάρτες και Προοπτικές» «Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» Νικόλαος Μόσχος Δικηγόρος Μ Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου. Δ.Π.Θ.- Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ. –Πολεοδομίας, Χξιας, Π.Θ. Yπ. Δρ. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ. -------------------------------------------------------------- 1. Σκοπός της παρούσας είναι να παρουσιαστούν βασικές πτυχές της νομολογίας, κυρίως στην εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της δασικής νομοθεσίας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει «εργαλείο», από όποιον ενδιαφέρεται και νομίζει ότι μπορεί να ισχυροποιήσει τις αντιρρήσεις του, ενώπιον της Επιτροπής. Δοθέντος και του επιμορφωτικού – ενημερωτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, δεν γίνεται ιστορική επισκόπηση της νομολογίας, ούτε κριτική προσέγγισή...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα

Hμερίδα με θέμα «Δασικοί Χάρτες, προβλήματα και προοπτικές», συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας και ο Σύλλογος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Μαγνησίας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στις 6 το απόγευμα στο χώρο του αμφιθεάτρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την Οργανωτική Επιτροπή, της εκδήλωσης αποτελούν οι κ.κ. Βασίλειος Μπακαλιάνος, Γενικός Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Νάνσυ Καπούλα, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας, Όλγα...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικών Χαρτών Μαγνησίας

Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι, με την αριθ. 325/20498/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της Περιφερεια­κής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182/Α’), όπως ισχύει. Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία Δικαστικού Λειτουργού σε ελεγχο σε κατοικια φορολουμενου

Εγκυκλιος ΠΟΛ 1165/17.11.2016 του ΥΠΟΙΚ. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την πραγματοποίηση του ελέγχου απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄- Δ΄ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛ.1165 Καρ. Ταχ. Κ ώδικας: Κ. Σερβίας 8 Τηλέφ Τηλέφωνο : 2103375063 -2103375307 Fax 2103375847 e-mail : [email protected] ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν.4410/2016(ΦΕΚ 141 Α΄/3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013...

Διαβάστε περισσότερα

Διοικ.Εφ.Θεσσαλονίκης 2632/2015 Αστικη ευθυνη δημοσίου – στηθαια σε πεζοδρόμια

Αστική ευθύνη του Δημόσιου λόγω παράλειψης τοποθέτησης προστατευτικών στηθαίων σε οδό εντός πόλεως - Ολική αναπηρία μαθητή, ο οποίος βρισκόταν στο πεζοδρόμιο όταν έπεσε πάνω του με σφοδρότητα όχημα, που εκινείτο με υψηλή ταχύτητα και εκτράπηκε της πορείας του. Δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται. Η δικανική πεποίθηση για το ζήτημα της ανάγκης λήψης βελτιωμένης διατροφής, τη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΑγριν 354/2014 Ευλογη Διάρκεια Δίκης – Κριτήρια

Η δοθείσα αυτεπαγγέλτως αναβολή συζήτησης της υπόθεσης λόγω αποχής των δικαστών δεν επιβράδυνε σημαντικά τη διαδικασία, ενόψει του συνολικού χρόνου εκδίκασης της υπόθεσης, του χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ της κατάθεσης της αγωγής των αιτούντων και του προσδιορισμού αρχικής δικασίμου για τη συζήτηση αυτής σε σχέση με το χρόνο που μεσολάβησε στη συνέχεια από τη συζήτηση της υπόθεσης έως τη δημοσίευση της απόφασης από το Δικαστήριο. Επομένως ο μη υπολογισμός του χρονικού διαστήματος της αναβολής δεν επηρεάζει πραγματικά το ύψος της αποζημίωσης που ήθελε τυχόν επιδικασθεί. Οι όποιες εσωτερικής φύσεως δυσλειτουργίες του δικαστικού μηχανισμού απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης δεν παρέχουν επαρκές...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΑθην 15/2015 Δημοσια Νοσοκομεια – Υποχρέωση Ενημέρωσης

Η από τα αρμόδια όργανα των δημοσίων νοσοκομείων μη ενημέρωση του ασθενούς ή η πλημμελής ενημέρωσή του για την κατάσταση της υγείας του και την ανάγκη θεραπείας του συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας, η οποία δύναται να στοιχειοθετήσει ευθύνη αυτών προς αποζημίωσή του, κατ’ άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, εφ’ όσον υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παραλείψεως και της βλάβης που προκλήθηκε στην υγεία του ασθενούς ή του θανάτου του. Πρόεδρος: Μ. Μπάζμπα, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγητής: Ι. Μαρκάκης, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι: Στ. Σταρόγιαννης, Αντ. Οικονόμου 1. Με τις κρινόμενες αντίθετες εφέσεις, συνεκδικαζόμενες λόγω συνάφειας κατ’ άρθρα 125 και 122...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμ ΝΣΚ 293/2015 κυρώσεις για παραβιαση ν. 2121/93

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους, στο ερώτημα της επιβολής κυρώσεων και από ποιο όργανο στην παραβίαση διατάξεων προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ν. 2121/93 Πηγή : http://www.legalnews24.gr/2016/04/blog-post_66.html Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης : https://drive.google.com/file/d/0By2xFFX5wmpcZXhZOHFINXlFdEE/view Στο ερώτημα εάν παραβάσεις των διατάξεων περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ν.2121/1993, κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά δε εκτέλεση μουσικής δημιουργών, που αντιπροσωπεύονται από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση αδείας και οι οποίες δύνανται να επιφέρουν την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας μουσικής ή/και της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος ή την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, μπορούν κατά νόμο να διαπιστώνονται από μόνα τα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΛαρ 153/2016 πρόστιμο μη αναγραφης σε πινακα προσωπικού

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας. Ακύρωση προστίμου Επιθεωρητών εργασίας για μη αναγραφή σε πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Αριθμός απόφασης 153/2016 Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Μαΐου 2015, με δικαστή τον Στυλιανό Παπαδόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τη Χρυσάνθη Κατσίουλα, δικαστική υπάλληλο, Γ ι α να δικάσει την προσφυγή με αριθμό κατάθεσης ….., Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…» , που εδρεύει στη Λάρισα (..) και εκπροσωπείται από τον διαχειριστή αυτής …., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Λάρισας Χρήστου Τσιαμπαλή, Κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται στην προκείμενη περίπτωση , κατ΄ άρθρο 326 παρ. 4...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 90/2015 (ποιν) στοιχεία εγκλήματος φοροδιαφυγής

Φοροδιαφυγή κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση. Ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρηματιστηριακής εταιρείας. Στοιχεία του εγκλήματος. Υπερχειλής δόλος (προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος). Ποινική ευθύνη Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και Αντιπροέδρου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Δόλος. Δεν αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του αναιρεσείοντα Αντιπροέδρου ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν ανακριβείς, καθώς και ο σκοπός αυτού επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος αποφυγής πληρωμής φόρου εισοδήματος. Ποινική ευθύνη Αντιπροέδρου. Δεν διευκρινίζεται αν αναπλήρωνε, κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος τον Πρόεδρο του ΔΣ, γιατί εκπροσωπούσε αυτός την εταιρεία, ανά του προβλεπομένου ΔΣ, καθώς και αν του είχε ανατεθεί η αρμοδιότητα υποβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 166/2016 φορολογια απαλλοτριωτέων

Φορολογία κληρονομιάς για ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα χωρίς να έχει καταβληθεί ακόμα η αποζημίωση. Αντισυνταγματική η διάταξη που όριζε ως κρίσιμο χρόνο υποβολής δήλωσης & καταβολής φόρου τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς Αριθμός 166/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2015, με την εξής σύνθεση: Νικ. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε κώλυμα, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, ʼ. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Χρ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ Ολ 4/2015 διετης παραγραφη αξιωσεων αποδοχων υπαλληλων δημοσίου

Δημόσιοι υπάλληλοι. Αξιώσεις υπαλλήλων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά του δημοσίου που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανομία των οργάνων του δημοσίου ή σε αδικαιολόγητο πλουτισμό, υπόκειται σε διετή παραγραφή, με χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής τη γένεση της κάθε αντίστοιχης αξίωσης (το τέλος κάθε μήνα) και όχι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. 251/2006 απόφαση Αρείου Πάγου και αναιρεί την υπ΄αριθ. 3013/2003 Εφετείου Αθηνών. Αριθμός 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ Α’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της Α’ Σύνθεσης: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρόεδρο...

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιο με νέα εγκύκλιο

Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου για χρέη προς το Δημόσιομε νέα εγκύκλιο Πηγή και κείμενο εγκυκλίου : http://analuseto.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%9F%CE%9B-1272.pdf ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρ. 25 ν.1882/1990) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΑθην 2829/2014 εμβάσματα εξωτερικό, απόδειξη προελευσης, χρονος

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Αγγελική Μαραγκού - Ζουγανέλη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ιωάννη Σπερελάκη και Στεφανία Γιαννούλη (Εισηγήτρια), Εφέτες Δ.Δ. και γραμματέα τον Ιωάννη Κολιόπουλο, δικαστικό υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Μαρτίου 2015, για να δικάσει την από 30 Οκτωβρίου 2014 (αριθ. καταχ. ΑΒΕΜ 1381/3-11-2014) προσφυγή, του ............................., κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός ..................αρ.2, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Σπύρου Δελλαπόρτα, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΕφετΑθην 2885/2015 εμβάσματα εξωτερικο, αποδειξη προέλευσης, χρόνος

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888/2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 8ο Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Γεωργία Ζάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρυσάνθη Χριστοδούλου (Εισηγήτρια) και Αντώνιο Τσαμαρδίνο, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Βασιλική Καρακολτσίδου, δικαστική υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 5 Μαρτίου 2015, για να δικάσει την από 24 Νοεμβρίου 2014 (αριθ. καταχ. ΠΡΦ 1513/24.11.2014) προσφυγή, του ......................., κατοίκου Αθηνών (οδός ...............), ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ευαγγελία Μπατσολάκη με δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., κ α τ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕφΑθ 3744/2014

Στην περίπτωση που πριν να εκδοθεί καταλογιστική του διαφυγόντος φόρου πράξη, έχει προηγηθεί η έκδοση πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε ο επιτηδευματίας και οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη διαφυγή φόρου που καταλογίζεται, αρκεί για τη νομιμότητα της καταλογιστικής του φόρου πράξης η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης εκ μέρους του επιτηδευματία άπαξ, πριν δηλαδή από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΒΣ. Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι η τήρηση του ενλόγω δικαιώματος δεν προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, ούτε το ότι η καταλογιστική...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 414/2014 Αναδάσωση – Διαρκεια Δίκης – Ικανοποίηση

