ΤριμΕφετΛαρ 95/2016 Διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο, πλησίου όμορου ακινήτου. Σωλήνες ομβρίων. Τέντες εκτεινόμενες

Γειτονικό Δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο 95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω και πλησίον όμορου, δεν συνιστά επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία αλλά απορρέει από την κυριότητα. Κατά τον ΓΟΚ/1973, επί τοίχων ανεγειρόμενων σε επαφή με το κοινό όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται διάνοιξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 1252/2019 Πρακτικό Διαμεσολάβησης αναπληρωνει πληρως συμβολαιογραφικό τύπο. Καταχώρηση σε Κτηματολογιο

Το πρακτικό διαμεσολάβησης, με το οποίο επιλύεται διαφορά που αφορά σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου, οπότε είναι και εκτελεστός τίτλος, αναπληρώνει πλήρως το συμβολαιογραφικό τύπο, ώστε μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Κατά τη μεταγραφή ή καταχώριση, πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης, θα πρέπει να συνυποβληθούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό πρόκειται να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί. Ια. Κατά το άρθρο 6 §§ 1, 2, 3 και 4 του ν....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΔΑ Παπαχελά & Amazon SA κατά Ελλάδας της 3.12.2020: Η τριετής παράνομη κατάληψη ξενοδοχείου & η αδράνεια του Κράτους προσβάλλουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

Η προσφυγή κατατέθηκε από την Αλίκη-Μαρία Παπαχελά (Ελληνίδα υπήκοο που γεννήθηκε το 1961 και κατοικεί στην Αθήνα) και από ανώνυμη εταιρεία, της οποίας η κα Παπαχελά είναι η μόνη μέτοχος. Τον Απρίλιο του 2016 η κα Παπαχελά διαπίστωσε ότι μια ομάδα ανθρώπων στα πλαίσια εκδήλωσης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες κατέλαβαν το ξενοδοχείο της, το οποίο ήταν άδειο από τον Μάρτιο του 2010, στο κέντρο της Αθήνας. Η προσφεύγουσα ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι αξιωματικοί που ήταν παρόντες απλώς παρατηρούσαν τις κινήσεις των καταληψιών. Η κα Παπαχελά υπέβαλε επανειλημμένα καταγγελίες εναντίον διαφορετικών προσώπων. Ο δικηγόρος των προσφευγουσών υπέβαλε στη συνέχεια αναφορά...

Διαβάστε περισσότερα