ΜονΕφετΠειρ 559/2019 Αποκλεισμός κοινόχρηστης ταράτσας, αποθήκης, θερμοσίφωνα.

Έφεση που ασκείται κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, λειτουργεί ως υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, που μπορούσε να προβάλει πρωτοδίκως. Η απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζήτησης, δεν αποτελεί σφάλμα δεκτικό έφεσης, διότι η αναβολή απόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου. Η εναγόμενη με τις ενέργειές της απέκλεισε την ενάγουσα πλήρως από το δικαίωμα χρήσης της κοινόχρηστης ταράτσας, του κοινόχρηστου ηλιακού θερμοσίφωνα, της κοινόχρηστης αποθήκης και έχει παράνομα στερήσει το δικαίωμά της σε χρήση του λέβητα πετρελαίου, ενώ από την πλημμελή μόνωση του δαπέδου του εξώστη της οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης...

Διαβάστε περισσότερα