Με τις διατάξεις των άρθ. 53 έως 58 Ν 4055/2012 θεσμοθετήθηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο της αιτήσεως είναι η δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων με την επιδίκαση ευλόγου χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω προσβολής του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης. Εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση επιδίκασης υπέρ της αιτούσας χρηματικού ποσού ως δίκαιης ικανοποίησης για την ηθική βλάβη, που υπέστη λόγω...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 890/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κληρονομία. Ποινική ευθύνη οφειλέτη και δη κληρονόμου οφειλέτη. Ασκηση ποινικής δίωξης μετά ένα έτος από την πάροδο της προθεσμίας προς αποποίηση. Ευθύνη κληρονόμου με το ευεργέτημα της απογραφής. Ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας έως το ενεργητικό της. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής. Αποδείχθηκε η ύπαρξη του ενεργητικού της περιουσίας, όσο και το ύψος των μη καταβληθέντων χρεών. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση. Αριθμός 890/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1741/2015 Λαθρεμπορία – πολλαπλά τέλη – μη εφαρμογή αρχής Νe Bis In Idem

Το πολλαπλό τέλος που προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας δεν συνιστά ποινή του ποινικού δικαίου αλλά έχει χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται από διοικητικά όργανα και εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό (διασφάλιση είσπραξης πόρων και ομαλή εφαρμογή κανόνων τελωνειακής διαδικασίας). Εφόσον η κύρωση του πολλαπλού τέλους δεν έχει ποινικό χαρακτήρα δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem που διαλαμβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και στο άρθρο 50 του ΧΘΔΕΕ. Έτσι, ούτε η έναρξη ούτε η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής του πολλαπλού τέλους και της τυχόν ανοιγείσας δίκης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κωλύεται σε περίπτωση που...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΔΑ υποθ Καπετάνιος κατα Ελλάδος Αρχή Ne Bis In Idem – τεκμηριο αθωότητας σε διοικητικές διαφορές

ΕΔΔΑ, υπόθ. Καπετάνιος και λοιποί κατά ΕΛΛΑΔΑΣ, Πρώτο Τμήμα (Προσφ. αριθ. 3453/12, 42941/12 και 9028/13) Τα διοικητικά δικαστήρια της ουσίας θεώρησαν, αφού προέβησαν σε εκτίμηση των στοιχείων των φακέλων διαφορετική από εκείνη των ποινικών δικαστηρίων, ότι οι προσφεύγοντες είχαν τελέσει τις ίδιες παραβάσεις λαθρεμπορίας για τις οποίες είχαν προηγουμένως αθωωθεί από τα ποινικά δικαστήρια. Οι σκέψεις αυτές επικυρώθηκαν, στη συνέχεια, σε τελευταίο βαθμό, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεδομένης της ταυτότητας της φύσης των δύο επίμαχων σειρών διαδικασιών, των επίδικων πραγματικών περιστατικών και των συστατικών στοιχείων των εν λόγω παραβάσεων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι το προαναφερόμενο συμπέρασμα των διοικητικών δικαστηρίων παραγνώρισε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 379/2014 Συνταξη νεων τιμών μονάδας – καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης σε εργοληπτική επιχείρηση

Άρθρα 200 και 288 ΑΚ. Με τις διατάξεις αυτές αποδίδεται γενική αρχή του δικαίου. Ανάλογη εφαρμογή αυτών και επί συμβάσεων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων. Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται, εάν αυτό δεν επετεύχθη κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, να παρεμβαίνει διορθωτικώς στη σύμβαση, καθορίζοντας ακόμη και κατά παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, την παροχή και την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στις περιπτώσεις, δηλαδή, εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, οι οποίες, αν και δεν συνεπάγονται την εφαρμογή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικος, καθιστούν, εντούτοις, την παροχή που οφείλεται από έναν...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 149/2015 οδοντιατρικοί σύλλογοι – ανταγνωνισμός στην αγορά παροχής οδον/κων υπηρεσιων

Προστασία ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΑ εγκύρως εκδόθηκε με υπουργική απόφαση. Οι οδοντίατροι αποτελούν «επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι «ενώσεις επιχειρήσεων» κατά την ίδια διάταξη. Αποφάσεις των οδοντιατρικών συλλόγων περί καθορισμού κατωτάτων ορίων αμοιβών έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό του ανταγωνισμού και αντίκεινται στο άρθρο 1 του ν. 703/1977. Νομίμως η Επιτροπή Ανταγωνισμού επελήφθη εν προκειμένω. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ δεν αποκλείει την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο της δικής της εφαρμογής. Ο καθορισμός των ιατρικών και οδοντιατρικών αμοιβών ανήκει στην κρατική...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕΟλ 4003/2014 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας – αντικειμενικές αξίες

Αρχική σελίδα English Προφίλ γραφείου Στελέχη - Βιογραφικά Υπηρεσίες Ενημέρωση Επικοινωνία ΣτΕΟλ 4003/2014 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - αντικειμενικές αξίες Φορολογία ακινήτων. Αίτηση ακύρωσης της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση περί αναπροσαρμογής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982. Πότε η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση καθίσταται δέσμια, ώστε η παράλειψη της Διοίκησης να την ασκήσει δεν είναι νόμιμη. Η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εμπρόθεσμα στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 41...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 143/2015 φορολογία, τεκμήριο προσδιορισμού κέρδους από πώληση ακινήτων

Φορολογία εισοδήματος. Το τεκμήριο προσδιορισμού του κέρδους εκ της πωλήσεως ακινήτων (διαφορά μεταξύ αξίας πωλήσεως και αξίας αγοράς) είναι μαχητό και πωλητής δύναται να το ανατρέψει, αν αποδείξει το αληθώς εισπραχθέν τίμημα, οπότε δεν οφείλει φόρο για τη διαφορά μεταξύ αυτού και της τυχόν μείζονος αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο πωλήσεως. Δεν δεσμεύονται η φορολογική αρχή και τα δικαστήρια της ουσίας από τον γενόμενο στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων προσδιορισμό - ενδεχομένως βάσει του αντικειμενικού συστήματος - της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος (ζητείτο η αναίρεση της αριθμ. 529/2012 απόφασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014

ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/31.10.2014), όπως ισχύει. ΠΟΛ. 1066/18-3-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014), όπως ισχύει. Κατόπιν προφορικών αιτημάτων των Δ.Ο.Υ. αλλά και φορολογουμένων επί ορισμένων ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις. Α. Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 δεν δύναται να υπαχθούν οφειλές, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε συμφωνία, η οποία έχει επικυρωθεί δικαστικά κατ΄ άρθρα 99 επ. του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), 44 του Ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις,...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1081/2015 Ενδικοφανείς Προσφυγές

ΠΟΛ.1081/6.4.2015 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ Καλλιθέα, 06.04.2015 ΠΟΛ.1081/6.4.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ. : 17671 - Καλλιθέα Τηλ. : 210 9515155, 210 9576882, 210 9576883, 210 9525111 FAX : 210 9531321 Email : [email protected] Καλλιθέα, 06.04.2015 ΠΟΛ 1081/2015 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 (ΦΕΚ B΄ 3250/4.12.2014) Απόφαση της Γενικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ) 527/2015 αναπληρωτές καθηγητές – ν. 3848/2010

ΣτΕ 527/2015 (Ολομέλεια) Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αριθμός 527/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κων. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζος, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Κ. Μαρίνου, Μ. – Ελ. Παπαδημήτρη, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηρ. Τσακόπουλος και Β. Ραφτοπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Κ. Μαρίνου, μετέχουν...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3053/2014 ΙΚΑ Αχρεώστητη καταβολή ασφαλιστικών παροχών

ΙΚΑ. Αχρεώστητη καταβολή περιοδικών ασφαλιστικών παροχών. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ τέτοιων παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους, εκτός αν ο ασφαλισμένος τελούσε, κατά την είσπραξή τους, σε δόλο έναντι του ασφαλιστικού φορέα. Όταν η αναζήτηση έχει έρεισμα δικαστική απόφαση, εφαρμόζεται αποκλειστικά το άρθρο 40 του α.ν. 1846/1951. Εφόσον η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών προς τον αναιρεσίβλητοσυντάξεων έλαβε χώρα σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, μεταξύ δε της χορήγησης των παροχών και της αναζήτησής τους δεν παρήλθε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη, που προβλέπει αναζήτηση των παροχών και μετά την πάροδο ευλόγου...

Διαβάστε περισσότερα

Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης

Συνηγορος Πολίτη. Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονο΅ικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέ΅εινε στην άποψή του Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, από το φόρο ΅ισθωτών υπηρεσιών που τους αναλογούσε, δεν είχε αφαιρεθεί ο φόρος που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το ΅ισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Έτσι καλούνταν να πληρώσουν ξανά, ουσιαστικά εις διπλούν, τα προκαταβληθέντα ποσά. Οι συγκεκρι΅ένοι φορολογού΅ενοι, σύμφωνα με τον ΣτΠ, είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για παρελθόντα έτη εκπρόθεσ΅α, και συγκεκρι΅ένα αφού είχαν...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων για τις διοικητικές προσφυγές

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 05.02.2015 Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015 ΑΔΑ : 6ΤΛΜΗ-ΚΕΖ ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Κατόπιν σχετικών προβλημάτων που διαρκώς αναφύονται από την μη κατανόηση των διαδικασιών και διατάξεων αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις με το παρόν, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την ορθή τήρηση της προδικαστικής διαδικασίας, καθώς και την αποφυγή άσκοπων ενεργειών και συνακόλουθα καθυστερήσεων: Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Με τις διατάξεις του...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 527/2015 αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων Ν. 3848/2010

Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αριθμός 527/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κων. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζος, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Κ. Μαρίνου, Μ. – Ελ. Παπαδημήτρη, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηρ. Τσακόπουλος και Β. Ραφτοπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Κ. Μαρίνου, μετέχουν ως αναπληρωματικά...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδοτηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/2014 δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από ΣΔΟΕ

Δυνατότητα επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα 3-7-2014 Αριθ. Πρωτ... 2431 Αριθμ. Γνωμ. 3 Προς Τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα : Περί της δυνατότητας η μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε, μετά την ισχύ του Ν 4223/2013. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 8965/2014 έγγραφο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ζητείται η γνώμη μας, περί του εάν, μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013, το Σ.Δ.Ο.Ε έχει την αρμοδιότητα, σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλης έκτοσης φοροδιαφυγής, να προβαίνει οε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των υπαιτίων. Επί του ζητήματος αυτού η...

Διαβάστε περισσότερα

256/2014 ΓΝΜΔ ΝΣΚ

Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α` 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών. (ΜΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ) ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Α` ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Συνεδρίαση της 26-6-2014 ΣΥΝΘΕΣΗ: Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ, κωλυομένου του Προέδρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΗρακλ 222/2014

Η τήρηση της διαδικασίας εθελοντικής συμμόρφωσης του φορολογούμενου της διάταξης του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3610/2007 είναι υποχρεωτική για τις φορολογικές αρχές, οι δε καταλογιστικές πράξεςι που εκδίδονται χωρίς να έχει τηρηθεί αυτή είναι νομικώς πλημμελείς και ακυρωττές ειδικώς μάλιστα στο ΦΠΑ. Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης Θ.Π.Δ.Δ., 2014, σ. 921 επ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3316/2014 Ολ – ΣΔΟΕ – Μη επιτρεπτή δεσμευση τραπεζικων λογαριασμών

3316/2014 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Φορολογικές παραβάσεις και επιβολή από τα όργανα του ΣΔΟΕ του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών προϊόντων, στοιχείων και θυρίδων του ελεγχόμενου προσώπου, κατά το άρθρο 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004. Η διάταξη αυτή αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αντίθετη μειοψηφία. Από την αμφισβήτηση της νομιμότητας των σχετικών πράξεων γεννάται ακυρωτική διαφορά, υπαγομένη στην αρμοδιότητα του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. Η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου του ΣΔΟΕ στερείται νομίμου ερείσματος. Παραδεκτά άσκησε παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999

Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973. Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Είναι δε άνευ σημασίας, από την άποψη αυτή, ότι η εν λόγω διάταξη, προσλαμβάνοντας, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Απόφαση της ΓΓΔΕ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Με την απόφαση καθορίζεται το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης και η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση τους Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Αικατερίνη Σαββαίδου εξέδωσε απόφαση, με την οποία καθορίζεται το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης και η διαδικασία για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Ειδικότερα, αρμόδιος για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014 εξής, καθώς και για την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Όσον αφορά στη διαδικασία, η απόφαση ορίζει ότι απαιτείται...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕΟλ 4003/2014 φορολογία ακινήτων, αντικειμενικές αξίες, παράλειψη διοίκησης για αναπροσαρμογή

ΣτΕ.Ολ 4003/2014 Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Υποχρέωση Διοίκησης προς αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανά διετία - Παράνομη παράλειψη Διοίκησης - Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Εξάμηνη προθεσμία προς Διοίκηση να προβεί την αναπροσαρμογή Κρίθηκε ότι η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εντός της ως άνω προθεσμίας στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθ. 41 του ν. 1249/1982. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφʼ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2059/2014

Προσφυγή ουσίας χωρεί κατά πράξης Λιμενάρχη για καταλογισμό δαπανών αποκατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης ΣτΕ 2059/2014 Πρόεδρος: Αγγ. Θεοφιλοπούλου Εισηγητής: Β. Βασιλειάδης Δικηγόροι: Ευ. Τσουρούλης, Ν. Μουκαζής Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά πράξης Λιμενάρχη, με την οποία κατα­λογίσθηκε εις βάρος του πρώτου αιτούντος και των συνυπευθύνων με αυτόν, ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνες του Δη­μοσίου για την εξουδετέρωση της ρύπανσης που προκλήθηκε στις 30 Αυ­γούστου 2000 στην θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, αποτελεί προσφυγή ουσίας και πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς. Βασικές σκέψεις 1. Επειδή, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, τιτλοφορούμενο ως ανα­κοπή, εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν της 482/2002 παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής δξης αρ 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999

ΣτΕ 3174/2014 Αντισυνταγματική η παράταση της παραγραφής διατάξεως του άρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999 Με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 2676/1999 «παρατάθηκε» ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5.1.1999), είχαν ήδη, από 31.12.1998, υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 102 παρ. 1 περ. α του ν.δ. 118/1973. Η διάταξη αυτή του ν. 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Είναι δε άνευ σημασίας,...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2037/2014 Φορολογικές Υποθέσεις

2037/2014 ΣτΕ: Φορολογικές υποθέσεις. Δεν είναι επιτρεπτή η απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης αν δε βεβαιώνεται στην απόφαση ότι δεν προσκομίσθηκε το ειδικό σημείωμα για την καταβολή του 50% του οφειλόμενου φόρου. Αριθμός 2037/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2014 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Ι. Δημητρακόπουλος, Γ. Φλίγγου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος. Για να δικάσει την από 26 Νοεμβρίου 2013 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "................." (με αρχική επωνυμία «.............»), που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής...........),...

Διαβάστε περισσότερα

07/2014 ΣτΕ – Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση ΥΑ για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους

307/2014 ΣτΕ - Επιτροπή αναστολών: Αναστέλλεται η εκτέλεση της υπουργικής απόφασης για προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων & τις υπόλοιπες Κυριές του έτους. Αριθμός 307/2014 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει). Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2014 με την εξής σύνθεση : Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Δ. Μαρινάκης, Μ. Καραμανώφ, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 21 Ιουλίου 2014 αίτηση: των: 1. Σωματείου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΕΣΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μητροπόλεως 42), 2. Σωματείου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» - (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 520/2014 Εξαίρεση από ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας

Εξαίρεση από το ΕΤΑΚ ακινήτου που έχει απαλλοτριωθεί για λόγους ρυμοτομίας, του οποίου όμως η απαλλοτρίωση δεν έχει συντελεσθεί και για αυτό εκδόθηκε απόφαση για την αυτοδίκαιη άρση της. ομοια και η 519/2014 Αριθμός 520/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ιω. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Ό. Ζύγουρα, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους

ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους Αντισυνταγματικές είναι οι περικοπές στις αποδοχές όλων των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψή της, σύμφωνα με νέες πληροφορίες. ΣτΕ: Από 1/8/2012 η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στους ενστόλους Αντισυνταγματικές είναι οι περικοπές στις αποδοχές όλων των ένστολων και όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψή της, σύμφωνα με νέες πληροφορίες. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι ένστολοι ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους και χρήζουν ειδικής...

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες

Παραμένουν οι θρησκευτικές εικόνες στις δικαστικές αίθουσες. Απόφαση 2980/2013 ΣτΕ (Δ τμήμα). Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ΄ αριθμ. 2980/2013 απόφασή του απέρριψε, ως απαράδεκτη, αίτηση τριών πολιτών, μεταξύ αυτών και μιας δικηγόρου (κατά δήλωση της ιδίας), με την οποία ζητούσαν να αφαιρεθούν όλες οι θρησκευτικές εικόνες και τα σύμβολα από τους τοίχους των δικαστικών αιθουσών και να ακυρωθεί η από 12 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, που προβλέπει ύπαρξη εικόνων στις δικαστικές αίθουσες. Ειδικότερα, η απόφαση του ΣτΕ αφού κάνει εκτενή αναφορά στις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 354 / 2013 – Αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (σκύλο) στο αυτ/δρομο / Ευθύνη της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνηση για συντήρηση και εκμετάλλευσης του αυτ/δρομου Αριθμός 354/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Διαδικασία Τακτική ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τα άρθρα 297, 298, 300 και 330 του Α.Κ., συνάγεται ότι, για τη γένεση ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία και, συνακόλουθα, υποχρέωσης του δράστη να αποζημιώσει τον παθόντα, απαιτούνται: α) ζημία...

Διαβάστε περισσότερα

Ετησια Έκθεση Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

H Ετήσια Έκθεση του Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2012 Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή, για το έτος 2012. Στην ετήσια έκθεση, ο Επιθεωρητής πραγματοποιεί μια επισκόπηση του έργου του, αναφερόμενος στη δραστηριότητά του για το περασμένο έτος, στις οργανωτικές και νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και στην άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, στα πλαίσια του πειθαρχικού ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με την έκθεση , τη μεγαλύτερη θεματική κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης (38%) και ακολουθούν...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 8/1/2013 Δημητράς (Dimitras) κατά της Ελλάδας για το θρησκευτικό όρκο

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 8/1/2013 Δημητράς (Dimitras) κατά της Ελλάδας για το θρησκευτικό όρκο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (αριθ.3) (Προσφυγές αριθ. 44077/09, 15369/10 και 41345/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 8 Ιανουαρίου 2013 Η παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί να υποστεί τυπικές διορθώσεις. Στην υπόθεση Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας (αριθ.3), Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (πρώτο τμήμα), συνεδριάζοντας σε τμήμα αποτελούμενο από τους: Isabelle Berro-Lefevre, πρόεδρο, Elisabeth Steiner, Nina Vajic, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Λινό-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, Erik Mose, δικαστές, και τον Soren Nielsen, γραμματέα τμήματος. Αφού διασκέφθηκε σε συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2012, Εκδίδει...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕΟλ 2512/1997 εν γεννά πειθαρχική ευθύνη για το δικηγόρο η μη συμμόρφωση με απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου για αποχή

Δεν γεννά πειθαρχική ευθύνη για το δικηγόρο η μη συμμόρφωση με απόφαση Δικηγορικού Συλλόγου για αποχή (ΟλΣτΕ 2512/1997) Αριθμός 2512/1997 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Νοεμβρίου 1996 με την εξής σύνθεση : Β. Μποτόπουλος, Πρόεδρος, Λ. Οικονόμου, Σ. Σαρηβαλάσης, Γ. Δεληγιάννης, Ν. Παπαδημητρίου, Π. Χριστόφορος, Μ. Βροντάκης, Θ. Χατζηπαύλου Φ. Στεργιόπουλος, Γ. Σταυρόπουλος, Σ. Καραλής, Ε. Γαλανού, Γ. Ανεμογιάννης, Π. Ν. Φλώρος, Φ. Αρναούτογλου, Π. Πικραμμένος, Α. Θεοφιλοπούλου, Ν. Σακελλαρίου, Θ. Παπαευαγγέλου, Ε. Δαρζέντας, Δ. Πετρούλιας, Α. Συγγούνα, Ν. Ρόζος, Α. Γκότσης, Α. Ράντος, Δ. Μπριόλας, Ε. Δανδουλάκη, Σύμβουλοι, Ν. Μαρκουλάκης, Ι. Μαντζουράνης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Φρ....

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.Δ.Α. ΥΠΟΘΕΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ: της 27.9.2007 ΠΡΟΣΦΥΓΗ: 35522/04

Τεκμήριο αθωότητας και διοικητικά δικαστήρια. Το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο προσφεύγων έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στα πλαίσια μίας ποινικής δίκης . Εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την οριστική απαλλαγή του κατηγορούμενου και στις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. ΕΔΚΑ 2008/198, ΔΦΟΡΝ 2008/954, ΔΕΕ 2008/883, ΔΕΕ 2008/1031) ΕΣΔΑ και τεκμήριο αθωότητας του άρθρου 6 παρ. 2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή επί οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται με ποινική δίκη και όχι μόνο για τον κατηγορούμενο. Πότε υφίσταται προσβολή της ανωτέρω διάταξης από δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις. Εχει εφαρμογή η διάταξη αυτή και...

Διαβάστε περισσότερα

ΕφετΠειρ 327/2022 Προσβολή προσωπικότητας μέσω αναρτήσεων και σχολίων στο Facebook

Αριθμός Απόφασης 327/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ισιδώρα Πόγκα, Πρόεδρο Εφετών, Σταυρούλα Λιακέα, Εφέτη, Ελευθέριο Γεωργίλη, Εφέτη – Εισηγητή και τη Γραμματέα Τ.Λ.. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις …………, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των: Εκκαλούσας: ……………., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Υδραίο, με δήλωση. Εφεσίβλητων: 1) ………………. και 2).εταιρίας με την επωνυμία …………, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Θεόδωρο Κωνσταντακόπουλο, με δήλωση. Οι ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 30.3.2014 (ορθό 30.5.2014) και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……./2014 αγωγή, την οποία άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, το οποίο με την...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΔΠΧ12/2022 Επιβολή διοικητικού προστίμου σε εργοδότρια για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης και παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένου

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 12/2022 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία κατά εργοδότριας για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης εργαζομένου αναφορικά με τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης από την πρώτη των διαδικτυακών μαθημάτων που παρέδιδε η καταγγέλλουσα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «zoom». Η Αρχή διαπίστωσε τη μη ικανοποίηση του ως άνω δικαιώματος εναντίωσης εκ μέρους της καταγγελλόμενης – εργοδότριας καθώς και το ότι η επίμαχη επεξεργασία έλαβε χώρα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 στ. α’, 5 παρ. 2 και 13 του ΓΚΠΔ και πάντως χωρίς να προσδιορίζεται με σαφήνεια η νομική βάση επί της οποίας ερείδεται, κατ’ άρθρο 6...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 3485/2020 Ανάρτηση αριθμού κυκλοφορίας οχήματος στο FB. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα. Η άνευ συγκατάθεσης επεξεργασία τους συνιστά προσβολή του απόλυτου και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής. Παράνομη η ανάρτηση φωτογραφίας και αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου, σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου, προκειμένου να καταγγελθεί μια φερόμενη αντικοινωνική ή παράνομη συμπεριφορά. Η ανάρτηση δεν έγινε για την πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με ένα θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά για την ανεπίτρεπτη ικανοποίηση της αδηφάγου περιέργειας του κοινού και τη δημόσια διαπόμπευση του ενάγοντα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ενάγοντα για παραβίαση του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019 και παράλληλη υποχρέωση της...

Διαβάστε περισσότερα

ΔκοΠρωτΑθην 8325/2020 Αστική Ευθύνη Δήμου για παράνομη επεξεργασία (διάδοση) προσωπικών δεδομένων. Ηθική βλάβη

(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΠΑ) Αστική Ευθύνη Δήμου για Παράνομη επεξεργασία (διάδοση) προσωπικών δεδομένων. Παραβίαση δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης. Ηθική βλάβη. Διανομή από όργανα του Δήμου αντιγράφων τραπεζικής επιταγής με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας του ενάγοντος και ανάρτηση, μεταξύ άλλων, της εν λόγω επιταγής στην ιστοσελίδα του Δήμου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Διανομή από όργανα του Δήμου αντιγράφων τραπεζικής επιταγής με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας του ενάγοντος και ανάρτηση, μεταξύ άλλων, της εν λόγω επιταγής στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όχι μόνο τα αναφερόμενα στην ιδιωτική ζωή του υποκειμένου, αλλά και τα προοριζόμενα για εξωτερίκευση στη...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΠατρ 116/2020. Φωτογραφίες από υπολογιστή. Ηλεκτρονική Συνομιλία. Αποδεικτικά στοιχεία. Προσωπικά Δεδομένα

Υποχώρηση in casu των δικαιωμάτων της ενάγουσας στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία προσωπικών δεδομένων έναντι του ίσης τυπικής ισχύος δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας των εναγομένων. Τα επίμαχα αποδεικτικά στοιχεία αφορούν την ένδικη αστική διαφορά. Δεν αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα οι επίμαχες φωτογραφίες, ηλεκτρονικές συνομιλίες και αιματολογικές εξετάσεις, τα οποία ανευρέθησαν εντός της οικογενειακής στέγης αποθηκευμένα στη μνήμη του οικογενειακού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μη παραβίαση του απορρήτου της ελεύθερης επικοινωνίας της ενάγουσας. Οι εναγόμενοι δεν προσέβαλαν εν προκειμένω, με οποιονδήποτε τρόπο, παρανόμως, αντίθετα προς τα χρηστά ήθη και υπαιτίως την τιμή, την ατομική και επαγγελματική υπόληψη της ενάγουσας και εν γένει...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΠειρ 12/2021 Ερωτικό βίντεο σε διαδίκτυο. Προσβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρηματική ικανοποίηση.

Προσβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· μετάδοση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (βίντεο προσωπικών ερωτικών στιγμών) υποκειμένου στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή του· προσβολή προσωπικότητας· χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης προσβληθέντος Αριθμός 12/2021 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Λάμπρου, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Τ.Λ.. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η υπό κρίση από 3.12.2018 (γεν.αριθμ.καταθ. .../2018) έφεση του εν μέρει ηττηθέντος εναγομένου κατά της υπ΄αριθμ. 4732/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε κατ΄αντιμωλίαν των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 παρ.1,...

Διαβάστε περισσότερα

ΕφετΠειρ 5/2021 Τα δικαστικά πρόσωπα εντάσσονται στην έννοια του τρίτου για τη συκοφαντική δυσφήμηση

ΕφΠειρ 5/2021: Τα δικαστικά πρόσωπα εντάσσονται στην έννοια του τρίτου για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης Προσβολή προσωπικότητας προσβολή μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως η εξύβριση, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση• για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται ισχυρισμός ή διάδοση από τον υπαίτιο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλον γεγονότος, που θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του• στην έννοια του τρίτου εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως ο γραμματέας, ο δικαστικός επιμελητής, οι δικαστές, οι εισαγγελείς κ.λπ, που έλαβαν γνώση του δυσφημιστικού ισχυρισμού ή της διάδοσης,...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 163/2020 Εγκατάσταση κάμερες που δεν λαμβάνει κ αποθηκεύει δεδομένα εικόνας. Προσβολή προσωπικότητας

Αριθμός 163/2020 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Λέκκα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Καγκάνη, Αλτάνα Κοκκοβού, Ιωάννη Μπαλιτσάρη - Εισηγητή και Αγγελική Τζαβάρα, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Ιανουαρίου 2018, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Ε. συζύγου Π. Γ., το γένος Α. Α., κατοίκου ... 2) Ά. Γ. του Π., κατοίκου ..., 3) Α. Γ. του Π., κατοίκου ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Διονύσιο Πρωτόπαπα και κατέθεσαν προτάσεις. Των αναιρεσιβλήτων: 1) Α. συζύγου Α. Χ., το γένος Α. Α.,...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ (ποιν) 505/2020 Revenge porn και προσωπικά δεδομένα.

Το βίντεο αποτελεί αρχείο προσωπικών δεδομένων όταν διακρίνονται σώμα, φωνή και χαρακτηριστικές εκφράσεις κατά την ερωτική συνέυρεση - Αναίρεση της απόφασης για το αξιόποινο των πράξεων και τη συνολική ποινή Αριθμός 505/2020 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' Ποινικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Μαγγίνα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου και Ζωή Κωστόγιαννη - Καλούση - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του στις 10 Ιανουαρίου 2020, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Ασπρογέρακα, (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Σ. Α. του...

Διαβάστε περισσότερα

AΠ (ποιν) 192/2017 Πότε παραγράφεται η συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου;

Η καταχώρηση δυσφημιστικού κειμένου στο internet (π.χ. blog ή ιστοσελίδα) δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του Τύπου, αλλά εμπίπτει στις διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Η διαφοροποίηση αυτή συνεπάγεται ότι το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, όταν διαπράττεται μέσω διαδικτύου παραγράφεται στα 5 έτη και όχι στους 42 μήνες, όπως ισχύει κατ' ανώτατο όριο για τα διά του Τύπου. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση 192/2017 του ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος, οι διατάξεις περί Τύπου (α.ν. 1098/1938, ν. 10/1975 και ν. 2243/1994) καθορίζουν ότι «Τύπος και έντυπον, επί των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου...

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης 1258/2020 Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από χρήση προσωπικών δεδομένων σε πολιτικό δικαστήριο

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία του υποκειμένου χωρίς συγκατάθεση αυτού ή άδεια της ΑΠΔΠΧ· η συλλογή ιατρικών πληροφοριών, η αναπαραγωγή του περιεχομένου σε διάφορα δικόγραφα και η επίκληση και προσκομιδή σε πολιτικό Δικαστήριο, αποτελεί ανεπίτρεπτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· προσβολή προσωπικότητας υποκειμένου· χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης υποκειμένου από την παράνομη και υπαίτια προσβολή των προσωπικών δεδομένων. ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Παναγιώτα Παντελή, Πρόεδρο Εφετών, Λεωνίδα Χατζησταύρου, Εφέτη, Χατζή Πρεσβεία, Εφέτη -Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Εμορφίλη Μπαλτατζή. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότησης Εισαγγελίας ΑΠ 4/2020 Επιτρέπεται η χρήση παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας

Ηχογραφημένη συνομιλία εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης) Πηγή : www.lawspot.gr Επί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβάλατε με το με αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 154567 ΕΞ 2020 ΕΜΠ 12-10-2020 έγγραφο σας, αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη ως αποδεικτικού μέσου ηχογραφημένης συνομιλίας εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης), στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας, παραθέτουμε τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕφετΠειρ 328/2018 Κάμερες σε πολυκατοικία. Αποζημίωση. Προσβολή προσωπικότητας

Κάμερες σε πολυκατοικία: Αποζημίωση 5.800 ευρώ σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος - Απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής Προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων από την τοποθέτηση CCTV σε κοινόχρηστους χώρους Με απόφασή του το Εφετείο Πειραιώς απέρριψε έφεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου, με την οποία ιδιοκτήτες διαμερίσματος καταδικαστήκαν να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 5.800 ευρώ για ηθική βλάβη σε ιδιοκτήτη γειτονικού διαμερίσματος, λόγω παράνομης εγκατάστασης καμερών στην πολυκατοικία τους. Μάλιστα το δικαστήριο υποχρέωσε τους εναγόμενους να άρουν την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος και να την παραλείπουν στο μέλλον, με την απειλή, για κάθε παράβαση της σχετικής υποχρέωσης, χρηματικής ποινής και προσωπικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΕφετΘεσ 1302/2020 Φωτογραφίες από Facebook ως αποδεικτικά μέσα. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε απόφασή του σχετικά με υπόθεσης μεταγαμιαίας διατροφής, το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, αναφέρεται στην αξιολόγηση φωτογραφιών από το Facebook ως αποδεικτικών μέσων στο πλαίσιο δίκης. Σύμφωνα με την απόφαση το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις φωτογραφίες, οι οποίες είχαν αναρτηθεί από την ενάγουσα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, και προσκομίστηκαν από τον εναγόμενο (πρώην σύζυγο), χωρίς να επικαλείται ή να αποδεικνύει ότι συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και το νόμο 4624/2019. Το δικαστήριο επεσήμανε πως «δεν κρίνεται ότι η ενέργεια αυτή υπηρετεί σκοπούς και έννομα συμφέροντα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 487/2019 συκοφαντική δυσφήμηση. Τρίτοι. Δικαστικοί.

Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεν είναι τρίτοι οι δικαστικοί λειτουργοί και οι γραμματείς. Αριθμός 487/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Διονυσία Μπιτζούνη, Βασιλική Ηλιοπούλου, Βασιλική Μπαζάκη -Δρακούλη και Μαρία Βασδέκη -εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες. Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο αναίρεσης προβάλλεται η από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ πλημμέλεια για το λόγο ότι δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, επειδή δεν εντάσσονται στην έννοια του «τρίτου» τα δικαστικά πρόσωπα (εισαγγελέας, πταισματοδίκης και δικαστικοί υπάλληλοι -γραμματείς) και τα φερόμενα ως ψευδή περιστατικά, που ανακοινώθηκαν με την υποβολή της αναφοράς και...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ252/2018 προσωπικά δεδομένα. Χρήση ποινικής απόφασης σε πολιτική δίκη.

Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να...

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 518/2018 ΑΜΚΑ-Ημερομηνία Γέννησης – Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία του ΑΜΚΑ, ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο εξαψήφιο τμήμα του, που αποτελείται από την ημεροχρονολογία γεννήσεως του κατόχου, παρίσταται νόμιμη και θεμιτή, κατά την έννοια των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2479/1997, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση του αυτού και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Η ενυπόγραφη αποδοχή των ατομικών στοιχείων του Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει την έννοια της παροχής από τον ενδιαφερόμενο έγγραφης συναινέσεως ως προς αυτόν καθ` εαυτόν τον αριθμό ασφάλισης, ο οποίος συγκροτεί τον Α.Μ.Κ.Α.. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Αριθμός 518/2018 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕφετΑθην164/2011 δημοσίευση προσβλητικών άρθρων σε ιστοσελίδες

Προσβολή προσωπικότητας λόγω δημοσίευσης σε ιστοσελίδες άρθρων που πλήττουν την προσωπική και επαγγελματική τιμή και υπόληψη του ενάγοντα καθώς και παράνομης και υπαίτιας προβολής της φωτογραφίας του. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν 2328/1995 για ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης για τηλεοπτικούς σταθμούς. Αρχή αναλογικότητας. Με την από 13.4.2006 (αριθ. καταθ'.) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος ισχυρίστηκε, κατ' εκτίμηση του δικογράφου του, ότι ο εναγόμενος, που είναι κάτοχος των αναφερομένων στην αγωγή ιστοσελίδων, δημοσίευσε, κατά τις αναφερόμενες στην αγωγή ημερομηνίες, τα αναφερόμενα στην αγωγή άρθρα, τα οποία πλήττουν την προσωπική και...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΕ υποθ C-13/2016 απόφ. 4.5.2017 γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτο. Αγωγή αποζημίωσης

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο. Αγωγή Αποζημίωσης. Το άρθρο 7 στοιχείο στ΄ της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχει την έννοια ότι δεν επιβάλλει την υποχρέωση γνωστοποιήσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο, προκειμένου αυτός να μπορέσει να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τη ζημία που του προκάλεσε το πρόσωπο το οποίο αφορά η προστασία των δεδομένων αυτών. Εντούτοις, το άρθρο 7 στοιχείο στ΄ της Οδηγίας αυτής δεν αντιτίθεται σε μια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 697/2017 προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου

Προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου. ʼσκηση οξείας κριτικής για την παρουσίαση βιβλίου πολιτικού σε χώρο ιστορικής σημασίας. Αιχμηροί χαρακτηρισμοί ικανοί να βλάψουν την τιμή του θιγομένου. Αξιολογικές κρίσεις που συνδέονται και εξειδικεύονται με συγκεκριμένα γεγονότα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Παραβίαση του καθήκοντος αληθείας. Με την από 13.10.2015 αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η 4034/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία, αφού έγιναν δεκτές οι εφέσεις κατά της 3284/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξαφανίστηκε η πρωτόδικη απόφαση και μετά εκδίκαση εκ νέου της αγωγής του ήδη αναιρεσιβλήτου, έγινε αυτή εν μέρει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη και υποχρεώθηκαν οι ήδη αναιρεσείοντες, όπως και οι ... και...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 1425/2017 ευθύνη διαχειριστών ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών

Ευθυνη Διαχεριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 553 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνον κατά των αποφάσεων οι οποίες δεν μπορούν να...

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτΑθην556/2017 προσβολή προσωπικότητας δημοσίου προσώπου – τηλεοπτικός σταθμός

Προσβολή Προσωπικότητας Δημοσίου Προσώπου. Δημοσίευση φωτογραφίας γνωστής τραγουδίστριας από τηλεοπτικό σταθμό, με κύριο σχόλιο ότι η ενάγουσα είχε υποβληθεί σε αποτυχημένη πλαστική επέμβαση. Δεν αποδείχθηκε η βλάβη της ενάγουσας. Κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 του Ν 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων», ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκε υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 του...

Διαβάστε περισσότερα

Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους

Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους Χιλιάδες χρήστες ζητούν από την Google την διαγραφή δεδομένων τους Περισσότεροι από 70.000 χρήστες έχουν ήδη ζητήσει από τη Google να διαγράψει από τα αποτελέσματα των αναζητήσεών της τους συνδέσμους (links) για πάνω από 276.000 ιστοσελίδες που τους αφορούν. Αξιοποιούν έτσι τη σχετική απόφαση που έβγαλε το Δικαστήριο της ΕΕ τον Μάιο, σύμφωνα με την οποία ο καθένας έχει δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή δεδομένων που είναι «απαρχαιωμένα, άσχετα ή ανακριβή» έτσι ώστε να «καθαρίσει» το online προφίλ του. Από τις 30 Μαΐου που ξεκίνησε η διαγραφή, έως τις 30 Ιουνίου, δηλαδή μέσα σε...

Διαβάστε περισσότερα

Εφ Λαρισ 422/2011 Η κάμερα που δεν λαμβάνει ούτε καταγράφει δεδομένα αλλά τοποθετήθηκε με σκοπό αποτροπής παράνομης εισόδου τρίτων σε ιδιοκτησία δεν συνιστά παραβίαση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μήτε του άρθρου 370 Α ΠΚ

Εφ Λαρισ 422/2011  Η κάμερα που δεν λαμβάνει ούτε καταγράφει δεδομένα αλλά τοποθετήθηκε με σκοπό αποτροπής παράνομης εισόδου τρίτων σε ιδιοκτησία δεν συνιστά παραβίαση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μήτε του άρθρου 370 Α ΠΚ Περίληψη: Κάμερα  Προσωπικά δεδομένα Αδικοπραξία. Εικονική κάμερα που δεν λάμβανε ούτε κατέγραφε δεδομένα, αλλά τοποθετήθηκε με σκοπό την αποτροπή παράνομης εισόδου τρίτων στην ιδιοκτησία και διάπραξης κλοπών και φθορών. Μη παραβίαση του νόμου προστασίας δεδομένων και των πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού η εικονική κάμερα δεν λάμβανε, δεν μετέδιδε, ούτε κατέγραφε εικόνες προσώπων και δεν επεξεργαζόταν προσωπικά δεδομένα. Μη παραβίαση ούτε του 370...

Διαβάστε περισσότερα

Αυστηρότερες Ποινές για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Tο ΕΚ εγκρίνει αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στο να βοηθήσουν στην πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων και να ενισχύσουν τη συνεργασία της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές, ενώ προβλέπουν και την άμεση ανταπόκριση, εντός οκτώ ωρών, των χωρών της ΕΕ σε επείγουσες αιτήσεις για βοήθεια. Το ΕΚ εγκρίνει αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου στο κοινό σύμφωνα με το ν. 2121/1993 νοείται και η τοποθέτηση τηλεοράσεων σε δωμάτεια ξενοδοχείου / εύλογη αμοιβή για χρήση οπτικοακουστικού έργου.

Εύλογη αμοιβή για τη χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού έργου -Παρουσίαση έργου στο κοινό  Τηλεοράσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων -. Η απλώς και μόνο τοποθέτηση από τον ξενοδόχο στα δωμάτια του ξενοδοχείου συσκευών τηλεόρασης και η σύνδεσή τους με εγκατεστημένη στο ξενοδοχείο κεντρική κεραία, χωρίς καμμία άλλη ενέργεια ή μεσολάβηση ή παρέμβαση του ξενοδόχου αποτελούν παρουσίαση του έργου στο κοινό. Δεκτή η αγωγή του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων των ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών ως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων κατά ανώνυμης εταιρίας που εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο, στα δωμάτια του οποίου έχει τοποθετήσει συσκευές τηλεόρασης συνδεδεμένες με την κεντρική κεραία, μέσω των...

Διαβάστε περισσότερα

ΤριμΠλημΚιλκ 965/2010

965/2010 ΤΡΙΜ ΠΛΗΜΜ ΚΙΛΚ Πνευματική ιδιοκτησία. Διαδικτυακή διεύθυνση κατηγοριοποίησης και ευρετηρίασης ελληνικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Αποτελεί ειδική μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί συνδέσμου (links) που οδηγούν στα κατάλληλα αρχεία. Κρίση ότι δεν πραγματούται η αξιόποινη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας. ΤρΠλημΚιλκ 965/2010 Πρόεδρος: Γ. Μιχαλόπουλος, Προεδρεύων Πλημμελειοδίκης Εισαγγελέας: Ε. Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ο κατηγορούμενος είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας με την ονομασία«...» που ανευρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση «...com» και την οποία ο κατηγορούμενος λειτουργεί από το Φεβρουάριο του έτους 2006. Αντικείμενο της ανωτέρω ιστοσελίδας είναι ο ευρετηριασμός και η κατηγοριοποίηση ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών βάσει διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης ώστε να είναι ευχερής...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Η Google δεν υποχρεούται να σβήνει τα αποτελέσματα αναζήτησης

Η Google δεν έχει υποχρέωση να διαγράφει προσωπικές πληροφορίες από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησής της, ακόμη και αν είναι επιζήμιες για τη φήμη ενός ατόμου, γνωμοδότησε την Τρίτη ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το έγγραφο του γενικού εισαγγελέα του δικαστηρίου εκτιμάται ότι απομακρύνει το ενδεχόμενο να θεσμοθετηθεί το «δικαίωμα στη λήθη», όπως επιθυμεί η Κομισιόν. Πρόκειται για το δικαίωμα των χρηστών του Ιντερνετ να ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων τους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο. Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι δικαστές ακολουθούν παρόμοιες...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 7/2012 σχετικά με την ισχύ ή μη της αυτόφωρης διαδικασίας στα αδικήματα που τελούνται στο διαδίκτυο

Θέμα Γνωμοδότησης: Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νομικό Πλαίσιο για τα spam

Συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου για τα spam Tο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, το οποίο ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφέρεται στην διαδεδομένη «μη ζητηθείσα» επικοινωνία ή αλλιώς πιο γνωστή με το όρο spam που αποτελεί καθημερινή πρακτική εταιριών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών να κατακλύζουν μεsms και email τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές. Το νομικό πλαίσιο για τα spam έχει ως εξής: 1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (με ή) χωρίς...

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΠλημΑιγίου 791/2012 Δημοσίευση φωτογραφιών μέσω facebook

Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα διά του Τύπου, Δημοσίευση φωτογραφιών που ανευρέθηκαν μέσω Facebook, Συκοφαντική δυσφήμηση διά του Τύπου ΤρΠλημΑιγίου 791/2012  Δημοσίευση φωτογραφιών μέσω facebook Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα διά του Τύπου, Δημοσίευση φωτογραφιών που ανευρέθηκαν μέσω Facebook, Συκοφαντική δυσφήμηση διά του Τύπου Πρόεδρος Ν. Πρίντζης Μέλη Α. Ματθιουδάκη, Ο. Ζαμπάρας, Ειρηνοδίκης Εισαγγελέας Κ. Αθανασοπούλου, Αντεισαγγελέας Δικηγόροι Μ. Ιατροπούλου, Χ. Αντωνοπούλου-Αλεβίζου Κηρύσσονται κατά πλειοψηφία αθώοι οι κατηγορούμενοι (εκδότρια, αρχισυντάκτης και βοηθός αρχισυντάκτη τοπικής εφημερίδας) για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης και της παράνομης επέμβασης σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σε τοπική εφημερίδα δημοσιεύθηκε φωτογραφία των πολιτικώς εναγόντων σε οικογενειακές τους στιγμές, την οποία η πρώτη...

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Περίληψη: Οι ανήλικοι και τα παιδιά είναι οι πιο τακτικοί χρήστες των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποτελούν και την πιο ευάλωτη ομάδα χρηστών του Διαδικτύου, λόγω του ότι δεν έχουν τον ίδιο βαθμό ψυχικής και διανοητικής ωριμότητας, όπως οι ενήλικοι. Ως εκ τούτου, εκτίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό στην προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων, ιδίως διότι έχοντας μεγαλώσει στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, η συμμετοχή τους στις εικονικές κοινότητες που αναπτύσσονται στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί condition sine qua non για την κοινωνικοποίησή τους, στο πλαίσιο δε αυτό θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά τους, με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων στα δίκτυα αυτά. Το...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτθεσ 6369/2013

 Περίληψη: Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση. Στοιχεία θεμελίωσης των αδικημάτων αυτών. Εννοια γεγονότος. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις υπαγωγής αξιολογικών κρίσεων στην έννοια του γεγονότος. Ειδικός σκοπός εξύβρισης. Έννοια. Επιστολές δημοσιευμένες σε περιοδικό Δημοτικής Επιχείρησης με ψευδή δυσφμημιστικά γεγονότα. Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμιση λόγω υποβολής έγκλησης με συκοφαντικό περιεχόμενο. Προσβολή προσωπικότητας. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Πολιτική δικονομία. Σώρευση αιτημάτων για διαφορές υπαγόμενες σε διαφορετικές διαδικασίες (εργατικών διαφορών για τη διαφορά από το δημοσίευμα στον τύπο τακτική για την άλλη διαφορά από την υποβολή της έγκλησης). Χωρισμός των αιτημάτων. ΜΠρ Θεσσ 6369/2013  Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση / Στοιχεία θεμελίωσης των αδικημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Αρση απορρήτου Twitter

Γαλλικό δικαστήριο ζητά την άρση του απορρήτου χρηστών του Twitter Γαλλικό δικαστήριο, με απόφασή του, υποχρεώνει το Twitter να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές και να άρει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, αποκαλύπτοντας τα στοιχεία των προσώπων τα οποία δημοσίευσαν ρατσιστικά μηνύματα. 27/01/2013 10:51Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η Γαλλική Ένωση Εβραίων Μαθητών (Union des Etudiants Juifs de France – UEJF) υποστήριξε ότι ορισμένες αναρτήσεις στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης παραβίαζαν τη γαλλική νομοθεσία και ζήτησε από το Twitter να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο στις αναρτήσεις, οι οποίες ακολουθούν το hashtag #unbonjuif (#έναςκαλόςεβραίος) καθώς πρόκειται για μηνύματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΑθην 4658/2011 Προστασία πνευματικής δημιουργίας από download

Μον. Πρωτ. Αθηνών 4658/2012 "Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)" - Νόμιμη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ο δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ζητεί την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας ώστε να ληφθούν μέτρα, που θα υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο να καταστήσουν αδύνατη στους συνδρομητές τους την πρόσβαση σε ιστοσελίδα που φορτώνονται (uploading) και καταφορτώνονται (downloading) έργα χωρίς τη σχετική άδεια, για τα οποία (έργα) υφίστανται σχετικά δικαιώματα, καθόσον η παραδοχή αυτής δεν οδηγεί σε απόλαυση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος με την πλήρη ικανοποίηση αυτού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΛαμιας 19/2022 Μικροδιαφορές – έντυπο διαμεσολάβησης

ΕιρΛαμ 19/2022 Σύνθεση: Βασιλική Ξαφούλη, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Αλέξιος Μαστρογιάννης, Κωνσταντίνος Μπαρούτας Μικροδιαφορές· διαμεσολάβηση· έντυπο ενημέρωσης διαδίκου για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς με διαμεσολάβηση· στην περίπτωση που επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη κατάθεση του δικογράφου της αγωγής, όπως λχ στις ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών, δεν απαιτείται η προσκομιδή εγγράφου περί της ενημέρωσης του ενάγοντος για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς, δοθέντος ότι δεν υφίσταται κατά το κρίσιμο στάδιο, ήτοι πριν την κατάθεση της αγωγής, πληρεξούσιος δικηγόρος – υπόχρεος προς ενημέρωση. Νομικές διατάξεις: άρθρα 3 ν. 4640/2019, 94, 321, 469, 512, 904 ΚΠολΔ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2022 (ειδικές διατάξεις μικροδιαφορών) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Ξαφούλη, που ορίσθηκε...

Διαβάστε περισσότερα

N. 4821/2020 Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης σε αγωγή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής

Με την διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021) "εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες" ορίζεται ότι πριν από την συζήτηση της αγωγής για την διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής, η πραγματοποίηση υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, ενώπιον Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή. Το ακριβές κείμενο της διάταξης έχει ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής - Διαδικασία διαμεσολάβησης - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) τροποποιούνται το πρώτο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΒολ 94/2021 (τακτική). Υποχρέωση ενημέρωσης για Διαμεσολάβηση. Έντυπο Ενημέρωσης. Ελλιπώς συμπληρωμένο. Απαράδεκτη συζήτηση

Το Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, αφού έκανε δεκτό ότι το το επισυναπτόμενο στην έκθεση καταθέσεως της αγωγής προδιατυπωμένο ενημερωτικό έγγραφο αφορούσε μόνο τον έναν ενάγοντα και ήταν ελλιπές συμπληρωμένο. Στο σημείο του εντύπου όπου αναφέρεται κατά τρόπο προδιατυπωμένο ότι : « Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι : α) Υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 (είτε) β) Δεν υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρίας (ΥΑΣ) βάσει του ν. 4640/2019 και η διαφοράς σας δύναται να επιλυθεί εκουσίως με συμφωνία προσφυγής σε διαμεσολάβηση», δεν έχει...

Διαβάστε περισσότερα

ΜονΠρωτΚαβαλ 70/2021. Διαμεσολάβηση. ΥΑΣ. Προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου μετά τη συζήτηση

Διαμεσολάβηση· Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)· οι μη γνήσιες διαφορές εκουσίας δικαιοδοσίας (όπως η αίτηση λύσης ΟΕ) είναι δεκτικές συμβιβασμού και διαιτησίας και υπάγονται σε διαμεσολάβηση· έτσι θα πρέπει και σε αυτές για το παραδεκτό της συζήτησης να προσκομίζεται στο δικαστήριο το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 έγγραφο ενημέρωσης· σε περίπτωση μη προσκομιδής του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου, το δικαστήριο μπορεί να καλέσει το διάδικο να το προσκομίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση της σχετικής τυπικής παράλειψης· το γεγονός ότι το έγγραφο ενημέρωσης φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης όπως και το γεγονός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠολΠρωτ Θεσ/κης 1045/2021. Απαράδεκτη συζήτηση. Ενημερωτικό έγγραφο Διαμεσολάβησης με ημερομηνία μεταγενέστερη της αγωγής

Ως απαράδεκτη απέρριψε δικαστήριο τη συζήτηση αγωγής για το λόγο ότι το ενημερωτικό έγγραφο που προσκόμισε ο διάδικος για τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης σύμφωνα με τη διαδικασία που εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019, είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής. Πηγή : ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Νόμος 4640/2019 περί διαμεσολάβησης. Ενημερωτικό έγγραφο με ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής και ανυπόγραφο από πληρεξούσιο δικηγόρο ενάγοντος. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση Αριθμός Απόφασης: 1045/2021 (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: ...../2020) (Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης αγωγής: ..../2020) ΤΟ ΠOΛYMEΛEΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Σοφία Τσιβούλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Τσάπρα, Πρωτοδίκη, Ελένη Καμηλάρη, Πάρεδρο - Εισηγήτρια, και...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 1252/2019 Πρακτικό Διαμεσολάβησης αναπληρωνει πληρως συμβολαιογραφικό τύπο. Καταχώρηση σε Κτηματολογιο

Το πρακτικό διαμεσολάβησης, με το οποίο επιλύεται διαφορά που αφορά σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου, οπότε είναι και εκτελεστός τίτλος, αναπληρώνει πλήρως το συμβολαιογραφικό τύπο, ώστε μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση, πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης, θα πρέπει να συνυποβληθούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό πρόκειται να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί. Ια. Κατά το άρθρο 6 §§ 1, 2, 3 και 4 του ν....

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΑθην 976/2020 (ειδική) Ενημέρωση εντολέα από δικηγόρο για διαμεσολάβηση. Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Αγωγή απόδοσης μισθίου κατόπιν καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης κατ΄ άρθρο 608§2 ΑΚ. Απαιτούμενα εχέγγυα για τον θεμιτό περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του ατόμου κατά το Σύνταγμα. Όριο προς τούτο αποτελεί ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας. Περιεχόμενο της ως άνω συνταγματικής αρχής που απορρέει από την έννοια του κράτους δικαίου. Δεσμεύει τόσο την δράση της διοίκησης αλλά και τα δικαιοδοτικά όργανα όπως οι δικαστές που οφείλουν να τηρούν τις επιταγές αυτής κατά την εξέταση ιδιωτικών υποθέσεων. Θέσπιση του θεσμού της διαμεσολάβησης διά του Ν. 4640/2019. Περιεχόμενο της ως άνω διαδικασίας και κατηγορίες υποθέσεων που δύνανται να υπαχθούν σε αυτή....

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση

Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη Διαμεσολάβηση Στις 27 Ιανουαρίου 2015, η Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του δικαίου της διαμεσολάβησης (ΥΑ 71695/15.9.2014, ΦΕΚ Β΄ 2251) παρέδωσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τελικό σχέδιο διατάξεων για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του ν. 3898/2010. Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η υιοθέτηση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε κατηγορίες υποθέσεων (προσβολής προσωπικότητας, διατροφής τέκνων ή συζύγων, οροφοκτησίας, εργατικές κ.α.), η καθιέρωση της δυνατότητας του δικαστή να καλεί τα μέρη της διαφοράς να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, η αδειοδότηση παραρτημάτων των φορέων εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, η δημιουργία Μητρώου...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις Γραπτές Εξετάσεις των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών. (22/06/2013)

Ανακοίνωση για τις Γραπτές Εξετάσεις των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών. (22/06/2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 Υ.Α. 34802/2012 (Β΄ 1363) - Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ., ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών όρισε την 20η Ιουλίου 2013, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00 (χρονική περίοδος 11:00 -14:00), ως ημέρα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί - καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται αναλόγως του φορέα κατάρτισης από τον οποίο εκπαιδεύθηκε ο κάθε υποψήφιος, «ΚΕΔΙΠ» (Πειραιώς) και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Αθηνών), θα εξετασθούν στο Μέγαρο Θεωρητικών...

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση – Υπερχρεωμένα. Η πορεία του θεσμού. Διευκρινήσεις απο Γ.Γ. Υπουργείου

Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για τα υπερχρεωμένα. Διευκρινήσεις για την πορεία του θεσμού έδωσε ο Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Κανελλόπουλος. Τη μεγάλη σημασία του θεσμού της διαμεσολάβησης, που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε σε εκδήλωση που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, Χορστ Ράιχενμπαχ. "Πιστεύω πως πρόκειται για θεσμό που μπορεί να επιταχύνει τη δικαιοσύνη, αφού τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Η διαμεσολάβηση αφορά την εξωδικαστική επίλυση μιας υπόθεσης - ή αλλιώς μία "δίκη" έξω από το δικαστήριο. Τα μέρη που διαφωνούν μπορούν να καταφεύγουν στην διαμεσολάβηση για οποιαδήποτε αστική ή εμπορική υπόθεση, όταν ο θεσμός...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Διαμεσολάβηση και πως διεξάγεται ;

Τι είναι η Διαμεσολάβηση και πως διεξάγεται ; Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, ως διαμεσολάβηση νοείται «η διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή». Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση γίνεται α) με πρωτοβουλία των μερών, που αποδεικνύεται εγγράφως, β) με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιων του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης σε δικάσιμο μετά την πάροδο 3μήμου, γ) με διαταγή από δικαστήριο άλλου κράτους- μέλους και δ) εκ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 1 Σκοπός Ο νόμος αυτός έχει σκοπό: α) την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και β) τη θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης. Αρθρο :2 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2 Αρθρο 2 Υπαγόμενες διαφορές Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το...

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της απόφασης του ΣτΕ για την πόλη

Η απόφαση1111/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) αποτελεί πραγματικά σημαντικό σταθμό για την πόλη του Βόλου και την προστασία του περιβάλλοντος. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση ακύρωσης της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας και ακύρωσε την 9999/24.2.2018 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και την με αρ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35842/2058/29.4.2021 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής ως προς τους όρους που αφορούν τον τετραπλασιασμό οριακής τιμής εκπομπής TOC και την διακίνηση του RDF με πλοία προς τις λιμενικής εγκαταστάσεις. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική γιατί : 1. Απαγορεύει ουσιαστικά την διακίνηση του RDF μέσω καραβιών. Στο...

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019 Διαθέσιμο και εδώ:
Το δικαίωμα του πολίτη στη περιβαλλοντική ενημέρωση
  1.    Μια από τις αφανείς πτυχές, του ζητήματος που πραγματεύεται η επιστημονική αυτή εκδήλωση, είναι το θέμα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης. Τα ζητήματα που αφορούν την αέρια ρύπανση, δηλ. έλεγχοι, μετρήσεις, μεθοδολογία, κυρώσεις εμπίπτουν ΚΑΙ στο πεδίο της περιβαλλοντικής πληροφορίας. ……………. Η ευχερής περιβαλλοντική πληροφόρηση συνιστά την αναγκαία υλική προϋπόθεση, προκειμένου  να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά η κοινωνία των πολιτών, με την ευαισθητοποίηση προς τα περιβαλλοντικά θέματα, την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, την ουσιαστική συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστικό Μέγαρο Βόλου – Ιστορία μου Αμαρτία μου

Άρθρο για το δικαστικό μέγαρο Βόλου, όπως δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο στις 30/6/2016.   Με αφορμή το «μαχητικό» έως και «πανηγυρικό» δελτίο τύπου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, μετά την συνάντηση του με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το Δικαστικό Μέγαρο, παραθέτω κάποιες προσωπικές σκέψεις. 1.    Οι περισσότερες ελληνικές πόλεις έχουν αποκτήσει σύγχρονα Δικαστικά Μέγαρα. Ο Βόλος ακόμη συζητά για το εάν το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο είναι κατάλληλο ή όχι. Οι ηγεσίες του Δικηγορικού Σώματος επιμένουν διαχρονικά στην λύση του υφιστάμενου κτιρίου και σε συμπληρωματικές αυτού, όπως η λύση του κτιρίου Ταχυδρόμου. Από την άλλη το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκμεταλλεύεται την πολυφωνία  μεταξύ δικηγόρων,...

Διαβάστε περισσότερα

Η χωροθέτηση της πίστας skateboard στο πάρκο Ανάυρου

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Θεσσαλια και αφορά την χωροθέτηση πίστας scateboard σε χώρο πάρκου πρασίνου, στον Αναυρο του Βόλου. Αναλύονται συνοπτικά τα νομικά προβλήματα μιας τέτοιας χωροθέτησης.   To  ζήτημα των χωροθετήσεων κοινωφελών εγκαταστάσεων και δημόσιων κτιρίων στην πόλη μας είναι μια πονεμένη ιστορία. Ας δει κάποιος τα παραδείγματα της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου ή ακόμη και την αέναη συζήτηση για το δικαστικό μέγαρο.  Βέβαια για να μην είμαι άδικος τέτοια παραδείγματα υπάρχουν σε πολλές πόλεις και αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβληματικού και αργού έως βασανιστικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Ένα τέτοιο παράδειγμα βεβιασμένης απόφασης θεωρώ ότι είναι η πρόσφατη απόφαση για την δημιουργία...

Διαβάστε περισσότερα

Περί «crowdfunding» ο λόγος

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο www.e-thessalia.gr  στις 16.10.2014   Περί «crowdfunding»…ο λόγος Του Νικολάου Μόσχου* Τον τελευταίο καιρό, στην πόλη έχει κυριαρχήσει ένα κλίμα εσωστρέφειας, μιζέριας, άκρατου λαϊκισμού, γηπεδοποίησης της τοπικής πολιτικής σκηνής, το οποίο προκαλεί πραγματικά θλίψη και το οποίο ελπίζουμε να αλλάξει γρήγορα. Ωστόσο μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα, υπάρχουν και καλές ειδήσεις, οι οποίες πρέπει να σημειώνονται, να υπογραμμίζονται και να αποτελούν αφορμή για επιβράβευση, αλλά και παραδειγματισμό. 1. Ο λόγος για την αξιόλογη ιδέα του κ. Διονύση Δαλούκα, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει στην πόλη μας μια καντίνα το «La petite Cantine», με vintage διάθεση, σε ένα σκηνικό με...

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις και Πολιτικές

Σύντομοι προβληματισμοί αναφορικά με την εξωστρέφεια και την δυναμική που αναπτύσσουν πολεις όπως η Θεσ/κη και η Αθήνα, σε σύγκριση με την πόλη του Βόλου και η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού   Πόλεις και πολιτικές….. * To παρόν δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα www.e-thessalia.gr,  στις  27 Σεπτεμβρίου 2014 Tις τελευταίες ημέρες, μια σειρά από ειδήσεις, οι οποίες περάσανε «στα ψιλά», αποτελούν μια καλή αφορμή για προβληματισμό, αλλά και δημιουργικής ανησυχίας, σε σύγκριση πάντα με τα της δικής μας πόλης. 1. Η Αθήνα απέσπασε μια μεγάλη διεθνή διάκριση, καθώς, ο όμιλος Bloomberg απένειμε στην ελληνική πρωτεύουσα βραβείο καινοτομίας, το οποίο, μεταφράζεται και σε δωρεά ενός εκατομμυρίου...

Διαβάστε περισσότερα

To παραμύθι μιας κορύνας

Με αφορμή την απόφαση για την τοποθέτηση οριοδεικτών στην πόλη του Βόλου, μια ανάλαφρη αλλά χαρακτηριστική περιγραφή της γιγάντωσης της μάταιης γραφειοκρατίας και του διοικητικού στραγγαλισμού των ΟΤΑ.   «Το παραμύθι μιας κορύνας» Μια φορά και έναν καιρό, ήταν μια πόλη που ήθελε να βάλει κορύνες σε έναν βασικό της δρόμο, προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία, η οποία γινόταν όλο και πιο δύσκολη και ταλαιπωρούσε τους πολίτες της.  Η πόλη πίστεψε ότι μπορεί να το κάνει. Έτσι άρχισε να το συζητάει, να το σκέφτεται, να συσκέπτεται, να το επεξεργάζεται. Η δημοτική αρχή το παίρνει απόφαση. Μια απόφαση όχι εύκολη, αλλά αναγκαία. Το θέμα συζητήθηκε στην Εκτελεστική...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Νομιμότητα

Ένα από τα κεντρικότερα θέματα της προεκλογικής περιόδου είναι φυσικά και το θέμα του Περιβάλλοντος, αφού τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αποτελεί ζήτημα αιχμής.   Ο Βόλος παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως πόλη περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του Παγασητικού, το πρόβλημα του Λιμανιού, οι ελεύθεροι χώροι, το νερό, η καθαριότητα κ.α, αποτελούν θέματα καθημερινής συζήτησης, διαμαρτυριών, καταγγελιών από τους συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι Συνδυασμοί, οι υποψήφιοι δημοτικοί, περιφερειακοί, τοπικοί σύμβουλοι, προτείνουν, καταγγέλλουν, συζητούν, υπόσχονται, προγραμματίζουν. Ωστόσο πραγματικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην πόλη μας έχουν διογκωθεί,...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενόψει των Δημοτικών Εκλογών

Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολύ λόγος για την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και τις προτάσεις που αυτή περιέχει για την αντιμετώπιση των δαπανών της χώρας, με σημείο αιχμής και αντικείμενο (δικαιολογημένης) αυστηρής κριτικής την πρόταση για τον περιορισμό εξόδων των ΚΑΠΗ και των κοινωνικών προγραμμάτων τους ή ακόμη και το κλείσιμο τους.   Παράλληλα διαβάζουμε στις εφημερίδες για αύξηση των ανέργων στη Μαγνησία κατά 3,16%, μόνο το τελευταίο δίμηνο, από μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, οι οποίες «αξιοποιούν» την αλλαγή της νομοθεσίας και την «ελαστικοποίηση» των σχέσεων εργασίας. Όλα αυτά εξελίσσονται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και λίγο πριν από της δημοτικές...

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας

Το πρόβλημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά με επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εκμεταλλευόμενες την αμάθεια και την κερδοσκοπία συμπολιτών μας μισθώνουν τις ταράτσες κτιρίων, αντί τιμήματος, το οποίο κυμαίνεται από 9.000 έως και 30.000€ και εγκαθιστούν τις κεραίες τους, καμουφλαρισμένες σε θερμοσίφωνες ή καμινάδες ή διαφημιστικές πινακίδες.   Οι εταιρίες επιλέγουν τη μέθοδο των καμουφλαρισμένων κεραιών κυρίως : α) για λόγους κόστους κατασκευής (η καμουφλαρισμένη καμινάδα είναι οικονομικότερη κατασκευή από την εγκατάσταση πυλώνα), β) για την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας των πανάκριβων συνοδευτικών ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, κ.α. μηχανημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της κεραίας και του σταθμού...

Διαβάστε περισσότερα

O Αφανής Ρατσισμός

Στις 31 Ιανουαρίου του 2004 γιορτάστηκε η πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό. Η 7η Μαρτίου έχει ανακηρυχθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Όλοι γινόμαστε σχεδόν καθημερινά μάρτυρες ρατσιστικών γεγονότων. Η αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας με ρατσιστικό τρόπο εναπόκειταί στην παιδεία, την προσωπικότητα, τα βιώματα και την ιδεολογία του καθενός από εμάς, οπότε αντιμετωπίζεται και κρίνεται ανάλογα.   Η χειρότερη όμως μορφή ρατσισμού που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ν` αντιμετωπιστεί με πνεύμα επιείκειας είναι ο κρατικός ρατσισμός ένας ρατσισμός που είναι άγνωστος στους περισσότερους από εμάς, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και είναι αντίθετος με το πνεύμα της δημοκρατίας και του σεβασμού...

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΕΡΤ για την απόφαση προσωρινής διαταγής διακοπής κοπής δέντρων στον Κραυσίδωνα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου

Συνέντευξη στην ΕΡΤ για την απόφαση προσωρινής διαταγής διακοπής κοπής δέντρων στον Κραυσίδωνα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ. 6 παρ. 3 Ν. 4067/2012)

Περιγράφεται η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου με τον νέο οικοδομικό κανονισμό (ν. 4067/2012). Επισημαίνονται οι διαφορές και οι ομοιότητες με το πρoυφιστάμενο πλαίσιο του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ). Αναλύονται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού, η διαδικασία,  η ανάγκη αιτιολόγησης, η δημοσιότητα, το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων. Προσεγγίζονται τα θέματα της απαγόρευσης επεμβάσεων, της ανακατασκευής, των κριτηρίων χαρακτηρισμού, της κατεδάφισης. *Το άρθρο μου αυτό δημοσιεύθηκε στο Περιβάλλον και Δίκαιο, τ. 3/2016, σ. 440 επ.   1.  Εισαγωγικά Μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά, η οποία πλέον προστατεύεται  από το αρ. 6 (Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς) του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ., ν.4067/2012), σε...

Διαβάστε περισσότερα

Η πολεοδόμηση η Πράξη Εφαρμογής, τα πρακτικά κ τα θεσμικά κενά η Μελέτη περίπτωσης Αγ. παρασκευής Βόλου. Τα νέα δεδομένα μετά τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΝΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΛΟΥ. ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ* (Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας - Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015) ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Δικηγόρος Υπ. Διδάκτωρ Πολεοδομίας, Χωροταξίας Π.Θ. Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ-Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ- Πολεοδομίας, Χξιας Π.Θ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Τοπογράφος μηχανικός Υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ. Περίληψη Το πολεοδομικό εργαλείο της Πράξης Εφαρμογής περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πραγμάτωση της πολεοδομικής μελέτης. Αυτό επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση των εισφορών σε γη και χρήμα, καθώς και με τις απαιτούμενες τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις οικοπέδων και ρυμοτομήσεις. Η Πράξη Εφαρμογής περιλαμβάνει το περιεχόμενο των πράξεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου Βόλου – Παρουσίαση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χξιας

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ* (*Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας κ Χωροταξίας στο Βόλο 28.9.2015) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ Αστικής Διακυβέρνησης, Τ.Μ.Χ.Π. Π.Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ Πολ. Μηχανικός, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Δικηγόρος Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Δ.Π.Θ. –Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ. –Χωροταξίας, Πολεοδομίας Π.Θ. Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ. Τ.Μ.Χ.Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ Τοπογράφος μηχανικός υπ.Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας – Χωροταξίας Π.Θ. Περίληψη     Το ζήτημα των χωροθετήσεων εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής μεγάλης κλίμακας σε μία πόλη είναι εξαιρετικής σημασίας και πολλαπλών διαστάσεων, σε σχέση με την επιρροή του στις αστικές λειτουργίες. Η επιρροή αυτή είναι άμεση –μέσω αυτών καθαυτών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτές και των πολλαπλών επιρροών τους στους τομείς αναφοράς τους- αλλά και έμμεση,...

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην Εκδήλωση της 11.11.2011 Περιβάλλον, Τοπίο, ΑΠΕ – το μοντέλο Enerscapes

1. Σ` έναν τόπο σαν την Ελλάδα τόσο προικισμένο που λούζεται από φώς αέρα και νερό, η μετάβαση σ` ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις Α.Π.Ε., στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι προφανώς εφικτή, είναι το ζητούμενο, είναι προτεραιότητα.   Η εξοικονόμηση της ενέργειας τίθεται περισσότερο από ποτέ πλέον στο κέντρο της ενεργειακής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια το ίδιο θέμα συζητιέται συνεχώς, γίνονται προσπάθειες, αλλά κάποιες αγκυλώσεις παραμένουν. Η Πράσινη Ανάπτυξη ειδικά αυτή την δύσκολη εποχή προβάλλει ως νέο μοντέλο με εφαρμογή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Απαιτείται άμεσα η στροφή προς την πράσινη κατεύθυνση για να πετύχουμε...

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομικό Πλαίσιο του Ν. 2910/2001

* (Ομιλία στην ημερίδα «Η ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία» που διοργάνωσε η οργάνωση «ΑΡΣΙΣ» στις 29.9.2003 στο Μεταξουργείο Βόλου)   Πρώτα απ` όλα θα ήθελα να συγχαρώ την ʼρσις και το Σύλλογο ILIRIA για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της ημερίδας, με σκοπό να να συζητηθούν κρίσιμα θέματα που αφορούν όχι μόνο τους Αλβανούς μετανάστες αλλά όλους μας. Τέτοιες κινήσεις είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση . Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι Αλβανοί μετανάστες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας. Οι μετανάστες με τη φτηνή εργασία τους σε παραμελημένους τομείς της οικονομίας μας, έχουν...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης Στ. Πρωτόπαππα `Ζητήματα περι τη νομική φυση των συμβασιούχων ΚΕΠ`

1 Έχουν πει ότι τα βιβλία είναι «εικόνες και ομοιώσεις» των δημιουργών τους. `Έτσι και η σημερινή μελέτη, αποτυπώνει τον συντάκτη αυτής   2 Η Γνωριμία μου με τον Στέλιο Πρωτόππαπα δρομολογείται πριν από τρία χρόνια περίπου, όταν χρεώθηκε μια προσφυγή μου, που έκανα ως πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής, εκ μέρους περιοίκων κατά ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είχα προσφύγει στην Περιφέρεια κατά μιας κατάφωρης παράνομης απόφασης. Προς έκπληξη μου βρήκα μια αντιμετώπιση, η οποία δυστυχώς δεν είναι αυτονόητη. Δηλ. ένα στέλεχος δημόσιας υπηρεσίας με γνώση του αντικειμένου του, αμεροληψία και επιστημονική προσέγγιση. 3 Προφανώς ο Στ. Πρωτόππαπας δεν είναι από τους...

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά Θέματα του Ν. 4014/11» *

*Επισκόπηση Ομιλίας στην Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ στο Βόλο, στις 30 Νοεμβρίου 2011   1. Εισαγωγικά Συγχαρητήρια για το ΤΕΕ και στο Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, για την πρωτοβουλία και την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη διευκρίνηση ζητημάτων από το νέο «δύσκολο» νόμο. Εξάλλου το ΤΕΕ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της τακτοποίησης που θεσπίζεται. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο θα φύγουμε σοφότεροι σήμερα από εδώ, καθώς τα ζητήματα του συγκεκριμένου νόμου, είναι ακόμη πολλά, τα ερωτήματα ακόμη περισσότερα και οι απαντήσεις λιγοστές κ διφορούμενες Δεν θα αναλύσω ειδικά τεχνικά θέματα, θα τα...

Διαβάστε περισσότερα

To νέο καθεστώς προστασίας περιβάλλοντος από τους ΟΤΑ, μέσα από την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη – 1ο περιβαλλοντικό Συνέδριο Σκιάθος

- Χαιρετισμός. Σημασία Εκδήλωσης. Σημαντική Πρωτοβουλία. Συμβολική Σημασία Νέοι κ Τοπική Αυτ/ση. Ευχή να καθιερωθεί και όχι μόνο σε εκλογές.   - Το Θέμα που θα σας αναλύσω - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Κεντρικό θέμα προεκλογικής περιόδου. Ο Βόλος παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως πόλη περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του Παγασητικού, το πρόβλημα του Λιμανιού, οι ελεύθεροι χώροι, το νερό, η καθαριότητα κ.α, αποτελούν θέματα καθημερινής συζήτησης, διαμαρτυριών, καταγγελιών από τους συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι Συνδυασμοί, οι υποψήφιοι δημοτικοί, περιφερειακοί, τοπικοί σύμβουλοι, προτείνουν, καταγγέλλουν, συζητούν, υπόσχονται, προγραμματίζουν. - Ωστόσο πραγματικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην πόλη μας έχουν...

Διαβάστε περισσότερα

Αιτούντες Aσυλο, Νομικό Πλαίσιο, Κέντρα Κράτησης

Νομικό Πλαίσιο-Καταστολή-Κέντρα Κράτησης* ( * Το εν λόγω κείμενο αποτελεί προφορικό σχέδιο της ομιλίας που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Αντιρατστιστικό Φεστιβαλ Βόλου την 24.10.2009) 1. Κατάσταση Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα έντονη, μεγαλύτεροι πληθυσμοί, φαινόμενα όπως η καύση του καταυλισμού της Πάτρας, τα φαινόμενα βίας στον Αγ. Παντελεήμονα, τα καθημερινά περιστατικά αυθαιρεσίας διωκτικών αρχών, δαιμονοποιηση των αιτούντων άσυλο δημιουργούν πλαισιο κρίσιμο, έντονο.  Δεν είναι πια μέλος της ΕΕ η Ελλάδα;» έθετε το ρητορικό ερώτημα πριν από λίγες ημέρες η γερμανική εφημερίδα «Frankfurter Αllgemeine Ζeitung», με αφορμή μια νομική «χαραμάδα» που έχει ανοίξει και ροκανίζει τη Συμφωνία «Δουβλίνο ΙΙ», η οποία προβλέπει παραμονή των αιτούντων άσυλο στη χώρα, όπου έχει ζητηθεί.  Οπως μετέδωσε η ελληνική...

Διαβάστε περισσότερα

To νέο καθεστώς προστασίας περιβάλλοντος από τους ΟΤΑ, μέσα από την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη – 1ο περιβαλλοντικό Συνέδριο Σκιάθος

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.   1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τους ΟΤΑ, έχει περάσει πολλά στάδια. Ο νομοθέτης ξεκινώντας από μια διαφορετική θεώρηση του περιβάλλοντος, την ανάγκη προστασίας αυτού, το είδος της προστασίας και κυρίως τα μέσα, αρχικά άφησε τους ΟΤΑ στο περιθώριο Και αυτό συνέβη παρά τον χειρισμό από τους ΟΤΑ των τοπικών υποθέσεων, πολλές εκ των οποίων έχουν εκ των πραγμάτων έναν περιβαλλοντικό χαρακτήρα Με το πέρασμα του χρόνου και κυρίως μετά την αναθεώρηση του Συντ. το 2001, ο νομοθέτης έδειξε ότι θέλει να θέσει τους ΟΤΑ ως...

Διαβάστε περισσότερα